Hebrews 5

1Pris mudur idi ganan tamo atun yale fen, tamo kayau nigin Negur aruna dale, mosor nigin ofa ado sesewi fiya difenẽf nigin igirnẽdin. 2Ĩg yogo felu yabidig nigin, idi to kelei ken, kũ difenek anidi, molol nem isennẽdiya kisi feleya. 3Age fiya nigin, ĩ tamo kayau neid mosor nigin ado, yogon mosor nigineg sesewi fedig.

4Taka nem, pris mudur, yana odug anĩ, ĩ yogo bouwa bun to inodig, anĩ ere, ĩ Aron gen, Negurem dogol igirnẽdig. 5Age fiya gen, Kristus ĩg pris mudur ibodõf nẽ fula fiya medeĩya yogo bouwa bun to inon. Anĩ ere, Negur ĩ irokenen,

“Õ neu Kesu,
gama aya õ Tamã wõ aul.”
5:5Sam 2:7

6Ĩ taka bun eig ye irok,

“Õ faimud ubodkalauf nẽ pris,
Melkisedek nẽ gĩ bun.”
5:6Sam 110:4

7Jesus ĩ tenebur mata ibodon sain bun, ĩ inã odug marum fe fen, Negur ĩ laa bun tamal isennẽya nigin kisi feleya, ĩ bun kosẽ ye fen, igonen. Jesus ĩ imatkeis fen, Negur farumen ibodon nigin, Negur ĩ karĩ fiyen. 8Jesus ĩ Negur Naal, anĩ ere, ĩ darau yalen anĩ bunem, dõ fiya nigin keleĩ yale fen, 9kisi feleya bagai wõ yen. Agef fen, ĩ ait dõ difef ganan neid mata ibodkeleya kel gei fiya nẽ gariya wõ ye di, 10Negur ĩ Jesus Melkisedek nẽ gĩ bun pris mudur inenen.

Momoiya Folõ Feleya Nigin Weder Irouya

11Amã enei nigin wogõya musei ado, anĩ ere, amã faded yeĩya nigin totol, ere nigin, ã keleĩya nigin forõ gef. 12Ã tise wõya nigin sain meluk adon, anĩ ere, ã fau taka nem Negur nẽ od tamo mata urug ifelnẽdidig age fiya baban ifelneĩf nigin ubodõgef. Ã fau su yõya nigin yenek, saaf totol yõya nigin kisi feleya sã. 13Taka ĩ su yoko are ĩ fau momou, anĩ nigin, ĩ madur bagai nẽ ifelnẽya keleĩ sã. 14Anĩ ere, saaf totol are biyeid neid, idi tai fiya bun, kisi def dile fen, enei biya, enei saneya keleĩdig.

Copyright information for `DAD