Acts 18

Paulo 'ina guinuwa 'asa Kolinita 'ena

1Muliyega Paulo Ateni 'ipilisinena ga 'isakowasi Kolinita 'ena, 2ga goma Yudia 'ilobena, 'ana esana Akuila, ta 'ina 'asa Ponitio, ta mamwanena Pilisila ni'a Italiega simai, manuna Kini Kolodia me Yudia maibo'adi 'iloinedi be Lomega sida apwesa. Ga Paulo Akuila mamwanena 'iayausidi, 3ta taudi 'idi guinuwa yobai bwaladiyega sisaisaila yoeyoe, nadigega Paulo 'ina guinuwa tuga. 'Enega 'ie'owaga 'idi anuwaya, ga maibo'adi yoeyoe siguinuwedi. 4Ga Sabate 'ebweuna 'ebweuna 'ediya me Yudia 'idi anuwa tapwalolo 'ena 'ionaona, toluguyao ma'enao, ga 'itootoodi be sida emisa, ga 'aidi me Yudia ta 'aidi wate nigeya me Yudia siemisena.

5'Enega tuta nina Sailasa be Timoti Masidoniyega siapwesama, Paulo ma'etamo 'iloguloguguya, ta me Yudia 'ediya 'isimasimana 'aene To'etoseyana nina tauna Yesu. 6'Enega siegewagewana ta si'awa kabokabo, ta Paulo 'ana 'oama 'iloutuutuna matadiya, nate 'idi loguitoyasa 'ana 'ebe'ita 'iguinuwena, ga 'ieonedi, “'Omi ma'etamo waesilae 'imi guitoyasa gete manuna, be nate taumimo 'imi loinega ta nigeya 'abo'agu 'igu loinega. 'Enega yaebesinemi be tetela yada tauye taudi nigeya me Yudia 'ediya.”

7'Enega 'idi anuwa tapwalolo 'enega 'iapwesa, ga 'ilugu Taito Yusito 'ina anuwaya, tauna Yaubada 'ana to'amayaba 'ebweu, ta 'ina anuwa me Yudia 'idi anuwa tapwalolo selabenaya. 8Ga anuwa tapwalolo 'ana toanugana, 'ana esana Kilisipo, ma ina susuyao, 'Inapwana Yesu 'ena siemisa, ta me Kolinita yaudi wate Paulo 'ina loguguya sinonona, ga Yesu 'ena siemisa, ga sibapitaiso.

9'Enega boiboiya Paulo 'ina 'enomata'ite'itega 'Inapwana Yesu 'i'itena, ga Yesu 'igwae, “Paulo, geya'abo 'u'ate'ate sa'ala, ta tuwa tuga tetela 'uda simasimana apwesa, be geya'abo 'ulosalosa'u. 10Ta 'abo'agu sa'i ma'iyayo tamiyami, manuna 'asa gete 'ena tomota yaudi sida emisegu be 'igu bodao taudi, ta geya'abo 'ebweu yaita sawesawenaya 'ilosaiyeyo, nai 'igie to'umaliyeyo.” 11Ta yakwala 'ebweuna ta tupwana 'ediya Kolinita 'ena 'imiyami, ga Yaubada 'ina ona 'ie'ie'itae.

12Tuta muliyega Galio 'ietoloina sinabwana sena nina Akaya 'enaya, 'enega me Yudia nidi siloina ga Paulo sitauyena sabi etala Galio nina matanaya, 13ta sigwae, “Tai nina gete tomota 'iwasewasegigiyedi be 'aene mali tapwalolo Yaubada 'ena sida guinuwa, ta gete 'ida loinao 'ile'oele'oedi.”

14Ga Paulo 'iabe be 'ieona limadi, ta Galio sa'i 'iona nugana me Yudia 'ediya, ta 'igwae, “Me Yudia, 'omi 'igu ona wanonoi: 'Eguma tai gete 'ibubuna to'umalina nai loegesi 'iguiguinuwe, 'ilobwenena be 'imi e'ewa yada nono, 15ta esi nuwanuwa gete, taumi tuga 'imi onaona be esanao be loinao 'imi 'asega, 'enega taumi tuga wada loina. 'Abo'agu yaguitoyasa.” 16'Enega 'ebe etala 'enega 'ipa'idi.

17Ta pwaluyao Sositeni sigiyaina, tauna me Yudia 'idi anuwa tapwalolo 'ana to'ita'i'ita, ga siunu dadanena Galio 'ina 'ebe etala matanaya, ta Galio nina nigeya wate manudi 'inuwanuwa.

Paulo 'iila Anitioki

18Losaiya gete mulinaya Paulo nada 'imiyami 'aina 'asiyata 'ediya, 'enega muliyega toekalesiyao nidi 'ilokaiyoniyedi ga wagega 'igelu sabi 'adau Silia manuna. Ta Akuila mamwanena Pilisila wate ma'enao sigelu. Ta 'ebweu yage, nate ma'etamo be sigegelu Kenikilia 'ena, Paulo 'ina onaupaupa 'iguinuwena Yaubada matanaya, ta onaupaupa nina 'ana we'iwe'iyaya Paulo 'uya'uyana sikolina.

19'Idi 'adau nina 'ena nugana silugu Epeso, ga Akuila mamwanena sisuya ga simiyami, ta Paulo wate 'isuya ga 'ilugu me Yudia 'idi anuwa tapwalolo 'ena, ga 'itootoo be 'aene 'ilisidima be Keliso 'ena sida emisa, ta ma'ediya si'awa'awagwae. 20'Enega sisidena be tuta dudulana ma'ediya sida miyami, ta 'iguitoyasa, 21'igwae, “Ma'etamo yailama, 'eguma Yaubada 'itagwalegu.” 'Enega me Epeso nidi 'ilokaiyoniyedi, ta 'igelu limana, 22ga 'itauya Sisalia 'ena 'isuya, ga 'ilaga Yelusalema ga toekalesiyao ma'enao siegosigosiyana, ga muliyega 'itauya Anitioki.

23Anitioki 'ena 'imiya'amana, ga muliyega 'itoolo ga Galetia be Piligia 'asanao 'ebweuna 'ebweuna 'ediya 'isakosakowasi, ta Yesu 'ana toemisao 'igiepa'alidi.

Apolosa 'iloguguya Epeso be Kolinita 'ediya

24Tuta nina 'ena, 'ebweu goma Yudia 'ana esana Apolosa, ta 'asa Alekisanidela taina, 'imai Epeso, tauna loguguya 'alena, ta Buki Tabu 'imwalatoi 'ai'ailina. 25Ta wate e'itao Yaubada 'ina 'eda manuna 'imwalatonidi, ga 'ietaetapewa Yesu tetelina 'ie'ie'ita. 'Ina e'ita nina 'ai'aila, ta esi tupwana namo, manuna to'ase Yoni 'iloguguyaena 'ina bapitaiso manuna Apolosa nina 'imwalamwalatoni, ta Yesu tetelina 'ana 'ebe losalowa nigeya 'imwalamwalatoni.

26'Enega tuta nina Epeso 'ena 'iapwesama 'ilugu me Yudia 'idi anuwa tapwalolo 'ena, ga ma ina waiwai 'iloguguya. Ta Akuila be Pilisila 'ina loguguya sinonona 'aene 'ina mwalatoi tupwana namo tuga, 'enega si'au'ewena, ga Yaubada 'ina 'eda maibo'ana sie'itena.

27Muliyega Apolosa nuwanuwana be 'iabala Akaya, ga toekalesiyao silemena, ga Yesu 'ana toemisao Akaya 'ena 'idi leta si'etoladina, ga Apolosa si'ebwa'ena be 'abo to tuta Akaya 'ena 'ida apwesa 'idi leta 'ida 'ebwa'edi be sida 'au'ewena 'idi anuwaya.

'Enega Apolosa 'iabala ga 'ilugu Akaya 'ena, ga taudi me Akaya, lowa Yaubada 'ina obobomega Yesu siemisenaya, ta Apolosa nina 'ina loguguyega 'ilemedi sinabwana,
28ta 'ina e'ita me Yudia 'idi e'ita 'iewaiwai sinena, manuna Buki Tabu 'enega 'ie'itedi 'aene To'etoseyana nina tauna tuga Yesu.

Copyright information for `DOB