a5Mat 5.14, Jon 8.12

John 9

Jisösnöŋ jegömöl azi kun mem ölöwahök.

1Jisösnöŋ toroqeba köna anda azi kun nam körö uruŋeyök jegömöl asuhuyöhi, mi ehök. 2Mi ehiga gwarekurupŋan qesim waŋgiba jiget, “Ketaŋamnini, yaŋön mönö dagö siŋgisöndoköra aka jegömöl mewöŋi asuhuyök? Nanŋi siŋgisöndoköra me iwinamŋi yetkö siŋgisöndoköra?”

3Jigetka kewö meleŋnök, “Nanŋak siŋgisöndok kun qahö ahök aiga iwinamŋan siŋgisöndok qahö ahotmö, Anutugö kukösumŋan yaŋgö malmalŋe aukŋe asuhumapköra mewö ahuyök. 4Wehönöŋ asariba ahözawaŋgöreŋ mönö melaim niŋgiyöhaŋgö nuwa töp memba malbin. Suŋgem akŋawi, miaŋgöreŋ körek nup membingö osibin. 5Nöŋön gölmenöŋ malmamaŋgö dop gölmeŋi gölmeŋi eŋgö asakŋini aka asariba malmam.”

6Mewö jiba gölmenöŋ söutköi geiga gwakötak meleŋda jegömöl azigö jeŋe timbiliyök. 7Timbiliba kewö jim kutuyök, “Gi mönö Siloam o aŋgönöŋ anda jegi saŋgoŋman.” (Siloam qet mi nanine keunöŋ Melaimelai azi.) Mewö jim kutuiga anda jeŋi saŋgoŋni tohoiga ui asariiga liliŋgöba miriŋe kayök.

8Mewö kaiga alaurupŋan kösutŋe malgeri aka tosatŋan mutuk nene yuaigöra ulet eŋgiba mali ekeri, yeŋön i eka jiget, “Jegömöl azi nenegö uleta tata malöhi, yaŋön azi mia me?”

9Tosatŋan jiget, “Yaŋön mönö mia.” Tosatŋan jiget, “Qahö, kaisoŋgolomŋi i ewö akzapmö, yaŋön qahö.” Mewö mewö jigetka nanŋak jiyök, “Nöŋön mönö ia akzal.”

10Mewö jiiga kewö qesiget, “Jegi mönö denöwö aknöŋga tohoza?”

11Qesigetka kewö meleŋ eŋgiyök, “Azi qetŋi Jisös qerakzei, yaŋön söutköi gwakötaknöŋ geiga meleŋda jene timbiliba jim kutuba kewö jiyök, ‘Gi mönö Siloam o aŋgönöŋ anda jegi saŋgoŋman.’ Mewö jiiga o miaŋgöreŋ anda jeni saŋgoŋbi tohoiga ubi asariyök.”

12Mewö meleŋ eŋgiiga kewö qesiget, “Azi mi denike malja?” Qesim waŋgigetka “Qahö mötzal,” jiyök. Mewö. a 

Farisi yeŋön jeŋi tohoyöhaŋgöra qeqesi alget.

13Azi jegömöl malöhi, yaŋön “Qahö mötzal,” jiiga ambazipnöŋ i waŋgita Farisi (Köna keugö kapaŋkölköl) yeŋgöreŋ anget. 14Jisösnöŋ söutŋan gwakötakpuk meleŋda jeŋe timbiliba metohoyöhi, mi mönö Sabat kendon nalöŋe meyök. 15Miaŋgöra Farisi yeŋön mewöyök kewö qesim waŋgiget, “Jegi mönö denöwö aknöŋga tohoza?” Qesim waŋgigetka kewö meleŋ eŋgiyök, “Azi miaŋön mönö söutŋan gwakötakpuk meleŋda jene timbiliiga anda jemesoholni saŋgoŋda jeni ubi asariza.”

16Mewö meleŋ eŋgiiga Farisi yeŋgöreŋök tosatŋan jiget, “Azi miaŋön Sabat kendon köteközawi, miaŋgöra mönö Anutugöreŋ azia qahö akza.” Tosatŋan jiget, “Mewö qahö! Azi goŋgoŋi kunŋan mönö denöwö aka aŋgöletot mewöŋi memamgö köhöibawak?” Mewö mewö jiba nanŋini jula deŋget.

17Mewö deŋgetka jegömöl azi miaŋgöreŋ kunbuk liliŋgöba jiget, “Jegi metohoyöhi, yaŋgöra mönö denöwö jiman?” Mewö jigetka “Kezapqetok azia akza,” jiyök.

18Mewö jiiga jeŋi ölŋa gömöliyöha tohoiga uyöhi, Juda jitŋememe yeŋön mi qahö möt nariget. Qahö möt nariba uruyahöt kinda iwinamŋi öröm etkigetka kayohot. 19Kayohotka kewö qesim etkiget, “Azi ki etkö nahönŋira me qahö? ‘Jegömöl asuhuyök,’ jizahotmö, denöwö aka mönö dölki jeŋi uba ekza?”

20Qesim etkigetka kewö meleŋnohot, “Azi ki netkö nahönira akza aka jegömöla asuhuyök, mi ölöp mötzit. 21Mewö mötzitmö, denöwö aka dölki jeŋi uba ekzawi, mi qahö mötzit. Daŋön jeŋi metohoi uzawi, niri mewöyök qahö mötzit. Gömokŋi qahö, lök qariba töwatŋi jörak alalŋa aka mötkutukutuŋambuk akza. Miaŋgöra mönö nanŋaŋgö qesigetka könaŋi ölöp jima.”

22Juda jitŋememe yeŋgöra keŋgötŋiri möta mewö jiyohot. Yeŋön sutŋine keu kewö jöhöba urumohot aka kinget, “Kunŋan Jisös Amötqeqe Toŋi Kraist akzawi, mewö jim miwikŋaima ewö, i mönö köuluk miri kambunöhök közöl waŋgibin.” 23Keu miaŋgöra aka kewö jiyohot, “Gömokŋi qahö, lök qariza. Miaŋgöra mönö nanŋi qesim waŋgime.”

24Miaŋgöra azi jegömöl malöhi, mi kunbuk öröget kaiga kewö jiget mörök, “Azi mi siŋgisöndok azia akza, mi mötzin. Miaŋgöra mönö Anutugö qetbuŋaŋi möpöseinöŋga aködamunŋambuk ahi dop kölma.”

25Mi möta kewö meleŋnök, “Siŋgisöndok azia akza me qahö, nöŋön mi qahö mötzal. Mohot kewöyök mötzal: Nöŋön jegömöl malalmö, dölkewöŋe kunbuk ölöp uba ekzal.”

26Mewö meleŋniga kewö qesim waŋgiget, “Wani yuaia ak gihiza? Jegi mönö denöwö metohoza?”

27Qesim waŋgigetka kewö meleŋ eŋgiyök, “Nöŋön lök meleŋ eŋgizalmö, eŋön keu jizali, mi qahö mötze. Wuanöŋgöra mi kosikŋi kunbuk jibi mötpingö kapaŋ kölje? Eŋön mönö mewöyök yaŋgö gwarekurupŋi akingö mötze me?”

28Mewö meleŋ eŋgiiga mepaqepaik aka uruqeqe keu töhöreŋ kewö jim waŋgiget, “Gi mönö yaŋgö gwarekŋa akzanmö, neŋön Mosesgö gwarekurupŋa maljin. 29Anutunöŋ Mosesya Buŋa keu waŋgii mötzinmö, azi miaŋön mönö igen me waigenök asuhuyöhi, mi qahö mötzin.”

30Mewö jigetka keu kewö jii mötket, “Yaŋön denikeyök asuhuyöhi, iŋini miaŋgöra tok kök qeba tönpin akzeaŋgöra mi welipközal. Ölŋa welipközalmö, töndup nöŋgö jeni metohoiga ölöp uba ekzal. 31Ambazip goŋgoŋi yeŋön Anutu köulukögetka qahö möt eŋgimakza, mi mötzin. Mi mötzinmö, kunŋan Anutu göda qem waŋgiba diŋgiba keu jitŋi tem köla wuataŋgömakzawi, yaŋgö köulukŋi mönö kezap ala mörakza. 32Kun jegömöl asuhuiga kunöŋ kaba jeŋi metohoyöhi, kösohot mewöŋi mi mutuhök qahö möta malin. Suep gölmenöŋ asuhuyohot, nalö miaŋgöreŋök könahiba kota mala merak miaŋgöreŋ kösohot mewöŋi kun qahö mörin. 33Anutugöreŋök qahö kabawak ewö, yaŋön mönö yuai mewöŋi memamgö osibawak.”

34Mewö jii möta kewö jim waŋgiget, “Iwinamgan siŋgisöndokpuk gölöm alohotka siŋgisöndok pakpak miambuk ahuba qarinöŋaŋön merak ninia kusum neŋgimangö mötzan. Mi qahö dop kölja.” Mewö jim waŋgiba közölgetka gumnöŋ erök. Mewö.

Urujenöŋ gömöliiga iliŋgösöŋ jipjap malmal.

35Közölgetka gumnöŋ eröhi, keu miaŋön Jisösgö kezapŋe gei möta azi mi miwikŋaiba kewö jii mörök, “Gi Anutugö Nahönŋi möt narim waŋgizan me qahö?”

36Mi möta kewö qesiba meleŋnök, “O Ketaŋamni, azi mi daŋön? Mi jinöŋ mötagun i ölöp möt narim waŋgimam.”

37Meleŋniga kewö jim kutum waŋgiyök, “Gi kewö uba neknöŋ. Göbuk keu jizali, azi mia mönö nöŋön akzal.”

38Mi möta jiyök, “O Kembu, ni möt narim gihizal.” Mewö jiba sipköba köuluköm waŋgiyök.

39Jisösnöŋ jiyök, “Nöŋön ambazip kewöta keuŋini jim tekömamgöra aka eta gölmenöŋ asuhuyal. Nöŋgöra aka tosatŋan jegömöl akzei, yeŋgö jeŋini tohoiga ölöp uba ek kutume. Tosatŋi jeŋini ölöpŋi maljei, yeŋön nöŋgöra aka bau jegömöl aka malme.”

40Mewö jiiga Farisi tosatŋan kösutŋe miaŋgöreŋ kinda keu mi möta kewö qesiget, “Wae! Nini tok jegömöl azia akzin me? Neŋgöra jizan me?”

41Mewö qesigetka kewö jii mötket, “Iŋini ‘Jegömöl akzin,’ jibeak ewö, mönö siŋgisöndok qahö ahöm eŋgibawakmö, nalö kewöŋe ‘Ölöp ek kutuzin,’ mewö jimakzeaŋgöra aka siŋgisöndokŋinan mönö ahöm köhöim eŋgima.” Mewö.

Copyright information for `BMU