Revelation of John 20

Satan go wai tausen tutak ob oug hiacaranem zau oug damau.

1Iz koli ameitaimai, tibur tub Mesgai wag eiman aleun pemin. Gonugau ebeg sil ob bigeg tamacag ebuan wakum,sen banou mui patai aleun. 2Gonug go getalan wazib banou, Satan gusig pataimai,sen us sil otoi mina, wai tausen tutak guzenaital dareun. 3Tibur go nug go imai aimai, ob bigeg tamacag oug maimai, ob ogusau go wakum sil gusig patai im gebeun. Guzenina, go duailel em ebu koli polumarabun iborain tam. Go go ebu damau wai tausen tutak mazicaba, go petak ag go ob oug eiman utebi, zoi ai damau. Bo, go zoi ban i ai damau.

4Iz gumaranemen dudu agal biz uligaremin. Go ebu duailel hoboi daremen. Uwait nug ag duailel sisiarabun salau mareun. Iz koli ametaimai duailel ipal noumemenin agal doropag uligaremin. Duailel go ag Yesus nugau petak ze mui Uwait nugau ze duailel ipal awaremenin, gonun, dudu ipal agen belag kuatarena, noumemenin. Ag egun zag mui, gonugau dorog dual i ulapagwag macanemen. Ag gonugau sikut agal aipag ta, ebeag ebu wab tam. Duailel go koli awau asaimai, Kristus dual go wai tausen tutak ougtal duailel gumaramam. 5Getal duailel ob oug eiman guzenai asab tam, agen ulis amegai ob oug eiman asamamen. (Ziwas go ebu, duailel ipal han noumemenin ag koli pigai i asamam. Go wai tausen tutak mazicaba, petak ag unum koli asamamen.) 6Go duailel ag amegai koli asamamen, ag Uwait nugau duailel pet daimai, ag siksikamamen. Koli noumabun nugau gusig nug go duailel i eg maramau. Bo, ag Uwait mui Kristus dual agal ula dabun duailel daimai, Kristus nug dual wai tausen tutak duailel gumarai damamen.

Satan go eg weun.

7Go wai tausen tutak mazicaba, ag ob bigeg tamacag im oitebi, Satan utebi, unamau. 8Go ob oug eiman zoimai, em ebuan duailel unum polumaraimai, imarabun unamau. Go Gog emgasag mui Magog emgasag mui beteimai, em go ebuan duailel unum malai mabun gotularamau. Agal ianai go zimagan us sul damau. 9Ag em go unum betei aidaimai, uzan go Uwait nug gonugau ougab nug noumeu mui, empip go gonugau duailel darem mui, unum taliaraimai, kataramamen. Bo, ziwas go ebu, ab Mesgai wageim noimai, go unum elaramau. 10Satan nug duailel polumaraneu, go tibur agen gusig pataimai, absalpa mui elaneu ebu, egun zag go, gonugau polu ze doimai, awaraneu du dual hiacarebi, daremenin ebutal hebi, numau. Go ag abai ereg mu banou muzmuz oi damamen.

Noumemen duailel agal sisiarabun ziwas

11Uwait nug gumaraneu du nugau biz ausiau banou ebu hoboi darena, iz pemin. Emes mui, em mui, unum mazi wage memenin, koli piabun iborain tam. 12Iz noumemenin duailel wanimag a mui, wanimag tamacag mui, go biz amegwab tapai daremen uligaremin. Tibur agen agau ipal oitemenin. Agau tub go awau dabun agau han oitemenin. Getalan noumemen duailel ag em ebu daimai, ein salau memen guzental agau ebu sikut wemen dareu, go sikut nug ag sisiaramau. 13Ibut ze ebu noumemen duailel ag han ibut ze ebuan asaimai, alai biz go amegwab tapai daremen. Noumabun igul mui, duailel noumemen agal uzan mui, duailel ipal go ebu daremen go ebuan utarai wanena, duailel go han biz go amegwab tapai daremen. Ag unum ein salau memen, guzental sisiaramau. 14Guzenaimai, noumabun igul mui, duailel noumemen agal uzan mui, ab muzmuz elaneu oug amai hiacaramam. Ab go muzmuz elaneu go noumabun ianai aliag. 15Duair in gonugau wanib awau dabun agau ebu i dareu, go han ab banou elei dareu oug amai hiba, numau.

Copyright information for `BMH