Revelation of John 10

Uwait nugau tibur nug agau ginampet holinai memen patai aleun.

1Guzenaimai, iz koli Uwait nugau tibur tub gusig banou mui Mesgai wag eiman aleun pemin. Go pi oug kulai mina, berep nug gonugau tabaugwab dareun. Gonugau siameg go am ilaneu sul, gonugau arab aliag go a kom ab ilaneu sul. 2Tibur go gonugau ebeg sil agau ginampet tub holinai memen waipeun patai dareun. Go gonugau arab naliu eiman ibut ze ebu maimai, tapai dareun. Arab nanai eiman go em ebu meun. 3Guzenaimai, go gusig uleun, gonugau ul laion nug ulaneu sul. Go guzenai ulina, em guruaneu kwali agen koli og patemen. 4Go ze mina, iz go zemenar ze sikut waimoroi guzenemin, bo, Mesgai wag eim zeu tub nug iz guzenai aileun domin. “Ze go em guruaneu kwali agen zemenar, na wagemen. I sikut wen.”

5Guzenaimai, tibur go go ibut ze mui, em ebu mui, tapai dareun, gonugau ebeg naliu eiman Mesgai wag mina, pemin. 6Go Uwait muzmuz daneu nugau wanib pataimai, gonugau ze gusig meun. Uwait nug emes mui, ibut ze mui, em mui, ece unum dareu usalareun. Tibur gonug guzenai aneun, “Uwait koli ban i gumaramau, bo, Uwait nugau tibur ianai kwali nug gonugau balau huendai, Uwait nug gonugau ze wageimai meun araog mamau. Ze go getal gonug gonugau ze doimai, aidanemen dudu awareun. Gonug ein guzenabun awareun guzenaital guzenamau.”

8Koli Mesgai wag eim iz du go nug guzenai aileun domin, “Na agau go holinai memen waitulemen, go tibur go ibut ze mui, em ebu mui, tapai dareu ebeg ebuan betei onen.”

9Gonun, iz go waugab beteimai, agau ginampet go apeg mui milen aimai auremin. Gonug iz koli guzenai aileun, “Na agau e oiba, zen. Na zemen, agau gonug nait ounab mu mizamau, bo, nait onsau ebu kel guap ze ilau zanem sul.”

10Go guzenai ailina, izan gonugau ebeg ebuan agau ginampet apeg mui oimai, zemin. Izal oisau ebu guap ze ilau zanem kel sul usaleun, bo, dai dai, izal oiab oug munug usalaimai, solizeun. 11Guzenaimai, go iz guzenai aileun, “Na koli Uwait nugau ze doimai, awaranem du sul na duailel enimag beu beu mui, emgasag beu beu mui, ze beu beu mui, gumaranemenin dudu banban beu beu mui unum betei izal ze awaren.”

Copyright information for `BMH