John 14

Jisösnöŋ gwarekurupŋi urukölalep mem eŋgiyök.

1“Uruŋinan mönö waimanjat kude möta wösöbirik kude aka malme! Mönö Anutu möt narime aka ni mohok möt narim niŋgiba malme! 2Nöŋgö Iwinaŋgö miri bohonŋe miri uruŋi sehisehiŋi ahöze. Mi qahö ahöbeak ewö, mönö eŋgöra keu kewö jibileŋak: Nöŋön mönö miaŋgöreŋ öŋgöba eŋgö dum miri mem möhamgömam.

3“Nöŋön mutuk anda öŋgöba eŋgö dum miriŋini mem möhamgömam-mö, nöŋön miri malmami, iŋini mewöyök nömbuk miaŋgöreŋ mohotŋe malbingö sihimŋi mötzal. Miaŋgöra nöŋön mönö kunbuk liliŋgöba kaba eŋguaŋgitpiga euyaŋgöreŋ öŋgöme. 4Nöŋön miri denike anmami, iŋini miaŋgö könaŋi lök möt kutuze.” Mewö.

Iwigöreŋ anangö köna mi Jisös.

5Jisösnöŋ mewö jiiga gwarek qetŋi Tomas yaŋön kewö jiyök, “O Kembu, gi miri denike anmani, nini mi qahö mötzin. Miaŋgöra miaŋgö könaŋi mi mönö denöwö möt kutubinak?”

6Mi möta kewö jii mörök, “Nöŋön Köna akzal. Nöŋön Keu ölŋi aka Malmal köhöikŋi akzal. Kunŋan Iwigöreŋ aŋgotmamgö möta nöŋgöreŋ kama ewö, yaŋön mönö köna miwikŋaima. Köna murutŋi kun qahö ahöza. 7Iŋini ni ölŋa möt kutum niŋgibeak ewö, mönö nani Iwini mewöŋanök möt kutum waŋgibeak. Iŋini nalö kiaŋgöreŋök könahiba nöŋgö Iwini lök eka möt waŋgize.”

8Mewö jiiga Filipnöŋ kewö jii mörök, “O Kembu, gi Iwi kondel neŋginöŋga neŋön i uba ehinga dop köl neŋgima.”

9Mi möta Jisösnöŋ jii mörök, “O Filip, ni nalö köröp tiŋtiŋi embuk pöndaŋ malbigun neka töndup könani qahö möt kutuzan me? Kunŋan ni nek kutuyöhi, yaŋön mönö Iwini mewöyök eka malja. Miaŋgöra gi mönö denöwögöra Iwi kondel neŋginöŋga ekingöra jizan?

10“Nöŋön Iwibuk qekötahöba kinbiga Iwinöŋ nömbuk qekötahöba kinjawi, mi möt narizan me qahö? Keu Buŋa jibiga mörakzei, nöŋön keu mi nani uruneyök qahö memba jimakzal. Qahö! Nup memakzali, mi mewöyök Iwi nömbuk qekötahöba kinjawaŋön nam köl niŋgii ölŋi ahumakza. Miaŋgöra nup memakzali, mi mönö yaŋgö nuwa memakzal.

11“Nöŋön Iwibuk qekötahöba kinbiga Iwinöŋ nömbuk qekötahöba kinja. Iŋini mönö mewö möt narim niŋgiget. Keu mi jitnöŋ jibi möta qahö möt narim niŋgibeak ewö, mi mönö aŋgöletotni ekzeaŋgöra aka möt narim niŋgime. 12Nöŋön keu öl töhönŋi kun kewö jibi mötket: Denike yeŋön ni möt narim niŋgizei, yeŋön mewöyök ni aŋgöletot memba malali, miyöhök memakŋe. Miyöhök memakŋe aka nalö tosatŋe nöŋön meali, miaŋgö dopŋi oŋgita mi memakŋe. Nöŋön Iwigöreŋ öŋgöba malmamaŋgöra aka aŋgöletot öŋgöŋgöŋi ketaŋi megetka asuhume.

13“Iwinan nöŋgöra aka qetbuŋaŋambuk akŋapkö mötzal. Miaŋgöra aka Iŋini nöŋgö qetne wani yuaigöra köulukömei, nöŋön mönö mi akŋam. Mewö akigun miaŋön Iwinaŋgö qetbuŋaŋi jigetka qarimakŋa. 14Iŋini yuai kungöra nöŋgö qetne köuluköba qesim niŋgime ewö, nöŋön mönö mi akŋam. 15Iŋini uruŋinan jöpaköm niŋgimakze ewö, mönö nöŋgö jöjöpaŋ keuni tem köla wuataŋgöba malme.” Mewö.

Jisösnöŋ Uŋa Töröŋi melaimamgö jim jöhöyök.

16“Nöŋön Iwi köuluköm waŋgibiga yaŋön nam köiput Toŋi kun eŋgiiga eta nöŋgö salupni aka teteköŋi qahö embuk mal öŋgöma. 17Nam köiput Toŋi mi Uŋa Töröŋi. Yaŋön keu ölŋaŋgö Toŋi akza. Uruŋini qahö meleŋget yeŋön i qahö ek kutuba qahö möt waŋgize. Miaŋgöra yeŋön i köl öröba möt aŋgön kölbingö osimakzemö, Uŋa yaŋön lök embuk malja aka könaŋgep uruŋine geba embuk kinma. Miaŋgöra i kiana qahöpmö, i ölöp möt kutum waŋgize.

18“Nöŋön eŋgömosötpiga gwani morö ewö qahö aka malme. Ni mönö eŋgöreŋ liliŋgöba kamam. 19Nalö töröptökŋi teköigun gölme ambazip omaŋi yeŋön ni kunbuk qahö neka malme. Yeŋön qahöpmö, uruŋini meleŋgeri, eŋön ni ölöp nehakŋe. Nöŋön köhöiba maljalaŋgöra iŋini mewöŋanök guliba köhöiba malme. 20Iwi, nani aka iŋini, nini mohok aka maljin. Nöŋön Iwinambuk qekötahöba kinbiga iŋini nömbuk qekötahöba kingetka nöŋön embuk qekötahöba kinjal. Miaŋgö könaŋi mi Uŋa Töröŋan uruŋine gemawaŋgö nalöŋe ölöp möt asarime.

21“Kunŋan nani jöjöpaŋ keuni pakpak möt aŋgön köla tem kölakzawi, yaŋön mönö uruŋan ni jöpaköm niŋgimakza. Kunŋan ni jöpaköm niŋgiiga nöŋgö Iwinan mönö i jöpaköm waŋgimakza aka nöŋön i jöpaköm waŋgimakzal. Nöŋön i jöpaköba könaŋamni indel waŋgibiga möt kutuma.”

22Jisösnöŋ mewö jiiga Judas Iskariotkö wakaŋi Judas yaŋön kewö jiyök, “Kembu, gi denöwögöra könaŋamgi neŋgöreŋök indelman aka ambazip uruŋini qahö meleŋgeri, yeŋgöra mi köyatim eŋgimamgö jizan?”

23Mewö jiiga kewö meleŋ waŋgiyök, “Kunŋan uruŋan jöpaköm niŋgimakza ewö, yaŋön mönö nöŋgö Buŋa keuni tem köla wuataŋgöba malma. Mewö maliga Iwinan i jöpaköm waŋgiiga Iwi netkön mönö yaŋgö uruŋe geba pöndaŋ yambuk mohotŋe malbin. 24Kunŋan ni uruŋan qahö jöpaköm niŋgimakza ewö, i mönö nöŋgö Buŋa keuni qahö tem köla wuataŋgöba malma. Keu jibi mörakzei, mi nani Buŋaya qahöpmö, Iwi melaim niŋgiyöhi, yaŋön mi niŋgiiga jimakzal.

25“Nöŋön keu pakpak mi embuk pöndaŋ malali, nalö miaŋgöreŋ kusum eŋgiba malal. 26Mewö malalmö, Iwinöŋ Uŋa Töröŋi nöŋgö qetne melaiiga eta nam köiput (aka tinjonjoŋ) Toŋini akŋa. Yaŋön keu pakpak kusum eŋgiba nöŋön qambaŋ keu pakpak eŋgiali, mi ölum eŋgubapuköra köl gulim eŋgimakŋa.

27“Nöŋön luai eŋgizal. Nane luai sorokni qainŋi kun mi albi uruŋine ahöma. Gölmenöŋ ambazip yeŋön luai qem aŋgumakzei, nöŋön miaŋgö tandök ewö kude qem eŋgimakzalmö, mi oŋgita luai qainŋi kun eŋgimakŋam. Miaŋgöra uruŋinan mönö wösöbirik kude aka keŋgötŋini kude möta malme.

28“Nöŋön keu kewö jibiga mötket, ‘Nöŋön eŋgömosöta öŋgöba mala kunbuk eŋgöreŋ liliŋgömam.’ Iŋini uruŋinan ni ölŋa jöpaköm niŋgibeak ewö, keu jizali, miaŋgöra ölöp söŋgaibeak. Iwinöŋ nöŋgö ketaŋamni akza. Miaŋgöra ni ‘Iwinaŋgöreŋ öŋgömam,’ jizali, iŋini mi möta ölöp urusösöŋgai miwikŋaigetka dop kölbawak. 29Keu dölki jibi mötzei, miaŋgö ölŋi biaŋ asuhuma. Ölŋi asuhumawi, iŋini nalö miaŋgöreŋ mi ölöp mötmöriba möt narime. Miaŋgöra mi nalö kiaŋgöreŋ qeljiŋe jibi mötze.

30“Nalöni törizawaŋgöra embuk keu gwötpuk kunbuk jimamgö dop qahö mötzal. Bölöŋaŋgö Kembuŋan gölme dop galöm köl eŋgimakzawi, yaŋön mönö kamamgö jöjöröza. Yaŋgö ösumŋan mönö luhut qahö al niŋgiba kondondoŋgöma. Nöŋgöreŋ köna mi yaŋön jim kutumawaŋgö dop qahö ahöza. 31Qahö ahözapmö, nöŋön Iwi jöpaköm waŋgimakzalaŋgöra yuai pakpak keu jim kutum niŋgimakzawaŋgö dop ahakzal. Gölme ambazipnöŋ nöŋgö könaŋamni mewö jim kusum eŋgigetka möt asarimegöra mötzal. Miaŋgöra mönö mosöta wahöta kagetka anbin.” Mewö.

Copyright information for `BMU