1 Peter 5

Yaubada 'ina tomotaiyao 'adi 'ita'i'ita.

1Toekalesiyao 'idi 'inapwanao 'omi, 'aene yada gienuwa'i'isimi 'imi paisewa manuna. Manuna 'abo'agu 'ebweu wate toekalesiyao 'idi 'inapwana, ga 'abo'agu mataguyega Keliso 'ina 'elouya ya'itena, be ma'etamo 'ina esaesa maemaedanina 'ena yada miyami to tuta 'abo 'ina esaesa nina 'igieapwese.

2'Enega wate yada emataluwemi 'aene 'imi bodao nidi wada 'ita'i'isidi, taudi nate Yaubada 'ina tomotaiyao. Ta wada 'ita'i'isidi 'imi 'atetagwalega tuga nadigega Yaubada 'ina nuwena, ta geya'abo ma imi logwautoyasa. Ta 'imi guinuwa wada guinuwedi, nigeya maisa manuna, ta esi tagwalega wada guinuwa.

3Ta geya'abo watoo be waetoloina 'ediya, ta esi bubuna bobo'ana wada e'itae 'ediya, be sida muliyemi. 4Be 'enega tuta nina To'ita'i'ita sinabwana 'iapwesama, tauna 'enega 'ami pali bobo'ana ta miyamiya atayana waloba.

5'Enega 'omi wate tubu lagalagao 'inapwanao wada 'amayabedi, be maibo'ami wada nuwamwa'uta be 'ebweuna 'ebweuna 'emiya wada elemalema. Nadigega tuga Buki Tabu 'isimana, 'igwae,

“Yaubada tonuwatu'e 'i'etobodedi, ta esi tonuwamwa'uta 'iobobomedi.”

6'Enega wada nuwamwa'uta be wada tagwalemi Yaubada Toewaiwai sana nimanaya, be 'enega muliyega tauna 'ina tuta bobo'ana 'enaya 'ida gitu'eyemi.

7Ta 'ami mwauyao maibo'adi Yaubada 'ena wada 'ebwaya, be 'enega 'ami mwau nidi 'i'ewayauledi, manuna Yaubada tauna 'i'atenuwa'ole'ole 'ai'ailemi.

8'Enega wada lomata'i'ita 'ai'ailemi 'ami talauwala Seitani 'enega. Manuna Seitani tauna nadigega bosasa mitawaya, tuta yauyauna 'isakosakowasi ta 'i'ebe'ebesa be 'aene 'ana tai 'ida loba, be 'ida 'ani. 9Ta geya'abo wamatamatauta, ta 'imi emisa 'ena wada toolopa'ala, manuna wada mwalatoni 'aene gosedao taudi Yesu 'ana toemisao mwau nidi silobalobadi sena maibo'adi 'ediya.

10Yaubada tauna 'atenuwa'ole'ole 'alena ni'atu 'ibwauyeda be 'aene 'ina esaesa miyamiya atayana 'ena tada miyami Keliso ma'eda.

Ta 'imi 'elouya tuta kukupana namo be sigugumwala, ta muliyega Yaubada 'ida gie'esasemi be 'ida giepa'alimi be 'ida giewaiwaiyemi be 'aene wada miya bobo'ana.
11Manuna tauna Toewaiwai miyamiya atayana. Eimeni.

Ona oboboma

12'Imi leta gidalina gete Sailasa 'ilemegu ga ya'etoladina manumi. Tauna Sailasa nina taeesena 'aene 'ebweu tasidai ma ina emisa.

'Enega 'imi leta gete 'ena nuwanuwagu be Yaubada 'ina oboboma 'ai'aila yada simane 'emiya, be 'enaya wada toolopa'ala.

13Ta wate toekalesiyao sena gete Babiloni 'enaya 'idi oboboma 'emiya. Taudi Yaubada 'iesinuwedi nadigega tuga 'omi 'iesinuwemi, 'idi ona oboboma 'emiya. Ta wate natugu Maki 'ina ona oboboma 'emiya.

'Enega wada eobooboboma 'ebweuna 'ebweuna 'enaya, be wada enimalotuna oboboma 'ai'ailega. Ta 'omi Keliso 'ina tomotaiyao wada miya gwausowala.

'Abo'agu Pita.

14

Copyright information for `DOB