aKisim Bek 25:40
bJeremaia 32:31-34

Hebrews 8

Yesus go igual ula dabun du banou pet.

1Ze e gonugau igul enai, Uwait nug Yesus ig isanigabun go igual ula dabun du banou pet tapai moroun. Go Mesgai wag daimai, Uwait nugau ebeg naliu eiman hoboimai, ece unum gumarai dareu. Gonugau gusig go Uwait nugau gusig sul. 2Go Uwait ulagwag murabun zaueim petak Uwait nugau salau mai dareu. Zau go dudu agen tapai mab tam, go Uwait Banou nugtal meun. Ulis, Yesus ig isanigabun, go ebu salau mai dareu.

3Uwait ula dacanemen dudu banban Uwait nug tapai mareun, go ubag agal salau enai, egun agaimai, Uwait muranem. Go igul en, Yesus han go e tub oimai, Uwait moroun. E go moroun, go nugtal, gonugau enib Uwait moroimai, igual igul eg ebuan gau migeun. 4Ulis, Yesus em e ebu dareu zob, go Uwait ula dabun du i dareu zob. Iz ze go awarem, einen, Uwait ula dacanemen dudu ag iboin aimai, ag Moses nugau kasai ze sesamoraimai, egun agaimai, Uwait muranemen. Ag Liwai nugau ug. Go igul en, Yesus go Uwait nugau salau Mesgai wag mai dareu, go em ebu salau mab tam. 5Em ebu, Uwait ula dacanemen dudu ag zaueim salau muranemen, zau go Mesgai wagan salau mai darem zau nugau dorog. Moses go Uwait ece murabun zau mamoroi ina, Uwait nug aureun, “Na zau go gaul i men. Na zau go mabun aiba, iz amegai ein ecesab Sainai em tabag ebu abai mizemin, ece go unum tapai mamam.” a  6Bo, ulis, Uwait nug igual ula dabun du Yesus Kristus tapai moroun, gonugau salau banou pet. Uwait ula dacanemen dudu em e ebu daimai, agal salau macanemen goagal salau banou tam, go ginampet. Go igul sul, Yesus nug baib awau Uwait ebuan oi aleun go banou pet. Muz baib go banou tam. Baib awau ig ece naliupet pet migabun aneun, gonug muz baib nugau ece zilacuraneu.

7Amegai Uwait nug baib meun duailel agen gonugau kasai ze sesamoraimai, gonugau ameg ebu naliu usalemen zob, go baib tub awau ulis i meu zob. Ag naliu usalabun iborain tam, gonun, go baib awau meun. 8Bo, Uwait go gonugau duailel uligareun, ag gonugau ze i sesamoranemen, ag igul eg pet macanemen. Gonun, Ban nug aneun,

“Aiu ses iz baib tub awau mai. Iz baib go Zuda Israel duailel ag abai ereg marai.
9Iz agal embigeg abai amegai baib memin sul i sesamorai. Duailel go izanag Izip emgasag ebuan imarai alemin. Bo, ag izal kasai ze sesamorab tam, gonun, iz ag semaremin. Iz, Ban izanag, ze go awarem. 10Bo, iz koli guzenai anem, baib e iz aiu ses Israel duailel abai marai, izanag agal dabeleu kekulaimai, izal kasai ze agal dabeleu ebu mai. Iz sag agal oiagab oug izal ze sikut wai memin, ag iz sag ulapwag milamam. Iz agal Uwait pet dai, ag izal duailel pet damamen. 11Duailel agen agal ug ta, agal zaiagar ta, Uwait Ban abiu mabun ze i abai maramamen. Einen, ziwas go ebu, duailel wanimag banou a mui, duailel wanimag banou tamacag mui, ag unum iz abiu milamamen. 12Iz ag en bisomag pianem, agen igul eg agal zaiagar ebalagab macanemen unum zilagai marai. Iz koli agal igul eg en i dabilai.” b 
13Uwait nug ulisan baib ‘go awau’ eun. Amegain baib ‘go muzinan’ eun. Guzenaimai, ein ece muzinan dareu, go unum wagemamam.

Copyright information for `BMH