John 5

'Ebweu bwasi etaetapewana 'enaya Yesu tole'oasa 'igiebobo'anena

1Tuta gete mulinaya 'ebweu 'ebe nuwa'i'ita me Yudia siguinuwena Yelusalema 'ena, 'enega Yesu 'itu'e Yelusalema, guinuwa nina manuna. 2Ta Yelusalema 'ena nate sipi 'idi 'awa selabenaya 'ebweu bwasi ni'uni'una 'imiyami. Bwasi nina me Yudia 'enadiyega sieesena Beteseida. Ta sena nina 'ena anuwa 'ebe eyawai'ata nima simiyami bwasi tupitupinaya. 3Ta anuwa nidi 'ediya tole'oasa yaudi si'eno'eno, tomatakebokeboyao be, tolopegoiyao be, tokwenoyao be. 5Ta 'ebweu 'ediyega 'ana le'oasa 'ena 'imiyami yakwala teti eita nadigega. 6Ta Yesu 'iapwesa, ga tai nina 'i'itena, ta wate 'imwalatonina 'aene yakwala yauna 'ana le'oasa 'ena 'imiyami, 'enega Yesu tai nina 'ienaidena, 'igwae, “Nuwanuwayo be 'ubobo'ana?”

7'Enega tole'oasa nina 'igwae, “'Inapwana, nigeya 'ebweu 'agu tolemamo be bwasi gete 'ena 'ida sa'u ebusiyegu, 'abo bwasi 'ina 'apwayama 'ana tutaya. Tuta yauna yatoo be 'aene taugumo yaebusi ta nigeya sawesaweguya, ta mali tole'oasao sima be siebusi be sibobo'ana, ta 'abo'agu tuga 'agu 'itanigu.”

8'Enega Yesu tai nina 'ieonena, “'Utoolo be 'imu sita 'u'ewa be 'utatauya.”

9Gote 'ena tai 'ibobo'ana ga 'ina sita 'i'ewena ga 'itauya. Tuta gote 'enaya nate 'asiyata Sabate. 10Ta me Yudia 'adi toanuganao tai nina si'itena ga 'ena siona, sigwae, “To'ase manuna Sabate 'ana tuta ta 'imu sita 'u'aalena?”

11Ta 'idi ona 'ie'isena ga 'igwae, “Tai nina 'igie bobo'aneguya 'ieonegu, ‘'Imu sita 'u'ewa be 'utatauya.’ ”

12Ta wate sienaidena, ga sigwae, “To tai sana 'emuya 'iona nadigega?”

13Ta tai nina tauna 'ana le'oasa 'igumwalaya nigeya 'imwalamwalatoni to tai, manuna Yesu ni'atu 'itauya ta boda sinabwana sena nina 'enaya. 14Tuta muliyega Yesu tai nina 'ilobena Anuwa Tabu solanaya, ga 'ieonena, 'igwae, “'U'ita ni'atu 'ubobo'ana, ta geya'abo wate to'umalina 'uguiguinuwe, 'abona nai yage to'umali wawasae 'emuya 'ida apwesa.”

15Ta tai nina 'itauya ga me Yudia nidi 'ediya 'isimana apwesa 'aene 'ana togiebobo'ana tauna Yesu.

16Gete 'alena 'enega me Yudia nidi Yesu sietalauwalena manuna paisewa nina 'asiyata Sabate 'ena 'iguinuwena. 17Gote 'ena Yesu me Yudia nidi 'ieonedi, 'igwae, “Tamagu 'asiyata maibo'ana 'ediya 'ipaipaisewa, 'enega 'abo'agu wate nadigega.”

18Ta me Yudia nidi 'ina ona sinonona, ga sitoo waiwai be mwa'adega sida loemwawasa'ese. Manuna 'alena Sabate 'ana loina 'ile'oena ta wate 'iona 'aene Yaubada tauna tama 'ai'ailina, be 'aene Yaubada ma'iyana sieleleleya.

Yaubada Natuna 'ina loina

19'Enega Yesu tomota nidi 'ieonedi, 'igwae, “Yaona 'ai'aila 'emiya, 'abo'agu nigeya sawesaweguya be taugumo yada guinuwa, ta esi 'igu guinuwa getei to'ase nadigega ya'itena Tamagu 'iguiguinuwe; 'enega yage nidi Tamagu 'iguiguinuwedi 'abo'agu wate nadigega yaguiguinuwa'esa. 20Tamagu 'iobobomegu sinabwana ta 'enega 'ina guinuwa to'ase nadigega 'iguiguinuwedi maibo'ana 'ie'itegu, be wate guinuwa sinabwadi manudi 'ida e'itagu be yada guinuwedi, be 'enega nuwami sida owana manudi. 21Nadigega tuga Tamagu tomwawasa 'igietoolodi ga yawasidi 'i'ebwa'edi, 'abo'agu wate nadigega yawasi auwauna yada 'ebwaya tomota 'ediya, yaisigedi taudi yaesinuwedi. 22Nigeya 'ebweu wate Tamagu 'ina loinamo tomota 'adi bwa'omatana manuna, manuna bwa'omatana 'ana loina maibo'ana ni'atu 'i'ebwa'egu, be 'abo'agu yada guinuwe. 23'Enega maibo'ami wada 'amayabegu tuga nadigega 'imi 'amayaba Tamagu 'ena. Ta 'eguma yaisigedi taudi nigeya si'ama'amayabegu, taudi wate Tamagu tauna 'ietuneguma, nigeya si'ama'amayabe.

24“'Enega yasimana 'ai'aila 'emiya 'abo yaisigedi 'igu ona sinonodi be tauna 'ietuneguma siemisei yawasidi ataya sida loba, be geya'abo 'asiyata bwa'omatana 'ena silugulugu, manuna ni'atu mwawasa 'ina sena sipilisinena ga siabala yawasi auwauna 'enaya. 25Ta wate yada eona 'ai'ailimi 'aene tuta 'iapweapwesama, nai tagwae ni'atu tuta gete 'imai, be tomwawasa Yaubada Natuna 'enana sida nono, nate 'abo'agu 'enagu, be taudi 'enagu sinonona yawasidi auwauna sida loba. 26Tamagu tauna yawasida 'alena, 'enega ni'atu 'itagwala 'eguya be 'abo'agu wate yawasi 'alena. 27Ta wate bwa'omatana 'ana loina 'i'ebwa'eguya be yada guinuwedi manuna 'abo'agu yaetomotai
*yaetomotai: Yaetomota natuna.
bale'uya.
28'Enega geya'abo wanuwanuwa owana yage gete manudi. Ta tuta 'imeemai 'ena tomwawasa maibo'adi 'enagu sida nono, 29be 'ali'aliyega sida apwesama, be taudi 'idi bubuna bobo'ana yawasidi sida loba, ta taudi 'idi bubuna to'umalina bwa'omatana sida loba. Pi 2:10-11v24 Yo 3:16v29 Gu 24:15

Yesu 'ana tosimanao

30“'Abo'agu nigeya sawesaweguya be taugumo guinuwa yaguinuwedi, manuna 'igu loina Yaubada tauna 'ie'itegu, 'enega 'igu loina palupaluna, manuna 'abo'agu nigeya yatootoo be 'igu nuwena taugu yaguinuwei, ta esi to'ase nadigega tauna 'ietuneguma 'ina nuwena yaguinuwei.

31“Ta 'eguma taugumo manugu yasimana apwesa, nate nigeya simana 'ai'aila. 32Ta esi mali tomota tauna manugu ni'atu 'ietosimana, ga yamwalatonina to'ase nadigega 'ina simana manugu nate ona 'ai'aila. 33Lowa 'omi toepilialealeyao 'aina waetunedi tai nina Yoni 'enaya, ga tauna ona 'ai'ailega 'ieonedi, ga 'emiya sisimana.” 34Ta Yesu wate 'ediya 'igwae, “'Abo'agu nigeya tomota 'idi simana manuna yanuwanuwa, ta ona gete yasimanena Yoni manuna, be 'aene wada nuwa sabwalena be 'etoseyana wada loba. 35Ta Yoni nina nadigega mayale tuyatuyayalina, ga 'omi lowa tuta gidalina namo 'enaya nuwanuwami, ga 'ina maedana nina 'enega wagwaugwausowala.

36“Yoni 'ina simana manugu nigeya yage sinabwana, ta esi 'ebweu yage sinabwana 'imiyami, nate 'ebe'ita getedi Tamagu 'enega yaguiguinuwedi. 'Eguma guinuwa nidi manudi wanuwa edaedadama wada nuwasabwaleni 'aene Tamagu tauna 'ietuneguma. 37Ta Tamagu wate tauna 'isimanegu, ta 'omi nigeya 'ebweu tuta 'enana wada nonona, nai maninina wada 'itena, 38ta wate 'ina ona 'emiya nigeya 'atemiya sida miya. 'Alena manuna nigeya waemiemisegu 'aene 'abo'agu Yaubada 'enega.

39“Tuta yauyauna Buki Tabu wasawasawa ga wanuwena 'aene ma'etamo yawasimi ataya wada loba, ta nigeya wanuwanuwa sabwaleni 'aene Buki Tabu nina 'isimasimanegu. 40Ga 'enega geya nuwami be yawasimi ataya manuna wamama 'eguya.

41“'Abo'agu nigeya yanuwanuwa taugu 'agu tupu tomota 'ediyega manuna. 42Ta 'omi ni'atu yamwalamwalatonimi 'aene nigeya 'ebweu Yaubada 'ana oboboma 'atemiya 'imiyami. 43'Abo'agu Tamagu 'ina loinega yamai ta nigeya manugu wagwaugwausowala, ta 'eguma 'ebweu yaita taunamo 'ina loinega 'emiya 'imamai, tauna manuna wada gwausowala.

44“'Omi nuwanuwami be taumi 'emiyega 'ami tupu wada nonodi, ta esi 'ami tupu Yaubada 'enega waguitoyasena. Nate 'alena nigeya kapekapeyana be waemisegu.

45“Geya'abo wanuwena 'aene 'abo'agu yada e'ewami Tamagu 'enaya, ta esi 'ebweu tai ma'etamo 'ida e'ewami, tauna wanuwena 'aene 'etamo 'ida lememi, 'ana esana Mosese. 46Ta 'eguma 'omi Mosese waemisa 'ai'ailina, 'abo'agu wate nadigega waemisegu, manuna tauna lowa manugu Buki Tabu 'ena 'isimana ga 'i'etoladina. 47Ta 'ina simana nina nigeya waemiemise, 'enega nigeya sawesawenaya be 'igu ona waemise.”

Copyright information for `DOB