Titus 2

Taitas nug Uwait nugau petak ze duailel abai maramau.

1Taitas, na duailel agal oiagab petak emen Uwait nugau petak ze sesamoraimai, igul naliu mabun abai maramam. 2Na dudu banban Uwait nugau Ze naliu sag sesamorabun awaramam. Go oiagab selai mui daimai, dabeleu naliu mui agtal goagal hoboi dabun igul suban gumamam. Goagal oiagab petak emen gusig maimai, duailel ipal isanarabun en dabilamam. Go uhu oimai, oiagab eg i umam.

3Na dudu banban awaranemen sul, ailel banban ze go naliu sesamorabun awaramam. Ailel go ag Uwait nugau ailel, gonun, ag igul naliu mamamen. Ag wal igul i mamamen. Ag duailel ipal seiagab polu ze i mamamen. Ag wain ze asiu umkoskos i zamamen. Agen ailel magun suban dabun ze suban abai maramamen. 4Ag igul go abai marebi, ailel magun go han guzental goagal gamulagar en suban dabeleimai, go en sag damam. Goagal geleagar aleagar han suban gumaramamen. 5Ag wal igul tub mabun i dabilamamen. Ag agal dabeleu suban gumeimai, suban damamen. Ag agal salau suban gumeimai, agal gamulagar agal ze suban sesamoramamen. Ag igul go unum guzenebi, duailel ipal agen Uwait nugau Ze en ze biabial kuai i awaramam.

6Na mogoi magun han guzental gusig ze awaramam. Ag agal dabeleu agtal umkoskos suban gumamam. 7Taitas, na iror sul, go na peizaimai, sesamizamam. Gonun, na igul naliu sag mamam. Na ze naliu abai maramoroi aba, na polu ze tub i awaren. Na suban dabeleimai, petak ze tutak awaramam. 8Na duailel ze awaramoroi aba, petak ze tutak awaramam. Na guzenemen, dudu ipal agen ig ze biabial kuai i aigamam. Na ze naliu awaremen, dudu ipal agen igual ze duabun uteimai, go aipag numau. Einen, go nait polu ze tub duab tam, gonun, go ig oigeb petak emun duailel ze tub eg i aigamam.

9Na salau dudu han ze gusig awaramam. Go agal gumaranemen dudu banban agal ze unum sesamoraimai, goagal salau suban mamamen. Ag ein salau mabun awarebi, agen dudu go agal oiagab naliu usalabun ag ze unum sesamoramamen. Agen koli ze tub i awaran. 10Ag agal dudu banban agal ecesab ipal i zob umamen. Ag igul naliu tutak mamamen. Guzenebi, agal dudu banban abe mamam ag igul naliu macanemen dudu, gonun, goagal oiagab ag en naliu usalamau. Ag igul naliu go unum guzenebi, duailel ipal agen agal igul naliu uligaimai, go guzenai ze mamam, “Uwait go ig koli imaiganeu du, gonugau ze naliu.”

11Uwait nugau duailel agal igul guzenai damau, einen, Uwait nugau ougab selai daneu go duailel unum isanaraimai, Yesus Kristus palautina, em e ebu alaimai, agal igul eg ebuan koli imareun. 12Go igul go guzenaimai, ig abai migeun igag em ebuan dudu sul koli igul eg i mab. Ig em ebuan duailel agen agal enimag en tutak dabilanemen sul i guzenan. Ig Uwait nugau igul naliu i semurab. Igag Uwait nugau duailel pet, gonun, igag em e ebu darem go en tutak dabeleu naliu maimai, igul naliu tutak sesamorai dab. Igag gonugau ameg ebu igul naliu sag mai damun, 13Yesus Kristus koli alamau en igual oigeb siksikaimai gumei dab. Go Uwait gusig mui, go igual imaiganeu du. Go Uwait nugau wanib eiman al banou ougeiman koli alaba, igag piab. 14Yesus Kristus nugtal igag en a gegeulanau ebu noumaimai, igual igul eg ebuan imaigena, igag koli Uwait nugau ameg ebu naliu usalemun. Guzenina, igag gonugau duailel, gonun, igul naliu tutak sesamorabun guzeneun.

15Na ze go suban abai maramam. Na du wanim a. Gonun, oiagab petak emen duailel ze go sesamorabun isanaremen, go Uwait nugau Ze suban dumam. Go ze go i sesamorebi, na go ze gusig awaremen, go koli igul naliu mamam. Taitas, na ze naliu abai maraiba, na du tub i uteben, go nug na gaul du aimai aizamau.

Copyright information for `BMH