2 Peter 3

'Inapwana 'ina 'asiyata sinabwana manuna

1Gosegwao gete 'igu leta 'eluwena 'emiya, ta 'igu leta nidi 'eluwa 'ediyega yatootoo be yagie nuwa'i'isimi be wada nuwanuwa 'ai'aila, 2ta Yaubada 'ina palopitao 'idi onao nuganuganidi wada nuwa'i'isidi, ta wate 'ida 'Inapwana, nate 'ada To'etoseyana, 'ina loina 'ana tosimanao loina nidi si'ebwa'emiya wate wada nuwa'i'isidi.

3Ta 'ebweu yage wada gimimwalatoni 'aene tuta 'ana 'ebe losalowa 'enaya 'aina totuyeya sida apwesa, be 'Inapwana 'ina 'eda manuna sida onaona besobeso, ta situyetuyeya, be taudi 'idi nuwanuwa to'umalidi simuliyedi, 4be sigwae, “To tuta sana 'imi 'inapwana nina 'iilaila limanama? 'Aa, geya'abo sa'i! Lowaenei bale'u 'ana mweluluwa'unu 'enega ga batuwa nigeya 'ebweu wate yage 'ida esa'ugelasa. Lowa tubudao mwawamwawasidi 'idi tutega ga 'ilagamaya, yage maibo'ana 'adi 'ita nina tuga. Nigeya sida esa'ugelasa.”

5Taudi geya nuwadi sinuwa'i'isi 'aene lowaenei Yaubada 'ina onega galewa 'iapwesa, ta bwasi solanega bale'u 'imweluluina bwasiyega, 6ga muliyega bwasiyega bale'u maibo'ana 'igie to'umaliyena. 7Ta Yaubada 'ina onega galewa be bale'u ni'atu 'isa'ububudi, ga siyamwayamwa be 'asiyata loina 'enaya 'igabu yauledi, ta toto'umalidi 'iloesawalidi.

8Gosegwao, 'ebweu wate yage wada nuwa'i'isi, 'aene 'Inapwana 'enaya 'asiyata 'ebweuna 'atuwa yakwala tausani 'edaya, ta yakwala tausani 'enaya 'atuwa 'asiyata 'ebweuna.

9'Aina tomota 'idi nuwanuwa 'aene Yaubada geya'abo 'iguiguinuwedi yage nidi lowa 'iona upaupaediya. Ta 'omi geya'abo Yaubada 'ina guinuwa so'iso'i manudi wanuwanuwa, ta sa'i ma ina e'alama'i'ita 'iyamwayamwami be maibo'ami wada nuwa'ebuni, ta geya nuwana be 'ebweu yaita 'iloseye.

10Ta 'Inapwana 'ina bwa'omatana 'ana 'asiyata ma'etamo 'ina mai 'atuwa to'ipwala be 'iloesalutunidamo, be galewa 'isasawala ma 'ina 'alapwasi sinabwana, ta yage maibo'adi galewaya 'awe 'ala'alasina 'enega 'i'ala esawalidi, ta wate bale'u be yage maibo'adi 'enaya simiyami 'i'ala esawalidi.

11Ta 'abo yage nidi maibo'ana ma'etamo sisasawala, 'ilobwenena be ma imi bubuna 'esasena ta ma imi 'amayaba Yaubada 'enaya wada guinuwa. 12Ta wada yamwayamwa ma imi nuwayaina 'Inapwana 'ina 'asiyata 'ina mai manini manuna, be tuta nina 'enaya Yaubada gimigalewa be gimibale'u 'iloesawalidi 'awe 'ala'alasina 'enega, 13ta 'abo'ada tayamwayamwa be galewa ta bale'u auwaudi ta'itadi, nadigega Yaubada lowa 'ionaupaupa, ta sena nina 'enaya bubuna palupaluna namo 'imiyami.

14Gosegwao, 'imi yamwana 'ana tutaya watoo waiwai be 'eguma 'imamai, 'ilobami ma imi bubuna palupaluna maibo'ana, ta nuwa siwalowega wamiyami. 15Ta wanuwa'i'isi 'aene 'ida 'Inapwana 'ina e'alama'i'ita 'alena 'aene nuwanuwana be 'ada 'etoseyana tada loba. Yage gete manuna gosiya 'ai'ailida Paulo ni'atu 'emiya 'i'etoladiwa. Ta 'ina mwalatoi Yaubada 'enega 'imai. 16Ga yage gete manuna 'isimana 'ina 'etoladiyao maibo'adi 'ediya. Ta 'aina yage 'ina letao soladiya 'adi mwalatoi mwauna, 'enega toemwagemwageyao be tonenetao yage nidi sigibunidi, ta Buki Tabu 'ina 'etoladiyao wate sigibunidi ga 'ediyega taudimo sigie to'umaliyedi.

17Gosegwao, yage getedi ni'atu 'omi wamwalatonidi, 'enega wada 'ita'i'isimi be geya'abo toto'umalidi sianugana gesiyemi be wabe'ube'u. Ta esi 'ida 'Inapwana, tauna 'ada To'etoseyana Yesu Keliso, 'ana mwalatoi be 'ina oboboma 'emiya 'ida sinabwa, ta tauna tada tupu atae. Eimeni.

'Abo'agu Saimoni Pita

18

Copyright information for `DOB