John 9

Tamo bei ŋam qandimo ŋambabej qaji di Yesus na boletej

1Yesus a walwelosiq gilsiq gam qalaq dia tamo bei ai miligiq na ŋam qandimo ŋambabej qaji di awesonaq unej. 2Onaqa Yesus aqa aŋgro naŋgi na Yesus nenemyeb, “O Qalie Tamo Koba, yai aqa une na tamo di ai miligiq na ŋam qandimo ŋambabej? Aqa segi une na kio aqa ai wo abu wo naŋgo une na kio?”

3Onaqa Yesus na kamba minjrej, “Tamo di aqa segi une na sai. Aqa ai wo abu wo naŋgo une na sai dego. Qotei na tamo di boletimqa aqa wau di boleq dimqa tamo uŋgasari naŋgi unsib Qotei aqa ñam soqtqab. Utru deqa tamo di ai miligiq na ŋam qandimo ŋambabej. 4Sawa suwaŋesoqnimqa ijo Abu e qariŋbej qaji aqa wau yoqnqom. Ambruamqa tamo naŋgi wauqa keresai. 5E mandamq endi sosimqa e mandam endeqa puloŋ unum.”

6Yesus a naŋgi degsi minjrsiqa mandamq di miselosiq aqa misel mandam ti ojnaq jagi bulonaq osiqa tamo di aqa ŋamdamuq di atej. 7Atsiqa qariŋyosiq minjej, “Ni gilsim ya bei ñam Siloam di yal.” “Siloam” di Hibru anjam. Aqa damu, “Qariŋyqo.” Onaqa tamo di gilsiq yalonaqa ŋam poiyonaqa sawa unej. Sawa unsiqa olo puluosi bej. 8Bonaqa aqa qure qujai naŋgi ti tamo naŋgi a nami ŋam qandimo sosiqa silali qa ŋilnjreqnaq unoqneb qaji naŋgi ti a olo unsibqa mareb, “Tamo nami ŋam qandimo sosiqa silali qa ŋilgoqnej qaji agiende kio?” 9Onaqa tamo qudei naŋgi mareb, “Od, agi a qujai.” Onaqa tamo qudei naŋgi mareb, “A sai. Tamo endi aqa ulatamu tamo ŋam qandimo aqa ulatamu bul.” Onaqa a segi na minjrej, “Agi e di.”

10Onaqa tamo uŋgasari naŋgi na nenemyeb, “Ni ŋamdamu kiersi poimqoqa sawa unonum?” 11Onaqa a na kamba minjrej, “Tamo bei aqa ñam Yesus a na jagi gereiyosiq ijo ŋamdamuq di atsiqa merbqo, ‘Ni gilsim Siloam yaq di yal.’ Degsi merbqoqa e gilsim yalonumqa ŋam poibqoqa sawa unonum.” 12Onaqa tamo uŋgasari naŋgi na olo nenemyeb, “Tamo ni boletmqo qaji a qabi unu?” Onaqa a na minjrej, “A qabitqo kio di e qaliesai.”

13Onaqa tamo nami ŋam qandimyesoqnej qaji di tamo uŋgasari naŋgi na osib Farisi naŋgoq osi gileb. 14Bati Yesus na jagi gereiyosiq tamo di aqa ŋamdamuq di atnaqa ŋam poiyej di Juda naŋgo yori bati qa. 15Deqa tamo uŋgasari naŋgi na tamo di osib Farisi naŋgoq osi gilnabqa naŋgi na endegsib nenemyeb, “Ni ŋamdamu kiersi poimqoqa sawa unonum?” Onaqa a na minjrej, “Tamo bei aqa ñam Yesus a jagi gereiyosiq ijo ŋamdamuq di atqoqa e yalonum ŋam poibqoqa sawa unonum.” 16Onaqa Farisi qudei naŋgi endegsib mareb, “Iga qalie, Qotei na Yesus qariŋyosai. Di kiyaqa? A yori bati gentqo deqa.” Ariya tamo qudei naŋgi mareb, “Sai. Une tamo a kiersim maŋwa deqaji babtqas?” Farisi naŋgi anjam deqa ŋiri ŋiriŋosib poaiyeleb.

17Onaqa tamo nami ŋam qandimyesoqnej qaji di Farisi naŋgi na olo nenemyeb, “Yesus a na ino ŋamdamu boletqo deqa ni a qa kiersi are qalonum?” Onaqa a na minjrej, “E are qalonum, a Qotei aqa medabu o qaji tamo bole.”

18Bole, tamo di a nami ŋam qandimo sosiqa olo ŋam poiyej. Ariya Juda tamo kokba naŋgi deqa areqalokobaiyeb. Osib aqa ai wo abu wo naŋgi metnjrnab beb. 19Bonabqa endegsib nenemnjreb, “Tamo endi nuŋgo aŋgro e? A bole aqa ai miligiq na ŋam qandimo ŋambabej e? Boleamqa niŋgi mergibqa iga quqwom. A kiersi bini ŋam poiyqoqa sawa uneqnu?” 20Onaqa aqa ai wo abu wo naŋgi na kamba minjreb, “Di bole, a gago aŋgro. A ai miligiq na ŋam qandimo ŋambabej di iga qalie. 21Ariya a kiersi bini ŋam poiyqoqa sawa uneqnu di iga qaliesai. Tamo yai na aqa ŋamdamu boletqo di dego iga qaliesai. A tamo boleqo. A segi nenemyibqa a segi na marqas.” 22Aqa ai wo abu wo naŋgi Juda tamo kokba naŋgi ulainjrsib deqa anjam degsib minjreb. Juda tamo kokba naŋgi nami maroqneb, “Tamo bei na marqas, ‘Yesus a bole Kristus,’ degsi marimqa tamo di iga taqalq waiyonam a bunu olo Qotei tal miligiq gilqasai.” 23Deqa naŋgi aiyel Juda tamo kokba naŋgi ulainjrsib minjreb, “A tamo boleqo. A segi nenemyiye.”

24Onaqa tamo nami ŋam qandimyesoqnej qaji di Juda tamo kokba naŋgi na olo metonab bonaq minjeb, “Ni Qotei aqa ñam soqtosim anjam bole merge. Iga qalieonum, Yesus a une tamo. Ni degsi merge.” 25Onaqa a na kamba minjrej, “A une tamo kio sai kio di e qaliesai. Ariya e nami ŋam qandimo soqnem bini e olo ŋam poibqoqa sawa uneqnum di e qalieonum.”

26Onaqa naŋgi na olo nenemyeb, “Yesus a ni kiermqo? A kiersi ino ŋamdamu boletqoqa ni sawa uneqnum?” 27Onaqa a na kamba minjrej, “E nami merŋgonum niŋgi ijo anjam quetbosai. Kiyaqa ololo merŋgit quqwab? Niŋgi dego Yesus aqa aŋgro sqajqa deqa e nenembeqnub e?”

28Onaqa Farisi naŋgi na tamo di misiliŋyosib minjeb, “Ni Yesus aqa aŋgro. Iga Moses aqa aŋgro. 29Iga qalie, nami Qotei a bole Moses anjam minjoqnej. Ariya Yesus a qabe na kio bej di iga qaliesai.” 30Onaqa tamo dena kamba minjrej, “E nuŋgo anjam di quonum ugeibqo. Yesus a na ijo ŋamdamu boletqoqa e sawa uneqnum. Ariya niŋgi mareqnub, ‘Yesus a qabe na kio bej di iga qaliesai.’ 31Iga qalie, tamo naŋgi une ateqnub qaji naŋgi Qotei pailyqab di Qotei a naŋgo pail quqwasai. Ariya tamo naŋgi Qotei qa ulaoqnsib aqa areqalo dauryeqnub qaji naŋgi Qotei pailyqab di Qotei a naŋgo pail quqwas. 32Tamo ai miligiq na ŋam qandimo ŋambabo qaji di tamo bei na boletonaq iga nami unosaioqnem. 33Qotei na Yesus qariŋyosai qamu a kumbra bole bei babtqa keresai.”

34Onaqa Farisi naŋgi na kamba minjeb, “Une aqa kumbra inoq di beterejunu. Ni une ti sosimqa ŋambabem agi bini ni degsi unum. Deqa ni Qotei aqa anjam iga mergaim.” Degsib minjsib a taqalq waiyosib a olo Qotei tal miligiq gilqajqa saidyeb.

Tamo naŋgi Yesus qa naŋgo areqalo siŋgilatqasai di naŋgi tamo ŋam qandimo bul sqab

35Farisi naŋgi na tamo di taqalq waiyonab Yesus a degsi qusiqa a qa ŋamosiq itosiq minjej, “Ni Tamo Aŋgro qa ino areqalo siŋgilatonum e?” 36Onaqa a na kamba Yesus minjej, “O Tamo Koba, Tamo Aŋgro di yai? Ni merbimqa e qusiy ijo areqalo a qa siŋgilatqai.” 37Onaqa Yesus na minjej, “Ni Tamo Aŋgro itonum agi e. Endego aqo ombla anjam mareqnum.” 38Onaqa a na Yesus minjej, “O Tamo Koba, e ni qa ijo areqalo siŋgilatonum.” A degsi Yesus minjsiqa aqa areq di siŋga pulutosiqa a biŋiyej.

39Onaqa Yesus a marej, “E tamo uŋgasari naŋgo kumbra qa naŋgi peginjrqajqa deqa mandamq aiem. Deqa tamo ŋam qandimo unub qaji naŋgi olo ŋam poinjrqas. Tamo ŋamdamu bole ateqnub qaji naŋgi olo ŋam qandimnjrqas.” 40Onaqa Farisi qudei Yesus aqa areq di soqneb qaji naŋgi aqa anjam di qusib nenemyeb, “Iga dego ŋam qandimgejunu kio?” 41Onaqa Yesus na kamba minjrej, “Niŋgi ŋam qandimŋgejunu qamu niŋgi une saiqoji unub qamu. Ariya niŋgi maronub, ‘Iga ŋamdamu bole ateqnum.’ Deqa niŋgi une ti unub.”

Copyright information for `BOJ