2 Thessalonians 3

Ölöp neŋgöra köuluköba malme.

1Keu teteköŋi kun ki: Kembugö keuŋan sehiba eŋgö sutŋine aködamunŋambuk ahöhi, miaŋgö dop mönö zilaŋ miri tosatŋe mewöŋanök anda jim sehiinga ölŋambuk ahuba anma. Miaŋgöra urumeleŋ alaurup, eŋön mönö neŋgöra aka Anutu köuluköba malme. 2Ambazip sesegilgilŋan Anutu qahö möt narimakze. Miaŋgöra misimkaulup ambazip goŋgoŋi aka bölöŋi meme yeŋön kahasililiŋ ak neŋgibepuköra mönö Anutugö köuluköba malgetka sel jöhöm neŋgima.

3Sesegilgil yeŋön bölizemö, Kembu keuŋi pöndaŋ wuataŋgömakzawaŋön mönö mem köhöim eŋgiba bölöŋeyök sel jöhöm eŋgima. 4Keu jim kutum eŋgiini, eŋön mi nalö kewöŋe aka könaŋgep tem köla malmei, mi möta uruyahötŋi qahö akzin. Neŋön Kembubuk qekötahöba kinda mewö mötzin.

5Kembunöŋ mönö uruŋini möŋaiba Anutubuk jöhöiga urukalemŋi möt yaköba Kraist ewö kapaŋ köla mökösöŋda malme. Mewö.

Injarere malbinbukö galöm meme keu

6Urumeleŋ alaurup, iŋini nanŋini imbi-imbi wuataŋgöba laŋlaŋ malbepuköra kusum eŋgiinmö, tosatŋan keu bapŋe qahö anda önewat laŋ malje. Miaŋgöra nini Kembu Jisös Kraistkö qetŋe kewö jim kutum eŋgizin: Iŋini mönö urumeleŋ alaurup mewöŋi pakpak mi eŋgömosöta misiŋgöba tikep malme. 7Neŋön eŋgö sutŋine nanini imbi-imbi laŋ qahöpmö, keu bapŋe malin. Miaŋgöra neŋgö köna lasupnini wuataŋgömegö könaŋi mi nanŋinak ölöp mötze. 8Nini injarere qahö malin aka eŋgöreŋök kungö nene yuai mi öne qahö nemba malin. Qahö! Naŋgöm neŋgimegö lömbötŋan eŋgöreŋök kungö qakŋe öŋgöbapuköra mönö suŋgem asak nup sundansundan memba silenini qeba malin.

9Anutunöŋ nupŋi membingö kukösumŋi neŋgii maljinaŋgöra ölöp naŋgöm neŋgimegö keunöŋ uruŋini kuŋgum eŋgibinakmö, neŋgö köna lasupnini wuataŋgömegö silik ölöpŋi kondel eŋgibingö mötzin. 10Embuk malini, nalö miaŋgöreŋ lök kewö jim kutum eŋgiin: Nup memamgö töközawaŋön mönö nene mewöyök kude nema.

11Eŋgö sutŋine tosatŋan keu bapŋe qahö anda nanŋini imbi-imbi wuataŋgöba laŋ malje. Yeŋön nup ölŋi qahö memakzemö, nup meme tandöktandök öne laŋ memba inöŋ wainöŋ möndöba tosatŋi yeŋgöreŋ yuai mem sohoba qewöloŋ silekmalek laŋ malakze. Eŋgöreŋ keu kun mi mewö kaiga mörin. 12Neŋön ambazip mewöŋi mi Kembu Jisös Kraistkö qetŋe jim kutuba uruŋini kewö kuŋgum eŋgizin: Iŋini mönö an qekötahöm kam qekötahöm mosöta zeŋ mala nup megetka ölŋi asuhuiga nanŋini nene yakaŋini nemba malme.

13O urumeleŋ alaurupnini, eŋön nup ölöpŋi ölöpŋi memba miaŋgöreŋ mönö taŋqaŋ kude akŋe. 14Neŋön kimbi ki ohoba jim kutum eŋgizini, kunŋan mi qahö tem kölma ewö, iŋini mönö uruŋi meleŋmapköra gamu qem waŋgiba ehöröŋ köla yambuk keukeu jiba köisirik kude tata malme. 15Mewö mala kerök qahöpmö, ala ewö ak waŋgiba qambaŋ köl waŋgiba malme. Mewö.

Köuluk aka yaizökzök keu teteköŋi

16Kembu luai Toŋan nanŋak mönö nalö dop ahakmeme pakpak miaŋgöreŋ luai qem eŋgiiga bönjöŋ malme. Kembunöŋ mönö körek embuk malma.

17Pol nanak yaizökzökni nani börönan ohozal. Kimbi pakpak ohomakzali, miaŋgöreŋ nani yaizökzök qet kimbi ki nanak alakzal. Qetni kewö ohozal: Pol
Mutuk kunöŋ tilipköba Polgö qetŋe kimbi kun aliga uru siksauk asuhuyök. Miaŋgöra nanŋe böröŋan qetŋi ohoyök.


18Kembunini Jisös Kraistkö kalem möriamŋan mönö körek embuk ahöma. Mewö.

Copyright information for `BMU