Revelation of John 11

Uwait nug gonugau ze maranemen dudu aliag palautareun.

1Guzenaimai, Uwait nug iz atataurula sul mileimai, guzenai aileun, “Na betei, Uwait nugau ecesab muranemen zau banou, wanib tempel mui, gonugau ulagwag muranem biz mui, goagal huia nanalai pen. Duailel eisasab ag zaueim go Uwait ulagwag muranemen agal ianai han nanalen. 2Bo, na go zobu zau banou seseim i nanalen, einen, iz empip go emgasag ipal ebuan duailel, go Zuda duailel tam, maremin. Duailel go agen ban uzan naliu go tapai ai betei, geil 42 mui utamamen. 3Izan izal ze maranemen dudu aliag izal ze duailel go awarabun gusig maraimai, palautaremin, alamam. Ag oiagab bisomag mui abai marabun tibur galau tugaimai, izal ze duailel go marai, betei gil 1,260 utamamen.”

4Du aliag go a wanib ‘olib’ aliag mui, al aliag go Uwait em gonugau gumaneu du banou nugau ameg ebu tapai dacanemen sul tapai darem. 5Bo, duailel inen agen go eg marab aimai guzenebi, ab goagal oiagsau eiman alaimai, goagal iwai zaiagar unum ab nug ilaramau. Gonun, duailel go eg marab aimai dabilemam, go igul go eiman noumamam. 6Du aliag go gusig mui, gonun, go Uwait nugau ze duailel marai daimai, go emes aurebi, ze i numau. Go goagal gusig sil em ebuan ze awarebi, ze eseu alalumam. Go em webi, uhu beu beu duailel eg marabun zumau. Igul go guzenabun goagal dabeleu eiman guzenamam.

7Go Uwait nugau ze duailel marai poina, egun zag go ob bigeg tamacag oug dareu, go ougeim zoimai, go abai alalamau. Gonug dudu aliag go wagena, noumemen. 8Goagal enimag ban uzanan abu ebu gabuarai mamam. Ban uzan go gonugau wanib tatau ze eiman guzenai ze manem ‘Sodom mui, Izip mui.’ Ban uzan go getal goagal Dubanou Ban a gegeulanau ebu wina, noumeun. 9Duailel emgasag unum beu beu ebuan mui, ug beu beu ebuan mui, ze beu beu ebuan mui, enimag beu beu mui, goagen du aliag go goagal enimag gil ainarai uteimai, betei gil iwanarai am ban ula ebu alai piarai damam. Ag dudu ipal utarebi, goagen goagal enimag ob i hiacaramam. 10Go em ebuan duailel goagal oiagab naliu usalamam, einen, du aliag go noumemen. Go ee ban agaimai, agal ecesab, ee agzozou maramam. Einen, Uwait nugau ze maranemen du aliag goagen uhu banou duailel maranemen.

11Gil ainarai go maziaba, betei gil iwanarai am ban ula ebu, Uwait nug gonugau awau dabun wes du aliag go maraba, go awau usamam. Duailel ipal unum uligaraimai, go banban uminamam. 12Uwait nugau ze maranemen du aliag go, go Mesgai wag eiman ze tub guzenai maramam dumamen, “Ag wag zon.” Gonun, agal iwai zaiagar piarai dabi dabi, go pi oug Mesgai wag simamen. 13Ziwas go ebutal, mim banou zumau. Ban uzan go houhou doun maimai, doun houhou tutak sag eg maramau. Duailel tausen kwali unum noumamam. Duailel ipal noumab tam, go unum banban uminaimai, Uwait Mesgai wag dareu gonugau wanib ulagwag muramam.

14Uhu banou ianai aliag go maziceun. Bo, uhu banou tub ianai ainarai go ban i damau, go pigai zumau.

Uwait nugau tibur ianai kwali nug gonugau balau hueun.

15Tibur ianai kwali nug gonugau balau huena, iz domin. Zepag ipal Mesgai wag eim guzenai gusig ulemen, “Uwait Dubanou Ban mui Kristus go du gonug gonugau duailel koli imarabun tapai moroun dual, go em e unum gumabun gusig mui. Go goagal duailel muzmuz gumaramam.”

16Gonun, dudu banban 24 go goagal biz ebu hoboimai, Uwait amegwab daimai, go taubib waimai, go ulagwag moromen. 17Goagen guzenai ze memen, “Uwait Ban, na gusig banou unum a, na ulis darem, getal daremen. Na nait gusig banou oimai, em ebuan gumabun du banou zoimai darem. Guzenaimai, ig na ‘Ese-e’ aizem. Emgasag ipal ebuan duailel go nait ze i sesamoranem, go na en aiag sisilai darem. Bo, ulis nait ainsisilabun ziwas zoi dareu, na duailel noumemen sisiaramam. Ulis, nait salau duailel mui, nait ze doimai, awarenemen dudu abai, nait duailel unum ece naliu maramam. Na duailel unum nait wanim ulapwag macanemen, go dudu wanimag a mui, wanimag tamacag mui, unum ece naliu maramam. Ulis duailel inen agen em e ebu eg memen, nagen han eg maramam.”

19Go guzenai ze mina, tibur agen Uwait nugau zau banou Mesgai wag dareu im oitai darena, Uwait nugau baib bogis* zaueim dareu araog zoun. Guzenaimai, tutak ziwas ebutal, Mesgai wag eiman amilaimai, em guruaimai, emes kulalaimai, mim banou zoimai, ze dab banban noun.

Copyright information for `BMH