a6-7Mat 22.21, Mak 12.17, Luk 20.25
b9Eks 20.13-15,17, Dut 5.17-19,21, Lew 19.18

Romans 13

Boŋ 13

Gawman yeŋgö keu bapŋine anda tem köla malme.

1Gawman kun mi nanŋök qahö asuhuyökmö, Anutu, kukösum Toŋi yaŋön mönö gawman kuŋgui miaŋgö dop ketaŋamninan kukösum qakŋe kinda galöm köl eŋgimakze. Jimkutukutu nupkö kondotkondotŋi mi Anutu. Miaŋgöra iŋini körek mönö nanŋini gawman yeŋgö keu bapŋe anda malme. 2Könaŋi mewö mötzeaŋgöra aka kunŋan jimkutukutu galöm yeŋgö kukösumŋini qetaljawi, yaŋön Anutunöŋ malmalgö areŋi alöhi, mönö mi qetalja. Jimkutukutu Toŋi qetaljei, Anutunöŋ yeŋgö keuŋini jim teköba likepŋi meleŋ eŋgiiga lömböt miwikŋaime.

3Galömkölköl yeŋön ambazip ahakmeme bölöŋi ahakzei, mi keŋgöt mötmöt ak eŋgimakzemö, ölöpŋi ahakzei, mi mewö qahö ak eŋgimakze. Miaŋgöra galöm kukösumŋinambuk yeŋgö keŋgötki mötmamgö mötzan me qahö? Mi qahö mötmamgö mötzan ewö, mönö ahakmeme ölöpŋi aka memba malnöŋga möpöseim gihimakŋe.

4Gawman yeŋön mönö Anutu welenŋi qeba mem ölöwak gihibingö mötze. Mewö mötzeaŋgöra ambazip bölöŋi akzei, mönö miaŋgö likepŋi meleŋda qakŋine öŋgöi lömböt mötmegöra kinje. Anutugö welenqeqeurupŋi aketka buldömingö sou ketaŋi eŋgiyöhi, mi öne töhön qahö memba malje. Miaŋgöra yuai bölöŋi akzan ewö, mönö keŋgötki möta malman. 5Lömböt qakŋine öŋgöi mötpepuköra mönö gawman jitŋini tem köla malme. Miaŋgörök qahöpmö, Anutugö jeŋe mohot dop kölmapköra mönö mewö ahakŋe. Qahö tem kölgetka Anutugö irimŋan seholii jii urukönömŋinan mewö mötketka uruŋinan bölibapuköra mönö mewöyök gawman yeŋgö keu bapŋe anda malme.

6Gawman yeŋön mönö Anutugö nup bahöŋi kun memba miaŋgöreŋ zeŋ kinda galöm köl eŋgimakze. Nupŋini mi memegöra eŋön mönö bauköm eŋgiba takis mewöyök alakze. 7Gawmangö takis aka kötön könaŋi könaŋi dawik eŋgimegö jimakzei, mi mönö körek miaŋgö dop eŋgimakŋe. Gawmangö takis könaŋi könaŋi pakpak mi mönö törörök eŋgimakŋe. Gawmangö nup meme ambazip yeŋgöra mönö ewe ala göda qem eŋgimakŋe. Mewö. a 

Nalö ketaŋan dopdowiiga mönö jöpaköm aŋguba malme.

8Mewö aka kungöreŋ tosa kun embuk kude ahöi malme. Töndup eŋgö tosaŋini mohok-kun mi nalö dop kewö ahöza: Iŋini mönö uru jöpaköm aŋguba malme. Kunŋan tosatŋi jöpaköba urukalem ak eŋgimakzawi, yaŋön mönö Köna keu wuataŋgöm tekömakza.

9Jöjöpaŋ keu bohonŋi kewö, “Nangi jöpaköm aŋgumakzani, miaŋgö dop mönö tosatŋi pakpak jöpaköm eŋgimakŋan.” Keu miaŋgö uruŋe jöjöpaŋ keu kewöŋi ahöze, “Sero yoŋgorö kude akŋan,” “Ambazip kun kude qenöŋ kömuma,” “Yoŋgorö kude meman,” “Yuaigöra mönö kude köpösöŋgöman.” Mi aka jöjöpaŋ keu tosatŋi pakpak mi mönö keu bohonŋi miaŋgö nemböŋe akze.

10Ambazip kun jöpaköm waŋgizan ewö, yaŋgöra mönö yuai bölöŋi kun kude ak waŋgiman. Miaŋgöra urukalem aka mewö miaŋön mönö jöjöpaŋ keu körek pakpak tem köla wuataŋgö-makzan.

11Nalö kiaŋgö könaŋi mötzeaŋgöra mönö ahakmeme mewöŋi aka memba malme. Mutuk Kraist möt nariba urunini meleŋnini, nalö miaŋgöreŋök könahiba mala koringa Kembunöŋ meköm neŋgii Suepnöŋ öŋgöbini, miaŋgö nalöŋan mönö dowe ahöza. Miaŋgöra iŋini gaun ahözei, miaŋgöreŋök imbiŋini möta wahötmeaŋgö nalöŋan mönö lök kam kuŋguza. 12Suŋgem köröpŋi malinga wehön jeŋi jililiŋgöba koriga asarimamgö akza. Miaŋgöra söŋaupkö ahakmeme mi mönö tömbuluŋaniget geiga asakŋaŋgö bim qebingö aködamunŋi mi mönö memba kölget geiga kinbin.

13Asakŋaŋgö uruŋe maljinaŋgö dop mönö ahakmeme sarakŋi aka memba malbin. Tosatŋan közölömbuaŋ pati ala bau numbu nemba o köhöikŋaŋgöra eŋololoŋ ahakze. Sero namböŋnamböŋ aka laŋ ambi yoŋgorö örömakze. Jula deŋda aŋgururuk aka aŋgöhöba urunöŋ mututqutut möta andönöŋ qem aŋgumakze. Ahakmeme mewöŋan mönö qahö dop kölja. 14Urusilegö sihim kömbönaŋini bölöŋan guliba wahötketka mieŋgö sihimŋini tem köl eŋgibepuköra mönö mi kude kezap ala mötmörim eŋgimakŋe. Mewö qahöpmö, Kembu Jisös Kraistkö ahakmemeŋan mönö timbi saiwaŋini aiga mi maluku ewö löŋgöt aŋguba malme. Mewö. b 

Copyright information for `BMU