Matthew 20

Wau tamo naŋgi iŋgi wauq di wauqajqa yawo anjam

1Osiqa Yesus a olo anjam endegsi minjrej, “Qotei laŋ qureq di unu qaji a tamo uŋgasari naŋgo Mandor Koba sosiq naŋgi taqatnjreqnu. Kumbra di wau lanja a nobqolo tigelosiqa gilsiq tamo qudei naŋgi aqa iŋgi wauq di wauetqajqa minjrej dego kere. 2A na naŋgi endegsi minjrej, ‘Niŋgi ijo iŋgi wauq di wauoqnib wau qa bati koboamqa e na silali quruŋo quja quja eŋgwai.’ Degsi minjrsiq qariŋnjrnaqa naŋgi gilsib aqa iŋgi wauq di wauoqneb. 3Seŋ kiñala goge oqnaqa wau lanja a koro sawaq gilsiqa dia tamo qudei naŋgi laŋa tigelesonab unjrsiqa minjrej, 4‘Niŋgi dego gilsib ijo wauq di wauoiye. Wauab kere dego awai eŋgwai.’ 5Degsi minjrnaqa naŋgi gilsib aqa iŋgi wauq di wauoqneb. Qanam jige tamo qudei naŋgi dego laŋa tigelesonab unjrsiqa minjrej, ‘Niŋgi dego gilsib ijo wauq di wauoiye. Wauab kere dego awai eŋgwai.’ Degsi minjrnaqa naŋgi gilsib aqa wauq di wauoqneb. Seŋ keliŋtonaqa olo tamo qudei dego degsi minjrnaqa naŋgi gilsib wauoqneb.

6“Seŋ bilaqtonaqa wau lanja a gilsiqa gamq dia tamo qudei naŋgi laŋa tigelesonab unjrsiqa nenemnjrej, ‘Niŋgi kiyaqa laŋa tigelesonab seŋ bilaqtqo?’ 7Onaqa naŋgi na minjeb, ‘Tamo bei na iga wau egosai deqa iga laŋa tigelejunum.’ Onaqa wau lanja na minjrej, ‘Niŋgi dego gilsib ijo iŋgi wauq di wauoiye.’

8“Ariya wau qa bati koboonaqa wau lanja na aqa wau taqato tamo bei qariŋyosiq minjej, ‘Ni gilsim ijo wau tamo naŋgi metnjrim ino areq di koroabqa naŋgo awai enjre. Enjrqa osimqa tamo naŋgi bilaq bosib wauonub qaji naŋgo awai namo enjrsimqa ariya tamo naŋgi nobqolo bosib wauosib bilaqtonub qaji naŋgo awai bunuqna enjre.’ 9Degsi minjnaq qusiqa tamo naŋgi bilaq bosib waueb qaji naŋgi namo metnjrnaq aqa areq bonabqa silali quruŋo quja quja enjrej. 10Onaqa tamo naŋgi nobqolo bosib wauosib bilaqteb qaji naŋgi degsi unsibqa are qaleb, ‘Iga nobqolo bosim wauosim bilaqtonum. Deqa iga silali kobaquja oqom.’ Degsi are qalnabqa wau taqato tamo na naŋgi metnjrnaq aqa areq bonabqa naŋgi dego silali quruŋo quja quja enjrej. 11Onaqa naŋgi degsi unsibqa naŋgi wau lanja ŋiriŋtosib minjeb, 12‘Tamo naŋgi di bilaq bosib waukiñalayonubqa silali iga egonum qaji dego kere naŋgi enjronum. Iga nobqolo waueqnam seŋ oqsiq gago jejamu tulaŋ kaŋkaŋeqnaqa bilaqtqo. Iga silali koba osai.’

13“Onaqa wau lanja a naŋgo anjam di qusiqa bei endegsi minjej, ‘O was, e ni kumbra uge emosai. Aqo ombla bini nobqolo anjam keretosimqa e ni silali quruŋo qujai emqa mermonum. 14Deqa ni ino silali quruŋo qujai osim gile. E ni silali quruŋo qujai emonum dego kere tamo naŋgi bunuqna bosib wauonub qaji naŋgi dego silali quruŋo quja quja enjronum di ijo segi areqalo na degyonum. 15Silali di ijo segi silali. Deqa e ijo segi areqalo dauryosiy ijo silali jeiqa kere. E na tamo naŋgi bunu bonub qaji naŋgi kumbra bole enjrqa areibqas enjrqai. Deqa ni kiyaqa e qa are ugeimqo?’”

16Yesus a yawo anjam degsi marsiqa olo marej, “Dego kere tamo bini ñam koba ti unub qaji naŋgi mondoŋ ñam saiqoji sqab. Ariya tamo bini ñam saiqoji unub qaji naŋgi mondoŋ ñam koba ti tigelqab.”

Yesus a na aqa aŋgro naŋgi olo endegsi minjrej, “E moisiy olo subq na tigelqai.”

17Osiqa Yesus a na aqa aŋgro 12-pela naŋgi joqsiqa koba na walwelosib Jerusalem qureq aioqneb. Aioqnsibqa Yesus a na aqa aŋgro 12-pela naŋgi segitnjrsiqa endegsi minjrej, 18“Niŋgi quiye. Iga Jerusalem aieqnum. E Tamo Aŋgro deqa Jerusalem dia jeu tamo naŋgi na e osib atra tamo kokba ti dal anjam qalie tamo ti naŋgo baŋq di e atqab. Yimqa naŋgi na e ojsib ijo jejamu laŋa gisaŋyosib merbqab, ‘Ni une ti. Deqa ni moiqam.’ 19Naŋgi na e degsib gisaŋbosib e ojsib tamo naŋgi Qotei aqa ñam qaliesai qaji naŋgo baŋq di e atqab. Yimqa naŋgi na e ojsib misiliŋboqnsib bu toqoŋ na kumbaiŋboqnsib ŋamburbasq di lubsib moiotbqab. Ariya bati qalub koboamqa e olo subq na tigelqai.”

Jems wo Jon wo naŋgi aiyel tamo kokba sqajqa mareb

20Onaqa Sebedi aqa ŋiri aiyel naŋgo aniqali ombla na Yesus aqa areq bosibqa naŋgo aniqali a siŋga pulutosiqa Yesus minjej, “O Tamo Koba, e ni anjam bei mermitqa ni ijo anjam dauryqa kere kio?” 21Onaqa Yesus na kamba minjej, “Ni iŋgi kie qa merbqam?” Onaqa a na Yesus minjej, “Mondoŋ ni gago Mandor Koba sosimqa bati deqa ni marimqa ijo aŋgro aiyel endi naŋgi ino baŋ woq di ino baŋ qonaŋq di awoqab.”

22Onaqa Yesus na kamba naŋgi aiyel minjrej, “Anjam niŋgi merbonub di aqa utru niŋgi geregere poiŋgosai. E jaqatiŋ koba oqai. Jaqatiŋ di ya uge uyo bul. Jaqatiŋ e oqai di niŋgi aiyel dego oqa kere e?” Onaqa naŋgi na minjeb, “Od, aqo aiyel oqa kere.” 23Onaqa Yesus na olo naŋgi aiyel minjrej, “Bole, jaqatiŋ e oqai di niŋgi dego oqab. Ariya tamo yai naŋgi ijo baŋ woq di ijo baŋ qonaŋq di awoqab di e na marqa keresai. Di ijo wau sai. Tamo naŋgi ijo Abu na giltnjrej qaji naŋgi segi ijo baŋ woq di ijo baŋ qonaŋq di awoqab.”

24Yesus aqa aŋgro 10-pela naŋgo ŋamgalaq dia naŋgi aiyel aube wo na anjam di Yesus minjeb deqa naŋgi qusib naŋgi aiyel qa ŋiriŋeb. 25Onaqa Yesus na aqa aŋgro 10-pela naŋgi metnjrnaqa aqa areq bonabqa minjrej, “Niŋgi qalie, mandor kokba sawa sawa kalil taqatejunub qaji naŋgi minjiŋ na tamo uŋgasari naŋgi taqatnjroqnsibqa siŋgila na anjam minjreqnub. 26Ariya kumbra di nuŋgoq di saiq. Nuŋgo ambleq di aŋgro bei a ñam ti tigelqa marsimqa a mati nuŋgo wau tamo soqnem. Osim a ñam ti tigelqas. 27Nuŋgo ambleq di aŋgro bei a tamo kobaquja sqa marsimqa a mati nuŋgo wau tamo sosimqa niŋgi kaŋgalŋgoqnem. Osimqa a tamo kobaqujaqas. 28E Tamo Aŋgro. Niŋgi ijo kumbra qalieosib degsib dauryoqniye. Tamo naŋgi na e aqaryaibosib wauetbqajqa e deqa bosai. E na tamo naŋgi wauetnjrqa bem. E na tamo uŋgasari gargekoba naŋgi aqaryainjrsiy ijo segi ŋambile uratosiy naŋgi eleŋqai. E deqa bem.”

Tamo aiyel ŋamdamu geteŋnjro qaji naŋgi Yesus na boletnjrej

29Yesus a na aqa aŋgro naŋgi anjam degsi minjrsiq koboonaqa naŋgi joqsiqa koba na walwelosib aisib Jeriko qureq di branteb. Brantosib Jeriko qure ambleq na walwelosib olo Jeriko qure uratosib aieqnabqa tamo uŋgasari tulaŋ gargekoba naŋgi koba na Yesus dauryosib aioqneb. 30Aieqnabqa tamo aiyel ŋamdamu geteŋnjro qaji naŋgi gam qalaq di awesosibqa anjam endegsib queb, “Yesus a beqnu.” Naŋgi degsib qusibqa tulaŋ koba leleŋosib mareb, “O Tamo Koba, Devit aqa Ŋiri, ni aqo aiyel qa are ugeimeme.” 31Onaqa tamo uŋgasari gargekoba Yesus dauryosib aioqneb qaji naŋgi na naŋgi aiyel ŋiriŋtnjrsib minjreb, “Niŋgi leleŋkobaaib. Kirioiye.” Degsib minjrnabqa naŋgi aiyel kiriosai. Naŋgi olo tulaŋ koba leleŋosib Yesus minjoqneb, “O Tamo Koba, Devit aqa Ŋiri, ni aqo aiyel qa are ugeimeme.”

32Onaqa Yesus a tigelosiqa naŋgi aiyel metnjrnaqa aqa areq bonabqa minjrej, “E niŋgi aiyel kierŋgwajqa deqa niŋgi e qa leleŋoqnab?” 33Onaqa naŋgi aiyel na minjeb, “O Tamo Koba, aqo aiyel olo ŋam poigim sawa unqajqa deqa iga ni qa leleŋoqnam.” 34Onaqa Yesus a naŋgi aiyel qa are ugeiyonaqa aqa baŋ waiysiq naŋgo ŋamdamu ojej. Ojnaqa naŋgi aiyel ŋam poinjrnaqa sawa unsibqa tigelosib Yesus dauryosib aieb.

Copyright information for `BOJ