aBuk Song 8:4-6
bBuk Song 22:22
cAisaia 8:17
dAisaia 8:18

Hebrews 2

Uwait nug ig koli imaigamau, igul go banou pet.

1Ze go petak, Nag go banou pet, gonug Uwait nugau tibur unum zilarai dacaneu. Go igul en, gonugau nag nug Uwait nug ig ein erunigabun dabeleun ze aigeun ze go ig suban isanigabun en i utab. Ig ze go suban sesamorab. Gonug ein igul aiu ses Uwait nugau duailel guzenarabun dabilaneun go igul go guzenamau. Bo, ig gonugau ze i sesamoremun, ze go domun unum dabuig sikamau. 2Ulis, ig go abiu mem, Uwait nugau tibur agen Moses kasai ze auremen, kasai ze go petak pet. Uwait nug aneun sultal, duair in go ze go i sesamoraneu, go uhu banou oun. 3Duailel Uwait nugau kasai ze i sesamoranem, go uhu omen. Gonun, ig han erunigamau? Uwait nug ig koli imaigabun abu kaleun. Abu go naliupet pet. Igul go guzeneun suban i dabilab, gonug petak ig uhu banou pet migamau. Ig abiu Uwait nug ig ein erunigabun dabeleun, ze go amegai Yesus Dubanou Ban nug aigeun, go ig isanigabun abu. Duailel ipal agen gonugau ze domenin ze go petak pet ig aigemen. 4Gonugau ze petak pet abai migeimai, Uwait nugtal gonugau gusig marena, duailel ag gugeg beu beu macanemen. Gonug duailel ipal dabeleu naliu Ah Wes eiman mareun.

Yesus go igua du sul usalaimai, igual igul eg ebuan imaigeun.

5Ulis, ag ze naliu go dabilamamen. Uwait nugau dabeleu, aiu ses gonugau tibur agen duailel em e ebu i gumaramam. Ig em tub aiu ses wabun marai darem. 6Uwait nugau ze tub nug in em e gumamau en aigeun. Ze go nug guzenai aneun,

“Uwait, ig duailel eruneneg? Na einen duailel ag banban aimai dabilanem? Igual dabeleu duailel agal anaiagar agen soliag wemen ebu agal wanimag banou tam. Na einen duailel go suban gumaranem.”
7Duailel go en na anemen, “Izan duailel go ziwas huia izal tibur agal piu i marai. Kolital ag duailel banban usalai maremin, agal wanimag al banou mui usalamam. 8Iz ag gumarabun duailel banban tapai maremin, agen ece unum gumaramamen.” a 
Gonun, em e ebu, ece unum go duailel agal piu damam. Bo, ulis ece unum du gonugau piu darem, ig piab tam.
9Bo, ig Yesus tutak pemun. Ziwas getal pet tam, Uwait nugau tibur agal piu dacaneun. Bo, ulis go gusig mui, gonug ece unum gumaneu. Uwait nugau ze nug du tub nug igul go guzenamau en aneun. Du go Yesus. Getal go du banou i dareun, guzenina, Uwait nug go isanorona, gonug duailel unum go en bisomag piaraimai, agal igul eg ebuan imarabun noumeun. Ulis go gusig mui, Uwait nug go du banou tapai mina, duailel unum gonugau wanib ulagwag murabun aigeun. Einen, go uhu banou ig isanigabun oimai, noumeun.

10Uwait nugtal ece unum usalareun. Ece go unum gonugau tuguiai damam. Guzenaimai, nugtal ig en Yesus uhu moroun. Go a gegeulanau ebu noumeun, gonun, gonug duailel unum goagal igul eg ebuan naliu dabun isanaramau. Yesus go uhu banou oimai, noumeun, gonun, go du tuguianau pet usalaimai, Uwait nugau Ze unum sesamoreun. Go amegai Mesgai wag simai, gonug Uwait nugau duailel ag Mesgai wag siabun im oitai mareun. 11Gonug duailel go igul eg ebuan isanarena, ag Uwait nugau ameg ebu naliu usalemen, gonun, nug mui go duailel abai, agal Memeag tutak. Go igul en, Yesus nug duailel go agal oiagab petak emen, ag izal magite awarabun en aiu i nuaneu. 12Gonug guzenai ze macaneu,

“Uwait, izan na en izal magite awarai. Iz igual gotulanem ziwas tutak tutak ebu nait wanim ulapwag mai.” b 
13Ziwas tub ebu, go koli aneu,

“Iz go en izal oiab petak eu.” c 
Go kolital aneu,

“Iz e ebu darem. Uwait nug gonugau duailel gumarabun mileun, ag iz ibail daremen.” d 
14Go duailel go izal magite aneun, go em ebuan duailel. Yesus go han ag sul daimai, noumeun. Satan nug go gusig mui, gonun, gonug duailel unum eg marabun iboin. Bo, Yesus nug noumaimai, gonug Satan nugau gusig unum waiceun. 15Duailel ag noumabun uminanemen, einen, aiu ses Uwait nug unum uhu eg maramau en, dabilanemen, gonun, ag noumabun uminanemen. Ag em ebu Satan nug gumarina, ag gonugau igul sesamoranemen. Bo, ulis ag Yesus nug en agal oiagab petak anemen, gonug ag Satan nugau gusig ebuan imareun. 16Gonun, ulis ig abiu go em e ebu Uwait nugau tibur isanarabun i alau. Bo, go duailel Abraham sul go en oiagab petak emen isanarabun aleun. 17Igul go petak pet, gonun, Yesus go duailel agal oiagab petak emen gonugau amagul sul usalemen. Ein igul ag ebalagab zuaneu, go ebu han guzental zoun. Go ag sul usalaimai, ag en bisomag piaraneu. Go Uwait ula dareu du banou pet* daimai, ag abiu go ag en bisomag peimai, Uwait nugau salau subantal macaneu. Guzenaimai, gonug duailel agal igul eg ebuan imaraba, ag Uwait nugau ameg ebu naliu damamen. 18Satan nug Yesus bimag pina, go uhu asiu oun. Igul go en, duailel ag Satan nug bimaiag piba, Yesus nug isanarabun go iboin.

Copyright information for `BMH