a8Eks 7.11
b11Apo 13.14-52, 14.1-7,8-20

2 Timothy 3

Nalö teteköŋe malmal böliba aŋgöjörakŋambuk akŋa.

1Keu kötŋi ki mönö möt kutuba malman: Jisös kaka nalöŋan töriiga ambazip könaŋamŋinan böliiga teteköŋe malmal kanjamŋambuk kewö asuhuma: 2Ambazipnöŋ nanŋinaŋgörök mötmöriba moneŋ yuai giriŋjabak membagun membingö nepaqepalok (gridi) köpösöŋgömakŋe. Sileŋini möpöseiba korua ewö ginginŋini töröreiba söŋgöröqök mala uruqeqe keu töhöreŋ laŋ jimakŋe. Iwinamŋini yeŋgö jitŋini qahö tem köla yuai ölöpŋaŋgöra saiwap qahö jiba nemsep-pamsep (nem-hölölök) ahakŋe. Anutugö nesampurek nönöŋgan ahakŋe.

3“Nanŋi lömböra,” jiba wösö mötmöt qahö ahakŋe. Tosatŋi yeŋgö siŋgisöndokŋini qahö mosöta miaŋgö urubölöŋi bisimakŋe. Andöqeqe keu yöhösaŋ jiba nanŋini qahö galöm köl aŋguba ambazip lapköba öröm ureim ak eŋgimakŋe. Ahakmeme ölöpŋi tököba miaŋgö ölan eŋgöhömakŋa.

4Mamalolo aka nanŋini imbi-imbi wuataŋgöba jaubatbat ahakŋe. Söŋgöröqök mala jakbak-öraŋböraŋnöŋ uruŋini uwutapköiga urukönöp ahakŋe. Silegö sihim sösöŋgaiŋinaŋgöra gwötpuk ak eŋgiiga Anutugöra mötket eretŋi aiga göragöra ahakŋe. 5Anutugö Buŋa nup bahösapsap bisiba silebile memba Sonda areŋ laŋ wuataŋgöba möndömakzemö, ahakmemeŋinan Anutugö kukösumŋi mi je köndat qeba qaŋ kölakze. Ambazip mewöŋi mi mönö jabö ala qizingöba andö eŋguba malman. 6Yeŋgöreŋök tosatŋan laŋ liliköba ambazip miriŋine öŋgöba kelök keunöŋ uruqeqe mem eŋgiba kezapŋini kumbaumakze. Kumbaugetka ambi tosatŋan löwöriba yeŋgöreŋ qekötahömakze. Ambi siŋgisöndokŋinaŋgö gamugöra et eŋguiga sihim kömbönaŋini könaŋi könaŋi mieŋön yeyaseŋseŋ mem eŋgigetka siksauk akzei, yeŋön i bawian mönera aka köpeim eŋgigetka keu mötöpŋine et eŋgumakza.

7Ambi mewöŋi mieŋön möt lömböriba sundan keu kusum eŋgimegö möndöba mörakzemö, Buŋa keu ölŋaŋgö könaŋi mi nalö dop möt kutubingö osimakze. 8Ijipt kantrigö tirip qözölqözöl azi qetŋiri Janes aka Jambres yetkön Moses tuarenjoŋ ak waŋgiyohot. Takapulaka ambazip yeŋön mietkö dop Buŋa ölŋaŋgö tuarenjoŋ ahakze. Ambazip mewöŋi yeŋgö mötmötŋinan sohoiga kahapmahap akzei, mieŋön Anutunöŋ mötnaripŋini esapköi et eŋguiga Kembubuk kinkinŋinan söröreima.

9Nalö töröpŋi sileŋini memba öŋgömemö, nupŋinaŋgö ölŋi mi nalö qahö köriiga pömsöm qema. Ijipt azi yetkö könaŋamŋiran aukŋe asuhuyöhi, yeŋgö uruqahöpŋinaŋgö könaŋan mönö miaŋgö dop aukŋe asuhui ambazip körekŋan ek asarime. Mewö. a 

Polgöreŋ jimkutukutu keu teteköŋi

10Yeŋgöreŋ mewö asuhumapmö, nöŋön malmalnaŋgö tohotŋi murutŋi kuŋguba areŋ alal. Ambazip Buŋa keu kusum eŋgiba ahakmemeni aka memba malali, göŋön mi lök eka möt kömuzan. Malmalnaŋgö tohotŋi wuataŋgöba mötnaripkö kölguliguli pöndaŋ memba sihimbölö mökösöŋda malali, miaŋgö kösohotŋi jiba jigetka möt sölöŋgözan. Urumeleŋ alaurup urunan jöpaköm eŋgiba malal. Tuarenjoŋ aŋgösirip ak niŋgigetka miaŋgöreŋ kapaŋ köla köhöiba kinda malal. 11Sesewerowero kahasililiŋ könaŋi könaŋi ak niŋgiba malgeri, mi mötzan. Antiokia, Aikoniam aka Listra taon karöbut miaŋgöreŋ sihimbölö nöŋgö qakne öŋgöiga wahöjaliŋ mörali, mi yuai kanjamŋambuk ahök. Iwinaŋgö jitŋi! Aŋgösirip mökösöŋda bisiba malalmö, Kembunöŋ mi pakpak miaŋgöreŋök meköm niŋgiyök.

12Keu ki mötnöŋ: Ambazip Kraist Jisösbuk mohot kinda malmal köhöikŋi mala miaŋgö kölguliguliŋi akingö mötzei, yeŋön körek sesewerowero miwikŋaime. Ni aŋgösirip ak niŋgiget ewö, tosatŋi iŋini mewöyök ak eŋgime. 13Tirip qözölqözöl ambazip bölöŋi Buŋa nup silesile memba öŋömböböp akzei, yeŋön toroqeba bölimqölimakŋe. Yeŋön ambazip tosatŋi tilipköm eŋgiba nanŋini mewöyök tilipköm aŋguba malme.

14Yeŋön mewö malmemö, Timoti gi Buŋa keu ölŋi möta uru könömge ala möt narim köhöizani, mönö miaŋgöreŋ toroqeba böŋ qeba kin köhöiba malman. Denike yeŋön kusum gihigeri, göŋön yeŋgö könaŋamŋini möt kutuzan. I möt narim eŋgizanaŋgöra mönö Buŋa keu töp memba kude sörörauba mosötman. 15Urumeleŋgö Buŋa Kimbi Töröŋi mi morökötkeyök möt sölöŋgöba mala kotzan. Göŋön mönö mi oyoŋda mötmörinöŋga mötkutukutugi asariiga miaŋgö qakŋe kinda Amötqeqe Toŋaŋgö könaŋi möt asariman. Mi möt asariba Kraist Jisös möt narim waŋginöŋga amöt qem gihiiga toroqeba letota malman.

16Anutunöŋ Buŋa Kimbigö keuŋi pakpak mi ambazip tosatŋi sölölöhöm eŋgii ohogetka kewö mem ölöwak neŋgimapköra aka ahöza: Mi oyoŋninga Anutunöŋ urunine sölölöhöba köna ölŋi kusum neŋgiba bölöŋamninaŋgöra tembula jim neŋgiba mindiŋgöm neŋgimakza aka malmal solanŋi malbingöra goro neŋgiba köl gulim neŋgimakza. 17Anutugö ambazip neŋön mi oyoŋda köl guliba Anutu jitŋaŋgö dop köhöiba aködamuninambuk aka nup ölöpŋi pakpak membingö jöjöröba malbin. Mewö. b 

Copyright information for `BMU