Matthew 18

Yaisigedi taudi toloetana Yaubada matanaya?

(Maki 9:33-48; Luke 9:46-48, 17:1-2)

1Tuta gete 'enaya Yesu 'ina tononoyao simai ga sieonena, sigwae, “'Inapwana, yaita toloetana Yaubada 'ina loina solanaya?”

2'Enega Yesu gwama 'ebweuna 'ibwauyenama, ga gwama nina gamwagamwanidiya 'ietoolona, 3ta 'ieonedi, “Yaona'ai'aila yaisigedi 'omi 'eguma 'imi nuwamwa'uta gwama gete nadigega, 'omi toloetana Yaubada 'ina loina solanaya, ta 'abo nigeya wanuwanuwa'ebuni be gogama gidalidi nadigega, geya'abo sa'i walugulugu 'ina 'ebeloina 'enaya.

5“'Enega 'eguma 'ebweu tomota gwama gete nadigega 'i'au'ewa manugu, tauna 'abo'agu wate 'i'au'ewegu. 6Ta esi 'eguma yaita 'itoo be 'agu toemisao gogama getedi 'ediyega 'ebweuna 'igie be'uyei, tai nina nai waine nina 'ilobwenena be gulewa sinabwana 'otonaya silosipwa be magulewana siula mwa'ute ni'uya be 'idalala.

7“'Omi me bale'u nuwa'ole'olemi sa'i, manuna 'ebe be'u yaudi simiyami. Ona'ai'aila 'ilobwenena be 'ebe be'uyao bale'uya sida miyami, ta esi 'eguma tai 'itoo be gosenao 'igie be'uyedi, ma'etamo tai nina 'ito'umali 'ai'aila.

8“Ta 'eguma nimayo nai 'aeyo 'igie be'uyeyo 'ilobwenena be 'u'upwa yauledi. Nigeya 'ana to'umalinamo 'eguma manima 'upwa'upwayo nai ma imu lopegoi ta yawasiyo bobo'ana 'uloba. Ta esi to'umali wawasae 'emuya 'eguma manima luwaluwayo be ma'ae luwaluwayo siula mwa'uteyo kaiwe 'ala'alata atayana 'enaya.

9“Matayo wate nadigega 'eguma 'igie be'uyeyo 'u'iwa yaule tuga, manuna nigeya 'ana to'umalinamo 'eguma mamata 'ebwe'ebweuyo ta yawasiyo bobo'ana 'uloba. Ta esi to'umali wawasae 'emuya 'eguma mamata luwaluwayo siula mwa'uteyo 'asagabugabu 'enaya. Yo 13:20

Gogama geya'abo wae'idi'idiyedi

(Luke 15:3-7)

10“Gogama gete nadigega geya'abo 'ebweuna 'ediyega wae'idi'idiye. Ona'ai'aila, gogama nidi 'idi aniloseyao tuta maibo'ana galewaya Tamagu matanaya simiyami, ta siduneduneye.

12“Ta mwa'adega 'eguma tai 'ina sipiyao 'adi yau analedi, ta 'ebweuna 'ediyega 'itauyagesi be 'ikwakwani, 'iabe nainiti naini nidi 'oyaya 'iasa'udi be kwanikwanina nina 'i'ebesei, aga? 13Ta 'abo 'iloba limai, ona'ai'aila 'iabe 'ina gwausowala sinabwa wawasae. Ta esi site nainiti naini nidi bobo'adi nigeya manudi 'igwaugwausowala wawasae. 14'Enega gete tugai wada mwalatoni 'aene Tamagu galewaya geya nuwana be gogama getedi 'ediyega 'ebweu yaita 'iesiesilae.

Tasidai 'ina loegesi manuna.

(Luke 17:3)

15“Ta 'eguma tasiyo to'umalina 'iguinuwe 'emuya, 'utoo be wateluwa namo 'ina to'umalina nina wagiepaepalu, be 'eguma 'enayo 'inono, bobo'ana, nate ni'atu waegosigosiyana limana. 16Ta 'eguma geya nuwana be 'enayo 'inonoi, tomota 'ebweuna nai 'eluwa wate 'u'ewadi be ma'emiyao tasimuna 'enaya waona be 'ina to'umalina 'ana 'ai'aila 'ida nuwasabwaleni. 17Ta 'eguma tuga geya nuwana be 'inonomi waona apwesa toekalesiyao 'ediya, be 'eguma geya nuwana wate toekalesiyao 'idi ona 'inonodi, wada guitoyase tuga be 'imiya apwesa nadigega takisi 'ana toegogonao.

18“Yaona'ai'aila to'ase 'abo bale'uya wayonidi, yage nidi galewaya 'iabe wate siyonidi. Ta wate to'ase 'abo bale'uya wali'amidi 'iabe yage nidi wate galewaya sili'amidi.

19“Gete tuga yaeonami 'aene 'eguma yaisigedi siteluwa 'emiyega bale'uya sitatagwala 'ebweu yage manuna be manuna sisidasida Tamagu galewaya 'enaya, 'ida guinuwa tuga. 20Manuna 'eguma 'ebweu sena 'enaya 'eluwa nai 'etoi tomota 'agu esanega simiya egogona, 'abo'agu wate gamwagamwanidiya yamiyami.”v19 Yo 15:7

Nuwatau manuna

21'Enega Pita 'imai ga Yesu 'ieonena, 'igwae, “'Inapwana, 'eguma tasigu tuta yauna 'eguya to'umalina 'iguiguinuwei, ma'eisa sawesawenaya be 'ina to'umalina nina yanuwataudi, masebeni, nai 'eisa?”

22Ga Yesu 'iona, “Nigeya masebeni namo, ta esi tomoyauyau. 23Manuna Yaubada 'ina loina 'atuwa kini 'ebweuna, tauna nuwanuwana be 'ina toguinuwao 'idi lowaga siyotuli 'enaya. 24'Enega 'ie'ale ga tai 'ebweuna sime'ena 'ina lowaga teni tausani kina, 25ta nigeya sawesawenaya 'iyotuli, 'enega 'inapwana nina 'iloina be 'aene tai nina mwanena be natudiyao be 'idi gwegweyao maibo'adi siegimwanedi, be 'adi maisa toloina nina 'ida 'ewa toguinuwa nina 'ina lowaga manuna. 26Ta toguinuwa nina ma ina nuwamwau 'i'aetulasa ga 'isidasida 'enaya, 'igwae, ‘'Inapwana 'uda 'atenuwa 'ole'oleyegu be ma'etamo 'igu lowaga maibo'ana yada yotuli.’ 27'Enega 'inapwana 'i'atenuwa 'ole'oleyena ga 'ina lowaga maibo'ana 'inuwatauna, ta 'enega toguinuwa nina 'iapwesa.

28“'Iapwesa ga gosiyana 'ebweuna 'ilobena, ta gosiyanana 'ina lowaga toea analedi namo, ga gosiyana 'otonaya 'igiyaina ga 'ididigena, 'igwae, ‘Gete tuga 'imu lowaga 'eguya 'uyotuli!’ 29'Enega gosiyanana 'i'aetulasa ga 'enaya 'isida, 'igwae, ‘'Uda 'atenuwa 'ole'oleyegu tuga be ma'etamo 'imu lowaga maibo'ana yada yotuli.’ 30Ta gosiyana 'enana nigeya 'inoono ta deliya 'isa'una be 'aene nada 'ida miyami be 'ana laba 'ina lowaga maibo'ana 'iyotuli.

31“Ta toguinuwao nidi gosediyao yage nina si'itena, 'enega sinuwamwau sinabwana, 'enega sitauya 'idi 'inapwana 'enaya ga siteluwa nidi sisimanedi. 32'Enega 'inapwana nina 'ina toguinuwa 'ibwauyenama ga 'ieonena, 'igwae, ‘'Oyo toguinuwa to'umaliyo, manuna 'imu sida 'atenuwa 'ole'oleyega 'imu lowaga maibo'ana yanuwataudi, 33'enega 'oyo wate 'ilobwenemu be gosiyamuna 'uda 'atenuwa 'ole'oleye be 'ina lowaga wate 'uda nuwatau.’

34“'Enega 'inapwana nina 'igamwasowala 'ai'aila ga deli 'ana to'ita'i'itao 'iloinedi ga toguinuwa nina deliya sisa'una be 'aene nada 'ida miyami be 'ana laba 'ina lowaga maibo'ana 'ida yotula egumwalidi.”

35'Enega Yesu 'ina ona 'ilosalonina, 'igwae, “Tamagu galewaya wate 'emiya 'ida guinuwa nadigega, 'eguma tasimiyao geya'abo wa'ate'atenuwa 'ole'oleyedi be 'idi loegesiyao wanuwanuwataudi.”

Copyright information for `DOB