YUDE 'INA 'ETOLADI Yude 'ina leta gete 'i'etoladina be 'aene toe'ita kabokabo tamwalatonidi be taguitoyasedi.

Jude

Kagutoki

1'Abo'agu Yesu Keliso 'ina toguinuwa, ta tasigu Yemesa. Gete 'imi leta ya'etoladinawa, 'omi Tamadai Yaubada 'ana esiesinuwao, manuna 'iobobomemi ta Yesu Keliso 'i'ita'i'isimi. 2Yaubada nina 'ida 'atenuwa 'ole'oleyemi be 'ida oboboma 'ai'ailimi be wada miya gwausowala.

Toe'ita kabokaboyao

3Gosegwao, nuwanuwagu be 'ada 'etoseyana manuna yada 'etoladiwa, ta sa'i nigeya sawesawenaya, manuna 'ebweu mwau ni'atu 'emiya 'iapwesa, 'enega 'ilobwenena be leta gete 'enega yada guguyami be 'aene geya'abo 'ida tapwalolo palupaluna waguiguitoyase, ta esi wada etapewa manuna. Manuna 'ida tapwalolo nina ni'atu 'abo'ada Yaubada 'ana toemisao 'i'ebwa'eda.

4Mwau nina ni'atu 'emiya 'iapwesa, nate 'aina toto'umalidi sikaboemi ga 'ami boda 'ena silugu, 'enega Yaubada 'ina oboboma 'edaya taudi 'idi e'itega sisa'u gelasena ga loelata 'ana guinuwa 'enaya, ta wate 'ida Yaubada be 'Inapwana Yesu Keliso siguitoyasedi. Taudi 'idi to'umalinao manudi 'adi loina mwauna lowaenei Yaubada 'isa'una.

5'Ebweu mwalatoi yada eona limami, manuna lowa wanuwa sabwalena 'enega wada nuwa'i'isi, nate lowaenei Yaubada 'ina bodao 'i'etoseyedi ga siapwesa sena Itipita 'enega, ta muliyega 'ediyega 'aina 'iunudi, taudi nigeya siemiemisa.

6Aniloseyao wate wanuwa'i'isidi, manuna lowa 'aidi taudimo sigitu'eyedi, ga 'idi 'ebe miyao sipilisinedi, 'enega Yaubada 'iyonidi ga sena guguyoi ni'uya 'ena 'isa'udi, ga nada 'aene simimi be 'ana laba bwa'omatana 'ana 'asiyata 'iapwesa.

7Taudi 'idi bubuna nadigega 'aidi 'asa lowaenei, nate Sodoma be Gomola be 'aidi 'asa selabediya, manuna loelata 'ana nuwa'ewa sinabwana 'enega siguiguinuwa besobeso ta wate tai be tai ma'ediyao siloeloelata, 'enega Yaubada 'igabudi 'awe'ala'alata ataya 'enaya; ta e'ita nina gete maibo'ada manuda.

8Ta toto'umalina nidi ni'atu 'emiya siluguwaya 'idi bubuna leleleya, manuna taudi 'idi madawalao 'ediyega siloina to'umalina, ga 'idi to'umalinao 'etoi siguiguinuwedi, 'ebweuna oodi sigiegie bailidi, 'eluwena toloinao bobo'adi siguitoyasedi, ta 'etonina tomiya galewa 'esasedi si'awa to'umaliyedi. 9Ta aniloseyao 'idi toanugana Maikeli lowaenei 'iegewagewana Seitani 'enaya, Mosese kokowana manuna, ta Maikeli nina nigeya Seitani 'iba'eba'e. Nate namo 'igwae, “'Inapwana 'i'etobodeyo.”

10Ta toto'umalina nidi, 'eguma to'ase nigeya simwalamwalatoni, ta tuwa tuga si'awa to'umaliye, manuna taudi 'atuwa bomitawa nadigega, ga 'adi lotoona siloiloinedi, ga 'enega taudimo sigieto'umaliyedi. 11Nuwa'ole'oledi, manuna Keni 'ina 'eda to'umalina 'enega sitautauya, ta 'enega 'idi esaesa manuna sibubuna to'umalina, nadigega wate Balami lowa 'ina bubuna. 'Enega sida esilae, manuna loina bobo'ana siguitoyasena, nadigega Kola lowa loina 'iguitoyasena.

12'Eguma tapwalolo 'enaya oboboma masulina waguiguinuwe, ta 'abo toto'umalina nidi siluguwa 'e'ai nina sigieto'umaliye, manuna si'e'ai diidiga ta nigeya sida omayamaya. Nuwanuwadi taudimo sida gwausowala, 'adi 'ita 'atuwa pwana 'ikwaunaya ta nigeya 'usana, nai 'adi 'ita 'atuwa kaiwe 'ina tuta uwa ta nigeya uwanamo, 'enega sitalayaule be 'imwawasa 'ai'aila. 13Ta wate 'adi 'ita 'atuwa lisu sinabwadi mabusobosodi 'idi guinuwao to'umalidi 'ediyega, ta wate 'adi 'ita 'atuwa kwadima siadadana besobeso be 'enega guguyoi 'ina senaya simiya ataya.

14Lowaenei taudi manudi Inoki 'iloguguya, ta Inoki nina 'abo 'epatao tasawadi Adama 'enega be 'itauya 'epata sikisi sigugumwala, ta 'epata esebenina nate Inoki 'ina 'epata, ga Inoki nina 'ina loguguya 'ena 'igwae, “Wa'ita! 'Inapwana 'ina aniloseyao 'esasedi ma'enao simeemai 15be 'aene tomota maibo'adi 'iloinedi be 'ibwa'omatadi 'idi bubuna yaudi ta to'umalidi manudi, ta wate 'idi 'awa to'umali maibo'ana 'enaya manuna.”

16Tomota nidi lomugi 'aledi ta wate 'awa to'umali 'aledi, ta taudi 'adi lotoona 'enega sitautauya, be 'enega onatu'e 'aledi, 'enega 'abo gosediyao 'ediya siona oboboma, nate gwegwe manuna.

Wa'ita'i'isimi.

17Gosegwao, 'ida 'Inapwana Yesu Keliso 'ana tosimanao 'idi onaupaupa wanuwa'i'isi tuta nina sigwae, “Tuta 'ana 'ebe losalowa 'enaya 'aidi tomota bubuna palupaluna sida ona 'eeteteye, manuna taudi 'adi lotoona to'umalina 'enega sitatauya.”

19Toto'umalina nidi bubuna bale'u simulimuliye, 'enega toekalesiyao 'adi toweyala, manuna Yaluyaluwa Tabuna nigeya 'ediya 'imiyami.

20Gosegwao, 'ilobwenemi be tapwalolo 'esasena wagiyai'i'isi, be 'enega wada giepa'alimi, be wate Yaluyaluwa Tabuna 'ina waiwaiyega wada sidasida Yaubada 'enaya, 21ta wate oboboma Yaubada 'enega wagiyai'i'isi, be wayamwayamwa be to tuta 'ena 'ida 'Inapwana Yesu Keliso 'ina 'atenuwa 'ole'oleyega yawasimi ataya 'ida 'ebwa'emi.

22Ta 'aina gosedao nigeya siemiemisa 'ai'aila, watoo be wagienuwa sabwalenidi. 23'Aidi wate 'asa gabugabu selabenaya simiyami, watoo be wa'etoseyedi. 'Aidi wate toto'umalidi wa'atenuwa 'ole'oleyedi be wada lemedi, ta 'idi bubuna wada mataute, be bubuna bale'u 'ana gwegweyao waguitoyasedi.

Ona oboboma.

24Yaubada nina sawesawenaya 'ilomata'i'isimi be geya'abo wabe'ube'u, 'ana laba tuta nina tauna matanaya 'ime'emi 'ina 'asa 'esasena 'enaya, ma imi bubuna palupaluna, ta wate ma imi gwausowala sinabwana. Yaubada namo 'ada To'etoseyana, nate 'ida 'Inapwana Yesu Keliso 'ina guinuwa 'enega, 'enega tada tupuna 'ina loina palupaluna ta waiwaina lowaenei ga batuwa be tuta simeemai 'ediya. Eimeni.

'Abo'agu Yude.

25

Copyright information for `DOB