Acts 3

Pita wo Jon wo naŋgi na tamo bei siŋga qandamo ŋambabej qaji a Yesus aqa ñam na boletej

1Bati gaigai bilaq seŋ keliŋteqnaqa Juda tamo uŋgasari naŋgi atra tal miligiq giloqnsib dia Qotei pailyoqneb. Ariya pailyo bati bei Pita wo Jon wo naŋgi aiyel pailyqa marsib atra tal miligiq gileqnabqa tamo bei ai miligiq na siŋga qandamo ŋambabej qaji a atra tal siraŋme jojomq di awesoqnej. Bati gaigai aqa was naŋgi a qoboiyosib boqnsib atra tal aqa siraŋme jojomq dia ateqnabqa awooqnsiqa tamo uŋgasari atra tal miligiq gileqnabqa silali qa ŋilnjroqnej. Siraŋme di aqa ñam Siraŋme Boledamu. 3Bati deqa Pita wo Jon wo naŋgi atra tal miligiq gilqa laqnabqa unjrsiqa silali qa ŋilnjrej. 4Onaqa naŋgi aiyel na tamo di kokoqyosibqa Pita na minjej, “Ni aqo nige.” 5Degsi minjnaqa a are qalej, “Naŋgi aiyel silali bei ebqab.” Degsi are qalsiqa naŋgi aiyel koqnjresoqnej. 6Onaqa Pita na minjej, “E silali saiqoji. Ijo iŋgi bei unu di ni emqai. Yesus Kristus Nasaret qaji aqa ñam na e ni endegsi mermonum, ‘Ni tigelosim walwel.’” 7Degsi minjsiqa aqa baŋ woq di ojsiq tigeltonaqa aqa siŋga tombol siŋgilaonab tigeloqujatosiq walwelej. Osiqa Pita wo Jon wo naŋgi aiyel daurnjrsiqa atra tal miligiq gilsiq tulaŋ areboleboleiyeqnaqa pruprugoqnsiq Qotei aqa ñam soqtoqnej. 9A degyeqnaqa tamo uŋgasari kalil naŋgi a unsibqa are koba qaloqneb. Osib maroqneb, “Tamo siŋga qandamo bati gaigai atra tal siraŋme jojomq dia awooqnsiqa silali qa ŋileqnu qaji agi a di.”

Pita a atra tal miligiq dia anjam palontej

11Tamo a di Pita wo Jon wo naŋgi aiyel daurnjrsi laqnaqa tamo uŋgasari kalil naŋgi a unoqnsib tulaŋ prugeleŋosib are koba qaloqneb. Deqa naŋgi gurgur ti bosib atra tal meq dia Pita wo Jon wo sonabqa koba na korooqneb. Atra tal me di aqa ñam Solomon aqa Tal Me. 12Tamo uŋgasari naŋgi bosib koroeeqnab Pita a naŋgi unjrsiqa endegsi minjrej, “O Israel tamo uŋgasari, niŋgi kiyaqa aqo aiyel tamo di boletonum unsibqa are koba qaleqnub? Niŋgi kiyaqa aqo aiyel nigsibqa endegsib are qalonub, ‘Naŋgo segi siŋgila na ti kumbra bole na ti tamo di boletonubqa walwelqo?’ Niŋgi degsib are qalaib. 13Abraham, Aisak, Jekop, gago moma kalil naŋgi ti naŋgo Qotei a na aqa wau tamo Yesus laŋ qureq osi oqsiq ñam kobaquja yej. Deqa Yesus aqa siŋgila na tamo di boleosiq walwelqo. Yesus qujai di niŋgi na osib jeu tamo naŋgo baŋq di ateb. Onaqa Pailat na Yesus osim tonto talq dena oqeq atqajqa merŋgonaqa niŋgi na saidosib urateb. 14Yesus a Qotei aqa segi Tamo Boledamu. A une saiqoji. Ariya niŋgi na Yesus uratosib saidosib Pailat minjeb, ‘Leŋ ojo tamo Barabas tonto talq dena oqeq atsim ege.’ Niŋgi na Pailat degsib minjnabqa a nuŋgo anjam di dauryosiqa leŋ ojo tamo Barabas osiqa oqeq atsiq eŋgej. 15Ariya Yesus a segi ŋambile qa utru. Di niŋgi na qalnab moiej. Onaqa Qotei na Yesus olo subq na tigeltonaqa iga gago ŋamdamu na unem. Deqa bini iga a qa mare mare laqnum. 16Aqo aiyel Yesus qa gago areqalo siŋgilatosim deqa aqa ñam na tamo siŋga qandamo di boletonum a siŋgilaqo. Tamo siŋga qandamo di niŋgi qalie. Niŋgi gaigai a unoqneb. Ariya Yesus a segi na aqo aiyel siŋgila egwoqa a qa gago areqalo siŋgilatosim deqa tamo di boletonumqa nuŋgo ŋamgalaq di walwelqo.

17“O gago was niŋgi quiye. E qalieonum, niŋgi ti nuŋgo gate kokba ti Yesus Kristus qa poiŋgosai deqa a qaleb. 18Nami Qotei na aqa medabu o qaji tamo kalil naŋgo medabu siŋgilatetnjreqnaqa naŋgi endegsib maroqneb, ‘Kristus agi Qotei na giltqo qaji a jaqatiŋ koba osim moiqas.’ Ariya bunuqna niŋgi na Yesus qalnab moiej. Niŋgi kumbra di yonabqa Qotei aqa medabu o qaji tamo naŋgo anjam nami maroqneb qaji di aqa damu agi brantej.

19“Deqa niŋgi quiye. Niŋgi na nuŋgo une kalil torei uratosib are bulyosib Qotei aqaq babqa a na nuŋgo une kalil kobotetŋgimqa niŋgi aqa aŋgro bole sqab. 20Amqa Tamo Koba Qotei a na niŋgi siŋgilatŋgimqa niŋgi kalil arebolebole ti lawo na sqab. Mondoŋ a na Yesus qariŋyim nuŋgoq bqas. Tamo di agi Yesus Kristus Qotei na nami giltej qaji. 21A laŋ qureq oqej di unu. A di soqnimqa Qotei na mandam bunuj ti laŋ bunuj ti atqa bati brantimqa a olo bqas. Qotei a nami marej, ‘E mandam bunuj ti laŋ bunuj ti atqai.’ Osiqa aqa anjam di aqa medabu o qaji tamo naŋgi minjrnaqa naŋgi na neŋgreŋyeb.

22“Moses a nami Yesus qa endegsi marej, ‘Mondoŋ Tamo Koba Qotei a na aqa medabu o qaji tamo bei e bul nuŋgo ambleq dena tigeltimqa a na anjam merŋgoqnqas. Anjam merŋgoqnimqa niŋgi aqa anjam kalil qusib dauryoqniye. 23Tamo kalil aqa anjam quqwa uratqab qaji naŋgi Qotei na ñumim moreŋqab. Deqa naŋgi olo Qotei aqa tamo uŋgasari naŋgo ambleq di sqasai.’ Moses a nami degsi marej. 24Qotei aqa medabu o qaji tamo kalil naŋgi dego nami Yesus qa anjam degsib maroqneb. Samuel a nami Yesus bqajqa bati qalieosiqa deqa Yesus qa maroqnej. Samuel a moinaqa Qotei aqa medabu o tamo kalil bunuqna ŋambabeleŋeb qaji naŋgi dego Yesus bqajqa bati qalieosib deqa maroqneb.

25“Qotei a niŋgi eleŋqa osiqa deqa aqa medabu o qaji tamo naŋgi qariŋnjreqnaqa aqa anjam mare mare laqneb. A nami nuŋgo moma naŋgi ti anjam qoseb. Anjam qosisib anjam di siŋgilatosib kereonaqa Abraham endegsi minjej, ‘Mondoŋ ino leŋ naŋgi paraosibqa dena tamo bei ŋambabqas. Ŋambabosim tamo uŋgasari kalil mandamq endi unub qaji naŋgi eleŋosim geregereinjrqas.’ Qotei a niŋgi eleŋqa osiqa deqa anjam di Abraham minjej. 26Osiqa bunuqna aqa wau tamo Yesus osiqa qariŋyonaq namoqna nuŋgoq aiej. Yesus a nuŋgoq aisim niŋgi kalil aqaryaiŋgimqa niŋgi nuŋgo kumbra uge kalil uratqajqa deqa are qalsiq Yesus qariŋyonaq nuŋgoq aiej.”

Copyright information for `BOJ