Galatians 1

1Iz Pol, oiagab petak emen zaiar iz ibail darem, iguan ag Galesia duailel, ag Yesus en oiagab petak emen, sikut e wai marem. Iz Yesus nugau ze oi aidanem du. Dudu banban agen Yesus nugau ze oi aidabun iz tapai milab tam. Du tub nug iz palautilab tam. Bo, Yesus Kristus mui, Uwait igual memenig mui, agen iz tapai mileimai, palautilemen. Uwait nug Yesus noumeun koli asai meun.

3Iz Uwait guzenai aurem, go igual memenig, mui igual Dubanou Ban, Yesus Kristus mui, agen agal oiagab naliu mui eiman ag isanaraba, agal oiagab iau dacaneu go ag maraba, ag naliu damamen. 4E Yesus gonug ig em e ebu igul eg memun, igual igul eg ebuan imaigeun. Gonug gonugau enib Uwait moroimai, a gegeulanau ebu noumeun. Igul go igual memenig, Uwait nugtal guzenabun aneun, gonun, go guzeneun. 5Gonugun, ig Uwait go banou pet umkoskos ulagwag murab. Petak!

Iz Uwait nugau Ze Naliupet tutak awaranem.

6Iz esilakaimai, ag en oiab eg weu, einen, ziwas huia tam, Uwait nug gonugau ougab naliu mui eiman ag gonugau duailel usalabun ularaimai, ag isanarabun go nug Kristus a gegeulanau ebu noumabun palauteun. Guzenina, ag gonugau Ze Naliupet en oiagab petak emen. Bo, ulis, iz dom, ag gonugau ze naliu sesamoremen uteimai, polu ze tub dudu ipal agen ze macanem, ‘Go ze naliu’ sesamoroi emen. 7Bo, ze go Uwait nugau Ze Naliupet tam. Dudu go agen polu ze maimai, ag dabeleu eg marem. Dudu go agen Kristus nugau Ze Naliupet atai kekulai macanem. 8Ig Uwait nugau Ze Naliupet petak pet awaremun. Bo, ulis, ig ta, Uwait nugau tibur tub nug ta, ze awau tub go Uwait nugau Ze Naliupet awaraba iz Uwait aurem, go nug igual abu tapelai migeimai, palautigaba, ig ab banou elei dareu oug noimai, muzmuz damam. 9Iz amegai awaremin, ulis koli awaramoroi. Ag amegai Uwait gonugau Ze Naliupet doimai, sesamoremenin. Kolital ulis du tub nug ze awau tub go Uwait nugau Ze Naliupet awaramau, iz Uwait auremin, go nug du go palautaba, ab banou ebu noimai, muzmuz damau.

10Ag dabilanemen, iz dudu agal oiagab iz en siksikabun ze go maranemin emen ta? Tam, izan Uwait nugau ougab iz en siksikabun ze go maranem. Getal izal oiab Yesus en petak ab tam ebu, iz dudu agal oiagab iz en siksikabun ze awaranemin. Ulis, iz igul go guzenab tam, gonun, igul go eiman iz Kristus nugau salau muranem macanem go abai maranem.

Pol nug go getal erunai dareun gonugau ze.

11O zaiar, iz ag ze go abe mabun awaramoroi. Ze Naliupet go awaremin go du tub nugau dabeleu eiman tam. 12Iz du tub ebuan ze go wab tam. Iz du tub nug ze go abai milab tam. Tam pet! Ze go Yesus Kristus ob ougan koli asaimai, nugtal gonugau duailel awarabun iz mileun.

13Ag go don, getal ag izal wanim duanemen. Iz Zuda duailel agal igul sesamoranemin. Ziwas go ebutal, iz Uwait nugau duailel Yesus en oiagab petak emen, go en iz bisom piab tam, iz ag uhu asiu maraimai, unum eg maramoroi emin. 14Iz sag Zuda duailel agal igul gusig pet sesamoraimai, izal kaman zaiar unum zilacaremin. Iz igual embigeg agal ze unum suban sesamoraimai, dudu ipal han ag igual embigeg agal igul sesamorabun gusig awaranemin.

15Bo, getal, anikai nug iz soliciwau ebu, Uwait nug gonugau dabeleu eiman iz Yesus nugau ze oi aidabun du tapai mileun. Dai dai, go nug iz salau go mabun ulileimai, gonugau ougab naliu eiman isanileun. 16Guzenaimai, iz Yesus Kristus nugau ze emgasag ipal ebuan duailel awarabun tapai milabun Uwait nug gonugau nag iz abai mileun, gonun, iz abiu go igual Dubanou Ban. Iz dudu ipal waiagab biteimai, ag iz Yesus nugau ze abai milabun awarab tam. Uwait nugtal gonugau ze abai mileun. 17Uwait nug iz gonugau ze abai milena, Yesus nugau ze oi aidanemen dudu Zerusalem uzan Zudia agaig ebu darem, iz simai piarab tam. Bo, iz ziwas go ebutal, Arebia du tamacag uzan em ula ebu beteimai, koli Damaskus ban uzan bitemin.

18Iz wai ainarai uteimai, iz Pita piamoroi Zerusalem ban uzan Zudia agaig ebu siemin. Iz go getal piab tam, gonun, go abe mabun iz go dual zobu aliag daremin. 19Go ebu, iz Yesus nugau ze oi aidanemen dudu unum piarab tam. Bo, iz Dubanou Ban nugau amag Zems tutak pemin.

20Ag go don, iz ag polu ze awarab tam. Uwait go abiu, iz ze e nugtal iz ulileun en sikut wai marem go petak pet.

21Ziwas go ebu, duailel Kristus en oiagab petak emen Zudia agaig ebu dacanemen go iz aip i pianem. Ag duailel ipal agen iz en guzenai ze mina, domen, “Du go nug getal Uwait nugau duailel uhu maraimai, eg maraneun, bo, go nug Yesus nugau ze getal egonou aneun, ulis ze go koli duailel abai marai dareu.” Iz igul go mai darem, go Zudia duailel agen ze go doimai, Uwait ulagwag moromen.

Gonun, Pita dual daimai, iz koli Siria agaig mui Silisia agaig mui bitemin.

Copyright information for `BMH