Colossians 4

1Ta 'omi 'inapwanao, wada loina palupalu 'imi toguinuwao 'ebweuna 'ebweuna 'ediya, manuna wanuwa'i'isi 'aene 'omi wate 'imi 'Inapwana 'imiyami galewaya.

Loguguya sidasida manuna

2Wa'ita'i'isimi be geya'abo 'imi sidasidao sineeneta, ta esi wada lokagutoki Yaubada 'ena, be wada e'alama'i'ita 'imi sidasidao 'ediya. 3'Abo'ama wate manuma wada sidasida, be 'enega Yaubada 'eda 'ida gieapwese 'emaya, be 'enega Keliso tetelina kwaikwaiyina 'ada simasimana apwese tomota 'ediya, tauna tetela nina gete 'ana simana manuna sisa'u luguyegu deliya. 4'Enega wada sidasida manugu, be tetela nina 'ana mwalatoi yada gieapwese be 'ida maedana, 'igu paisewa 'ana lobwene nadigega. 5Wate taudi nigeya Keliso 'ana toemisao 'ediya wada guinuwa palupalu, be geya'abo 'imi tuta wamudamudali. 6Nuwa'ole'oleyega tuta yauna wada onaona ma imi mwalatoi 'ai'aila, be 'enega 'abo gosemiyao sienaidemi wada e'ie'isadi ona palupaluna 'ediyega.

Lokaiyoni

7Tikiko ma'etamo 'iwawai be 'igu guinuwa maibo'ana 'ida simanedi 'emiya, tauna gosedai bobo'ana, ta 'Inapwana 'ina toguinuwa palupaluna, ta ma'emai 'aguiguinuwa leleleya. 8Ni'atu yaetunenawa 'emiya be 'abo'ama 'ima miya 'ida simane 'emiya, be wate 'ina loguguyega 'ida giepa'alimi.

9Ta tasidai Onesimo Tikiko ma'iyana siweewai, ta Onesimo nina tauna 'ebweu 'imi sena taina, ta tai bobo'ana ta ma 'ana emisa, be taudi to'ase bada siapweapwesa sida emwasali 'emiya.

10Alisitako ma'iyagu deliya 'amiyami, be 'ina lokagutoki 'emiya gete yasimasimanenawa, ta wate Maki, tauna Banaba nibana (Lowa yaemataluwemi Maki nina manuna, 'aene 'eguma 'iwawai wada bwauye 'imi anuwaya), 11be wate Yesu, tauna 'ana esana 'eluwena Yusito, 'idi lokagutoki 'emiya. Taudi sitetoi me Yudia nidi bada ma'egwao 'apaipaisewa Yaubada 'ina 'ebeloina manuna, ta taudi 'igu miyamwau 'ediyega sigiegie waiwaiyegu.

12Epapila wate 'ina lokagutoki 'emiya, tauna 'ebweu 'imi boda 'emiyega, ta 'iguiguinuwa To'etoseyana Yesu manuna, ta wate 'ina sidasidao 'ediya 'isidasida waiwai be 'aene wada toolopa'ala ma imi bubuna maibo'ana bobo'ana, nadigega Yaubada nuwanuwana. 13Ona'ai'aila, Epapila nina ni'atu 'ietaetapewa 'omi manumi, ta wate taudi me Laodisia be me Ayelapolo manudi. 14Wate gosedai Luke, tauna togile'oasa nina, be Dimasa, 'idi lokagutoki 'emiya. 15Gosedao sena Laodisia 'ena simiyami 'igu lokagutoki wada simane 'ediya, be wate toekalesiyao nidi waine Nimipa 'ina anuwaya sitapwatapwalolo 'ediya.

16'Imi leta gete 'omi toekalesiyao wasawa nugane, be muliyega waetune toekalesiyao sena Laodisia 'ena 'ediya, be me Laodisia 'idi leta wate sida etunenawa 'emiya be wasawai.

17Ta Alikipo waeona, 'aene, “Guinuwa nina 'Inapwana 'i'ebwa'emuya, 'uda etapewa 'ena be 'ulosaloni.”

Lokagutoki gete taugu nimaguyega ya'etoladina. Wada nuwa'i'isigu 'aene deliya yamiyami.

Oboboma 'emiya.

'Abo'agu Paulo.

18

Copyright information for `DOB