aBuk Song 110:4
bBuk Song 110:4

Hebrews 7

Uwait ula dacaneu du Melkisedek* gonugau wanib ulagwag banou pet.

1Ig getal ag awaremun, Yesus Kristus go Uwait ula dacaneu du banou pet, go umkoskos daneu, go Melkisedek salau macaneu sul. Ulis, ig Melkisedek nugau igul awarai. Melkisedek go Salem ban uzan gumaneun du banou. Gonugau salau tub go gue Uwait ula dacaneu du daimai, Uwait wag dareu nugau salau muraneu. Igual embigeg Abraham go betei dudu banban iwanarai abai malai maimai, koli gonugau uzan alaimai, abu ebu Melkisedek tuloroimai, Melkisedek nug Abraham suban dabun Uwait aureun. 2Guzenina, Abraham nug malai betei maimai, ecesab ipal oi aleun houhou doun maimai, houhou tutak sag Melkisedek moroun. Melkisedek nugau wanib bigeg enai: ‘duailel gumaraneun du banou go muzmuz igul naliu macaneu’. Go Salem ban uzan gumaraneun du. Salem go gonugau wanib bigeg ‘iau dacanemen’ uzan. Gonun, gonug gonugau duailel iau dabun isanareun. 3Melkisedek nugau memeg, anag, goagal embigeg eru eiman alemen ig go agal wanimag Uwait nugau agau ebu piab tam. Go ein wai ebu usaleun, ein wai ebu noumeun, sikut wai mina, ig piab tam. Go muzmuz Uwait ula dacaneu du dareu. Gonun, go Uwait nugau Nag sul, Uwait nugau Nag han go sul.

4Ag Melkisedek en dabilan, go du banou pet. Abraham du banou wanib banou mui go igual embigeg go bitei malai maimai, ecesab ipal oi aleun. Ecesab naliu houhou doun maimai, Melkisedek houhou ebuan tutak sag moroun. 5Ig ulis abiu mem, du in go dudu ipal agen ecesab doun maimai, morona, ig enanem, ‘go du banou, gonun, ecesab morom’. Abu tub enai, kasai ze nug guzenai aneu. ‘Liwai nugau ug ebuan dudu ag Uwait ula dacanemen dudu. Agen Israel duailel unum agal ecesab houhou doun maimai, ag houhou ebuan tutak sag umamen.’ Uwait ula dacanemen dudu mui duailel mui ag unum Abraham nugau ug. 6Melkisedek go Liwai nugau ug tam. Abraham nugtal gonugau ecesab Melkisedek moroun. Abraham go igual embigeg Uwait nug go dual baib meun. Go eiman em ebuan duailel unum ece naliu omen. Bo, Melkisedek nug Abraham suban dabun ze aureun. 7Ig ulis abiu mem, du wanib banou mui nug, du wanib ginampet mui, suban dabun ze aureun. Gonun, ziwas go ebu, Melkisedek go du banou pet, Abraham go du banou tam. 8Uwait ula dacanemen dudu ag ecesab houhou ebuan tutak tutak oi oi daimai, noumamamen. Bo, Melkisedek go Abraham ebeg ebuan ecesab oun, go noumab tam muzmuz awau dareun. Uwait nugau ze nug go noumeun ab tam. 9Israel duailel agen kasai ze sesamoraimai, Liwai dudu agal ecesab houhou ebuan tutak tutak oi maremen. Guzenaimai, Abraham nug Melkisedek ecesab morona, Liwai nugau ug go ereg goagal ecesab go moremenin. Go igul nug ig abai migeun Melkisedek go du banou pet, ag dudu banban tam. 10Einen, Liwai* agal embigeg go Abraham. Liwai go i usalau ebu Abraham nug Melkisedek abu ebu tuloroimai, gonugau ecesab moroun.

Yesus go Melkisedek sul, muzmuz dacaneu.

11Getal kasai ze nug guzenai aneun, Liwai nugau ug ebuan sag agen Uwait ula dabun dudu usalamam eun. Bo, go dudu agal salau eim duailel Uwait nugau ameg ebu naliu usalemen zob, Uwait ula dabun du tub i usaleu zob. Iz du tub go Aron sul en ze mab tam, go Melkisedek sul. 12Uwait nug gonugau ula dabun du awau tapai moroun. Du gonugau salau eim duailel Uwait nugau ameg ebu naliu usalabun iboin. Go igul nug Uwait nug muzin ulagwag muranemen kasai ze oi haimai, awau meun. 13Ig Yesus en ze mem, go Liwai nugau ug ebuan du tam, gonugau ug atai. Gonugau ug ebuan du tub Uwait ula dacaneu du i dareu. Gonugau ug ebuan du tub nug egun agaimai, Uwait murab tam. 14Duailel unum ag abiu igual Dubanou Ban go Zuda* nugau ug ebuan. Moses nug ug go ebuan du tub Uwait ula dabun du zoi dareu guzenai ze mina, i ducanemun.

15Ulis iz ze go awaremin, abe mamamen. Uwait nug gonugau ula dacanemen dudu ata atai tapai marena, go gonugau salau macanem. Gonugtal gonugau ula dacaneu du tub gonugau igul atai tapai maimai, go ig nug ulagwag murabun kasai ze awau meun. Du go gue Melkisedek sul. 16Getalan kasai ze nug aneun, Uwait ula dabun dudu go Liwai nugau ug eiman usalemen. Du go gue Liwai nugau ug tam. Go awau dabun gusig mui, gonun, go Uwait ula dacaneu du usaleun. 17Ig abiu go Uwait ula dabun du gonugau salau i utamau, einen Uwait nugau ze nug guzenai aneun,

“Na nagtal Uwait ula dabun du, Melkisedek sul, ataga muzmuz damam.” a 
18Guzenaimai, Uwait nug getal duailel kasai ze mareun go unum oi dilai meun, einen, gonug duailel isanarab tam. 19Moses nugau kasai ze nug duair tub Uwait nugau ameg ebu naliu usalab tam, gonun, ulis, ig Uwait nug simai aurabun gonug abu tub naliupet pet kalai migeun. Iguanag nug ulagwag murabun abu go awau kalai migeun, gonun, ig gonugau salau murab. Guzenaimai, ig gonugau igul naliu sesamorabun go aurab.

20Uwait nug Yesus go gonugau ula dabun du gaul tapai mab tam. Gonug go tapai mabun aimai, go baib gusig maimai, tapai moroun. Gonug Liwai zaug Aron dual abai gusig ze enai i meun. Go gaul kasai ze sesamoraimai, go gonugau ula dabun dudu aliag tapai mareun. 21Bo, Uwait nug Yesus Kristus gonugau ula dabun du tapai maimai, baib gusig meun. Ze ipal maimai, baib go gusig meun. Gonun, gonug ze meun,

“Banou nug baib gusig maimai, ze ipal baib go ebu gusig maimai, guzenai aneun, gonun, gonugau dabeleu koli i kekulamau. Gonug aneun, ‘Na nagtal Uwait ula dabun du ataga muzmuz damam.’” b 
22Guzenaimai, ig abiu baib awau go Yesus nug unum sesamoreun, go naliupet pet. Baib awau gonug getalan baib unum zilacuraneu.

23Baib awau go naliu, gonug getalan baib zilacuraneu, einen, getalan baib go Uwait ula dacanemen dudu asiu dacanemen. Go noumina, goagal salau du tub nug macaneu. 24Bo, Yesus go i noumaneu, go muzmuz awau dacaneu. Gonugau salau Uwait ula dacaneu du, go gue i utaneu. 25Gonun, Yesus nug gonugau duailel Uwait waugab bitabun ebi, gonug imarai bitaba, ag muzmuz awau damamen. Nug han muzmuz awau daimai, duailel go isanarabun Uwait auraneu.

26Yesus go Uwait ula dabun du banou pet, go ig suban isaniganeu. Go tuguianau pet, go igul eg tub i macaneu. Go dudu ipal igul eg macanemen sul tam, go du atai. Go igul naliupet pet sesamoraneu. Gonun, Uwait nug go Mesgai wag imai sieun dareu. 27Go Uwait ula dacanemen dudu banban ipal sul tam. Ziwas umkoskos ag amegai agal igul eg zilagai marabun agal egun agaimai, Uwait muranemen. Kolital duailel goagal igul eg zilagai marabun egun agaimai, Uwait muranemen. Bo, Kristus go igul go guzenab tam. Go ziwas tutak sag nugtal gonugau enib Uwait moroimai, a gegeulanau ebu noumaimai, duailel agal igul eg unum zilagai mareun. Du tub nug igul go guzenabun iborain tam. 28Moses nugau kasai ze nug Uwait ula dacanemen dudu banban tapai maranemen, bo, dudu go ag duailel sul, go igul eg macanemen. Uwait nugau igul suban i sesamoranemen. Uwait nug Moses kasai ze go moroun. Bo, ses ginam dai dai, Uwait nug baib gusig maimai, koli gonugau Nag go ula dabun du banou pet tapai moroun. Go igul go guzeneun, einen, gonugau Nag Yesus go du tuguianau pet, gonugau igul tub i utaneu. Go gonugau igul unum umkoskos sesamoraneu. Uhu gusig pet ipal go ebu zuaneu, go gonugau ze unum sesamoraimai, i utaneu.

Copyright information for `BMH