Acts 26

Paulo 'ietosimana Kini Agalipa matanaya

1Ta Agalipa Paulo 'ieonena, 'igwae, “Bobo'ana Paulo, tauyo manuyo 'uda ona.”

Ga Paulo nimana 'igilagasina, ta 'ieonena gete nadigega, 'igwae,
2“Kini Agalipa ye, batuwa yagwausowala sinabwana manuna 'oyo matamuya yatoolo, be 'igu eyaseyase me Yudia 'idi e'ewao 'eguya manudi yada ona, 3manuna me Yudia 'ima bubuna be 'ima egewagewanao 'umwalamwalatonidi. 'Enega yasideyo, ma imu 'alama'i'ita 'igu ona 'uda nono.

4“Me Yudia maibo'adi simwalamwalatonigu 'aene 'igu bubuna, 'igu tuta gwamega yae'alena taugu tuga 'igu 'asaya, ga muliyega Yelusalema 'enaya, 5ta tuta dudulana 'enega simwalamwalatonigu 'aene 'abo'ama boda Palisi, ta Palisiyao 'ima loina waiwaina yamuliya 'ai'ailina, be 'abo 'uenaidedi ta nuwanuwadi sie'isa, 'iabe si'awa 'ai'aila.

6“Ta gete 'igu etala 'alena matamuya, nate Yaubada 'ina onaupaupa tubumao 'ediya yaemisena, 7ta tauna manuna 'ima susu site tuwelo sinuwayaina be sida loba, ga ma idi yaleyale Yaubada 'ena silotalotapwalolo, 'asiyata be boiboi 'ediya. Ga nuwayaina gete manuna me Yudia sie'ewegu. 8Ta mwa'adega ga 'imi nuwanuwa 'aene nigeya kapekapeyana be Yaubada tokwaiya 'igietoolo limadi, aga?

9“Ona'ai'aila, 'abo'agu lowa 'igu nuwena 'aene yage yauna yada toodi, be Yesu goma Nasaleta 'ana esana yada gielosa'uye. 10Gete manuna Yelusalema 'ena toekalesiyao yaudi deliya yasa'u luguyedi, nadigega totaliya sinabwadi siloinegu, be 'eguma sida loemwawasidi, 'abo'agu wate yatagwatagwala. 11Ta wate anuwa tapwalolo 'ediya yagiegie 'elouyadi ta yagewagewanedi be Yesu sida guitoyase, ta yagamwasowala 'ai'ailedi, ga yamutudi mali 'asao 'ediya.

12“'Enega totaliyao sinabwadi siloinegu be Damasiko 'ena yatatauya. 13Ta Kini 'uda 'ita, 'asiyata nina yatautauya Damasiko, 'asuoleoleya ga galewega maedana sinabwa wawasae 'isaema, ta nigeya nadigega sinala maedanina, ga ya'itena magosegwao 'isae sakowasiyema.

14“Ga maibo'ama 'abe'u sanamwa'uta bale'uya, ta 'enana 'ebweu yanonona 'ena Ibeliuyega 'ieonegu, 'igwae, ‘Saulo, Saulo, to'ase manuna 'uetalauwalegu? 'Ana 'ita 'atuwa sikwa 'u'onena, ta 'utootoo be 'u'ausepale be tauyo 'uli'amiyo, ta sa'i 'aeyo 'idididi be 'igiegie'elouya wawasaeyo.’

15“Ta yagwae, ‘'Inapwana, yaita sana 'oyo?’

“Ta 'Inapwana nina 'igwae, ‘'Abo'agu Yesu nigu 'uetalauwalegu.
16'Utooloma. Ni'atu 'emuya yaapwesa be 'aene yaloineyo, be 'igu apwesa batuwa manuna be wate 'igu apwesa ma'etamo manudi, 'uda etosimana. 17Be 'abo me Yudia nai taudi nigeya me Yudia sitoo be sigie'elouyaeyo, yada 'etoseyeyo nimadiyega. 18Manuna taudi nigeya me Yudia 'ediya yaetuetuneyo, be matadi 'uda gie'esasedi, be guguyoi 'enega sida sanaila maedana 'ena, ta wate Seitani 'ina waiwai 'enega sida apwesama, be Yaubada 'idi to'umalinao 'ida nuwataudi, be sida lugu taudi siemiseguya 'ediya, nate taudi 'eguyega si'esasa 'ediya.’

19“Kini Agalipa, gete manuna e'ita nina galewega nigeya yaguiguitoyasa, 20ta esiya Damasiko 'enaya yagimi simanena, ga muliyega Yelusalema wate 'ena, ta Yudia senanao maibo'adi 'ediya, ta taudi nigeya me Yudia wate 'ediya yasimana, be 'aene 'idi bubuna to'umalina 'ediyega sida sanaila Yaubada 'enaya, be 'idi bubuna bobo'ana 'ediyega 'idi nuwa'ebuni sida e'itae.

21“'Igu guinuwa gete manuna me Yudia sigiyaigu Anuwa Tabu 'enaya, ta 'aene sida loemwawasigu. 22Ta tuta gote 'enega ga 'ana laba batuwa Yaubada 'ilemelemegu, ga batuwa yatoolo ta yasimasimana, 'omi toloinao be tomota maibo'ami 'emiya, nigeya mali yage manuna, ta tauna tuga palopitao be Mosese sigimi simanena, 23nate 'aene To'etoseyana nina 'elouya 'ida loba be mwawasa 'enega 'ida gimitoolo, be maedana 'ida lelewane me Yudia be taudi nigeya me Yudia 'ediya.”

Pesito Paulo 'i'awa kabaleyaena

24Ta Paulo gete nadigega 'iemwaemwasala ga Pesito 'ionatoila, 'igwae, “Na, Paulo kabakabaleyayo! Nai sikulu wawasae 'igiekabaleyemu.”

25Ta Paulo 'igwae, “'Inapwana Pesito, nigeya yaekaekabaleya, ta esi to'ase yasimasimanedi, nate ona 'ai'aila ta palupaluna, 26ta yage getedi Kini Agalipa 'imwalamwalatonidi, be matanaya gete yaonaona nigeya ma igu omayamaya, ta yamwalamwalatoni yage getedi nigeya 'ebweu 'ikwaikwaiya, manuna gete nigeya guinuwa ma'ula. 27Mwa'adega 'oyo Kini Agalipa, palopitao 'idi onao 'uemiemisedi, aga? Ni'atu yamwalatonina 'uemisedi.”

28Ga Agalipa Paulo 'ieonena, “'Unuwena 'aene tuta kukupana namo 'ena 'ugie toekalesiyaegu!”

29Ta Paulo 'ionalimana, “Nai tuta kukupana, nai tuta dudulana 'ena, 'oyo be taudi wate gete 'eguya sienoenono 'eguma ma'emwao walowa'elugu, nate 'ebe gwausowala. Nate namo geya nuwagu be balae getedi nimaguya simiyami walobalobadi.”

30'Enega Kini be mwanena Belinisi be gabana be tomiyatowa maibo'adi sitoolo ga siapwesa, 31ta sieonaona taudimo, sigwae, “Tai gete nigeya 'ebweu to'ase 'ina loegesi be manuna mwawasa nai sa'udeli 'ilobwelobwene.”

32'Enega Kini Agalipa Pesito 'ieonena, 'igwae, “Tai gete 'abo nigeya Sisa 'ina etala manuna 'isidasida, sawesawenaya be ta'etoli'ami.”

Copyright information for `DOB