Romans 3

Acejiyame lui Toraca piiyepu Conocäco Gyene

1Weeme nuuja biname te pama ngene jotwananenige egä, “Nää, Israela biname niinäce gaabe gemi nuuja gawe biname bime cabu ca?” coo egä, “Teeme tääpume, nää, lipu ätityera gyene teeme tääpe cabu cewecu?” 2Yoo, teeme tääpume miijirage birige. Pui lui babo gwidape gyene egä Acejiyame teeme mene Israela biname bine ecäremuji ire atwime iyeta nuuja biname bime tääpume. 3Yoo, toraca gyene egä poto Israela biname cina peei mene cängena lica ire jaawenemusi. Yepä, weene gone ngene jwaatwa-naninuye egä Acejiyame teeme mene cängena lica jaawenemuge ai ingle naace popi poto biname cina cängena lica peei mene bine jaawenemusi. 4Eewe, pepu lica! Acejiyame lui toraca gyene. Ngänu gyene iyeta biname cina walya mene jaajananemusi, Acejiyame iyeta padare teeme mene toraca me jaawenemuge. Oogäräneji Mene teeme poto cidi me jiicenige egä,

“Maane lui mene jiicemute, peei mene cina meebine naawabusi egä conocäco gäte.
Maane cuta conocäco yuutrutute atrana cabu ca.”
5Yoo, page weeme nuuja te pama ngene jotwananenige egä, “Nää, cine Israela biname cina liba conocono mule jaawenemusi, biname piba taatu jääpänusi egä, ‘Acejiyame me mule lui mara gyene; tabe conocäco gyene!’ Ai name pi Acejiyame te miiji ngii puma cita ca jääpänuge cime niiya mule cabu ca, tabe peei name pi conocono gyene cibibine mäpu daremu peei tääpume ceerame.” Pepu binamerage ngene atwanena gone! 6Peei lui walya gyene! Acejiyame äblicäco poto conocono mule äsuceja, ingle naace popi tabe toraca conocäco gyene. Tabe liba conocono gyene, tabe piba äblicäco ai gawecewe biname bine cängena atrana, yepä tabe miiji gyene biname bine atraname, ingle tabe conocäco gyene.

7Gonerage apu ngene jwaatwananinuye egä, “Nää, cine liba walya mule bine jaawenemusi, piba Acejiyame me mara toraca mule te babo me läbituge, siige tabe puma cita ca jamyacu apaclyera ne jääpänuge cime walya mule name pi. Acejiyame peei name pi miiji lica cibibine jaji egä, ‘Weene niiya mule biname gemi.’” Yepä, weene gonerage pepu ngene atwanena! 8Yoo, poto biname cina buduma ngene atwanena name pi jiicemusi egä, “Mine niiya mule pa jaawenemepesi, ingle peei cabu ca Acejiyame me miiji ngii caburage pa läbitepi.” Yoo, poto biname cina cebine naitnäjusi walya mene ca egä cane te peei buduma mene jiicine. Peei walya cabu ca teepi teeme mäpu daremu cirege päpäna. Eso!

Nuuja Biname te Lica Iyeta Padare Conocäco Mule Jaawenemuge

9Yoo, peei cabu ca mine umle gemi egä Acejiyame me opo gaabe mine lui Israela biname gemi, mine miiji lica gemi nuuja biname cabu ca. Cane weebibine ituge jaji egä iyeta Israela biname piiyepu iyeta nuuja gawe biname yepä pana gemi. Mine iyeta niiya mule me kokre cabu ninajininige. 10Oogäräneji Mene te pepu jiicenige egä:

“Nuuja biname te conocäco lica gyene Acejiyame me opo gaabe je.
11
Nuuja biname te lica toraca umle cama gyene.
Nuuja biname te lica toraca singi läbituge Acejiyame gome lenajame.
12
Iyeta biname cina Acejiyame bau ca itu latatrongäripesi.
Teepi iyeta niiya me itu läbitipesi.
Nuuja biname lica gyene lui te toraca mule jaawenuge, lica yepä te wawena.
13
Babo walya mene te täduge teeme tage cabu ca, epu pana niiya lengo te lipu tasatuge gape cabu ca, gape te liba ätrugera cäco.
Niiya mene te cobyame me niiya uudi pana täduge teeme tage cabu ca nuuja biname bine sabe wawename.
14
Teepi claabe name pi alwi mene jiicemusi.
15
Teepi wata nuuja biname bine niiya jaawenemusi; budre me yaaglecemusi.
16Ngänu gyene teepi cewe ne liba yaabmalusi, pita piiyepu mäpu puma birige teeme niiya mule name pi.
17
Teepi umle cäco gemi poode cama lenaja.
18Teepi cuta umle cäco gemi wälu pana äbita Acejiyame me opo gaabe je.”
19Siige, mine umle gemi egä iyeta mene Cotre Mene cabu lui eei biname tääpume lui cina Cotre Mene ngalebora yaacrajimuge. Pepu aitneja mene lui iyeta ai gawecewe biname bime tääpume mine bojä agime mime niiya mule name pi, ingle mine iyeta cirege aclajuta Acejiyame me opo gaabe je atrana tääpume. 20Nuuja biname te licarage Acejiyame me opo gaabe je conocäco läbituge teeme Cotre Mene waweneca cabu ca, yepä Cotre Mene me kaakesea agesa: Biname bine umle wawename egä teepi niiya mule cuta jaawenemusi.

Acejiyame Lipu Biname bine Conocäco me Jaawenemuge

21Yoo, Acejiyame gaabe ne ituge awabudnita egä biname cina lipu Acejiyame me opo gaabe je conocäco me läbitininusi, piiyepu ai gaabe lica birige cotre wawena. Cotre Mene piiyepu mename biname bime mene cina itu teitnäjujisi peei gaabe ne. 22Biname cina Acejiyame cama conocäco läbitininusi, teepi liba Yeesu Keriso ne jäätrungusi. Peese nyene yepä taatu gaabe. Nuuja mara gaabe lica gyene Israela biname bime tääpume piiyepu nuuja gawe biname bime tääpume, 23ingle naace gyene iyeta biname cina niiya mule bine jaawenemusi. Iyeta biname lui toraca ingwe gaaberage gemi Acejiyame bau ca, tabe lui conocäco piiyepu jamyacu apaclyera cama gyene. 24Yepä, Acejiyame te biname bine papa itityeräjenemige teeme babo miiji cabu ca. Tabe teebibine teeme tääpume kälyä jaawenemuge Yeesu Keriso me kaakesea name pi, lui kaakesea te biname bime mäpu daremu yääyeblinge-muge. 25Acejiyame Yeesu ne jityepuji biname cabu me teeme tääpe piiyepu uudi ca Acejiyame ne iiwärejame biname bine teeme niiyaniya mule cabu ca äsecrerame. Yeesu Keriso me uudi tapiruji, tabe budre jepänuji, siige biname bime äsecrera gaabe pepu jewenuji. Yoo, biname cina ai äsecrera gaabe ne jääpänusi, teepi liba Yeesu ne jäätrungusi. Acejiyame peei äsecrera gaabe ne jewenuji, pepu pi jewabemuji egä teeme mule uja niinäce padare cabu lui conocäco ge, tabe lui padare cabu biname bime niiya mule bine yääsuwäjemuge, 26ingle tabe ingwe padare ne jewagrijenuji Keriso liba tatyaramtepi biname bime mäpu daremu ne äyeblingtame. Tabe ai padare cabu teemämu awabudnitenige egä tabe conocäco gyene, ingle peei lui conocäco mule gyene tabe biname bine mäpu daremu cabu ca lipu conocäco me jaawenemuge, lui cina Yeesu ne jäätrungusi.

27Yoo, nuuja miiji lica gyene biname teemämu awepyeräjame, ingle naace popi puu biname cina umle gemi awepyeräja waadename cotre waweneca tääpume, yepä teepi umle cäco awepyeräja waadename ätrunga tääpume. 28Yoo, pajecu gyene egä biname te Acejiyame cama conocäco läbituge ätrunga cabu ca, lica cotre waweneca cabu ca. 29Acejiyame peese nyene yepä taatu Israela biname bime tääpume piiyepu nuuja gawe biname bime tääpume. Tabe Israela biname bine conocäco me cire jaawenemepi teeme ätrunga name pi, cuta piiyepu nuuja gawe biname bine conocäco me cire jaawenemepi teeme ätrunga name pi. 31Yoo, cane lica peei mene jiicenine mime Cotre Mene äyeblingtame, ingle naace gyene mine liba Yeesu ne jäätrungusi, mine piba taatu miiji gemi teeme cotre cängena wawename.

Copyright information for `BON