John 9

Yesus nug du tub ameg kumi kasoroun.

1Yesus go aidaidai beteimai, du tub gonugau anag nug ameg kumi soligweun uligeun. 2Gonugau tapaimaraneu dudu agen kanabemen, “Du banou, inug igul eg meun, gonun, du go anag nug ameg kumi soligweun? Nugtal igul eg meun ta, gonugau memeg anag al agen igul eg memen ta?”

3Yesus nug koli awareun, “Du go ameg kumi go nug igul eg i meun, gonugau memeg anag, go han igul eg tub i memen. Go Uwait nugau gusig araog zuba, piabun guzenai meun dareu. 4Ulis, em ileu, am banou eu, iz inug palautilena, alemin nugau salau mai murab. Umut aba, ig salau mabun iborain tam. 5Iz em e ebu daminag, iz tutak em e ebuan duailel agal al pet.”

6Yesus ze go ze ze maziaimai, em ebu sinou heun. Go sinou kau oug ipuleun oimai, du go nugau ameg kumi ebu pezaimai aureun, “Na beteiba, Siloam Ze Unig ebu nait amen ze sil ulusen.” Go Siloam gonugau wanib zebigeg ‘palautina, waneun.’ Guzenina, du go beteimai, ban ze go ebu gonugau ameg ze zil ulusina, ameg oitina, em naliu uligeun.

8Guzenina, go waugab daremen duailel mui, duailel ipal go getal abu ebu hoboi daimai, duailel ee nugaraneun pemen mui, agen go naliu usalina, uligaimai, agzozou ze memen, “Du e go getal abu ebu hoboi daimai, duailel ee nugaraneun du ta?” 9Ipal agen enemen, “Petak, du e gotal.”

Ipal agen enemen, “Tam, du e go tam. Du e tub sul.”

Guzenina, du go nugtal eneun, “Iz getal duailel ee nugaranemin, go iztal.”

10Goagen kanabemen, “Nait amen erunai naliu meun?” 11Gonug koli awareun, “Du go Yesus anem, go nug kau ze mui ipulaimai oimai, izal ame ebu zioraimai, betei Siloam Ze Unig ebu amen ze ebu ulusen aileun. Iz gonugau ze sesamorina, izal ame naliu meun.”

12Goagen koli kanabemen, “Du go gue eru dareu?”

Gonug koli awareun, “Go eru ebu dareu, iz i abiu.”

Parisi dudu agen du go naliu usaleun kanabemen.

13Dudu go agen getal ameg kumi dareun du imai aimai, Parisi dudu waiagab betemen. 14Yesus nug kau oimai, du go nugau ameg kumi kasoromeun Imabun Ziwas Zobu go ebu guzeneun. 15Parisi dudu agen go getal ameg kumi dareun du erunai ameg naliu meun aimai kanabemen. Du go nug awareun, “Gonug kau ze mui oimai, izal ame ebu mina, iz betei ame ze ebu ulusaimai, ame naliu mina, em pemin.”

16Parisi dudu ipal agen enemen, “Du go gue igul go guzeneun, go Uwait eiman alab tam, einen, go Imabun Ziwas Zobu ebuan kasai ze sesamorab tam.”

Guzenina, ipal agen enemen, “Du igul eg macaneu, go nug erunai gugeg beu beu e guzeneu sul guzenamau?” Guzenaimai, agzozou bigagemen.

17Guzenaimai, Parisi dudu agen du go kolital kanabemen, “Na gonug nait amen kumi koli suban kasizeun em, bo, nait dabeleu du go in?”

Du go nug koli awareun, “Go Uwait nugau ze doimai, awaraneu du.”

18Zuda dudu banban du gonugau ameg naliu meun nugau ze aneun en goagal oiagab petak i eun, gonun, du gonugau memeg anag agal ze suban duabun aimai ularemen. 19Guzenaimai, goagen gonugau memeg anag dual kanabaremen, “E agal nanag ta? Goagen anag nug go ameg kumi soligweun emen. Guzenina, ulis erunai gonugau ameg naliu meun?”

20Gonugau memeg anag agen enemen, “Ig abiu go igual naig, go ameg kumi soligwemun. 21Bo, erunai gonugau ameg naliu meun, go ig i abiu. Du in nug gonugau ameg oitai moroun go han ig i abiu. Go ban meun, nugtal kanaboron. Nugtal ze mabun iboin.” 22Gonugau memeg anag dual go guzenemen, einen, Zuda dudu banban agen gotulanemen zauan zamaramam aimai uminemen. Du in nug Yesus go Kristus aba, Zuda dudu agen du go gotulanemen zaueim i damau aimai ze memen, gonun, go uminemen. 23Gonun, gonugau memeg anag agen, go ban meun nugtal ze mamau aimai awaremen.

24Goagen kolital du go uloroimai, auremen, “Na Uwait nugau ameg ebu petak ze men. Ig abiu du go nug nait amen kasaimeun, go igul eg macaneu du.”

25Du go nug koli awareun, “Du go gue igul eg macaneu ta, tam ta, iz i abiu. Bo, iz getal ame kumi daremin. Ulis em pem. Iz go tutak abiu.”

26Goagen koli kanabemen, “Gonug na erunizeun? Nait amen kumi erunai oitai mizeun?”

27Gonug koli awareun, “Izal ze getal awaremin, ag einen izal ze duabun uteimai, koli duabun kanabemen? Ag han gonugau tapaimaraneu dudu usalabun aimai guzenemen ta?”

28Goagen ze biabial kuaimai, auremen, “Na tutak na du gonugau tapaimizaneu du. Bo, ig Moses nugau tapaimiganeu dudu. 29Ig abiu Uwait nug Moses aureun. Ig i abiu du go gue eru eiman zoun.”

30Du go nug koli awareun, “Iz agal ze doimai, esilakem! Ag i abiu, go eru eiman zoun, bo, go nug izal ame kumi kasai mileun. 31Ig abiu Uwait go dudu igul eg macanemen agal ze i duaneu. Dudu go ulagwag moroimai, gonugau ze sesamoranemen tutak agal ze duaneu. 32Getal em patai meun ziwas ebu, alai ulis, du tub nug du tub ameg kumi kasai meun ina i duanem, ulis tutak. 33Du go gue Uwait eiman i aleun zob, go gugeg go guzenabun iboin tam.”

34Parisi ag du go nugau ze mareun doimai, agen koli guzenai auremen, “Na anan nug solinweun ziwas ebu igul eg mui ban memen guzenem na ulis ig tapaimigamoroi ta?” Guzenai auraimai, du go zauan zamorina, waneun.

Dudu go agal oiagab im oitab tam.

35Yesus go igul go guzenemen ze doimai, go betei du go tuloroimai, kanabeun, “Nait ounab Du Nugau Nag en petak em ta, tam?”

36Du gonug koli aureun, “Du banou, go du in ab? Ailemen, iz go en izal oiab petak ai.”

37Guzenina, Yesus nug aureun, “Na du go amen nug pemen, du go nug ulis na ze ze mizei dareu.”

38Du gonug aureun, “Dubanou Ban, izal oiab petak eu.” Guzenaimai, du go nug Yesus nugau arabugab taubib waimai, ulagwag moroun.

39Yesus nug eneun, “Iz em e ebu duailel agal igul sisiarabun alemin. Dudu ag ameag kumi mui ag ameag naliu mamamen, dudu ameag ametai daremen, ag ameag kumi usalamamen.”

40Guzenina, Parisi dudu ipal ag go waugab daremen ze go doimai, kanabemen, “Ig han amecig kumi ta?”

41Yesus nug koli awareun, “Ag ameag kumi mui zob, ag ze tamacag, bo, agen ig amecig naliu darem emen, gonun, ag ze mui daremen.”

Copyright information for `BMH