Matthew 19

Sa'ila manuna

(Maki 10:1-12)

1Yesu 'ina e'ita nidi 'ilosalonidi ga sena Galili 'ipilisinena ga Yudia 'ina senaya 'ilugu, nate bwasi Yolidani mali esenaya. 2Ta boda wate sinabwana Yesu simuliyena ga nada 'idi tole'oasao 'igiebobo'anedi.

3'Enega Palisiyao simai ga nuwanuwadi be Yesu sitoo, 'enega 'ena sienaida, sigwae, “'Inapwana, kapekapeyana be 'aina loegesi manudi tai mwanena 'isa'ilei?”

4Ta Yesu 'igwae, “Buki Tabu 'ena 'eto'etoladina ni'atu wamwalatonina 'aene tuta 'ana 'ebe e'ale 'enaya Tomweluluwa nina tomota 'eluwa 'imweluluidi, me'olotona ta mewainena, 5ga 'igwae, ‘Gete 'alena 'enega tai tamana be sinana 'ida pilisinedi be mwanena ma'iyana simiyaluwa, be siteluwa nidi oodi 'ebweuna tuga.’ 6Lowa siteluwa nidi simiya dumaduma ta gete tuga ni'atu sie'ebweu. Yaubada ni'atu 'iemiya luwedi 'enega geya'abo 'ebweu yaita 'iemiya dumedumedi.”

7'Enega siona, sigwae, “To'ase manuna Mosese 'iloina 'aene tai sawesawenaya be pwepwai 'ena 'ina guitoyasa 'isimane be mwanena 'i'ebwa'e be 'enega 'isa'ile?”

8Ta Yesu 'igwae, “Nate 'imi debapa'ala 'enega Mosese 'itagwala 'emiya be mwanemiyao nadigega wasa'ila'esedi, ta esi gimi tutaya nigeya wate tagwala sa'ila manuna 'imiyami. 9Ta yaeonami 'aene 'eguma tai 'ebweu mwanena nigeya 'iloeloegesi ta tai tuga 'isasa'ila be 'iaibala mali waine 'ena, nate 'ina loelata.”

10'Enega 'ina tononoyao sieonena, sigwae, “'Eguma tai mamwanena 'adi loina gete nadigega 'ilobwenena be geya'abo tai be waine siaiai.”

11Ta Yesu 'igwae, “E'ita gete nigeya tomota maibo'adi manudi, ta 'eguma Yaubada mwalatoi 'i'ebwaya 'aina tomota namo 'ediya sida mwalatoni 12'aene 'aina 'oloto 'idi tubuwa'unu 'enega nigeya sawesawenaya be siai, ta 'aina 'oloto si'ewedi 'enega nigeya sawesawediya be siai, ta wate 'aidi 'oloto Yaubada 'ina loina manuna taudimo si'etobodedi be geya'abo siaiai. 'Eguma yaita ona gete sawesawenaya be 'imwalatoni, ma ina mwalatoi 'ida nuwasabwaleni.”v9 Md 5:32v10 1 Ko 7:1-2,7-9

Yesu gogama 'iona obobomedi

(Maki 10:13-16; Luke 18:15-17)

13'Enega tomota gogama sime'edi Yesu 'enaya be 'aene 'ida gitoodi be manudi 'ida sidasida Yaubada 'ena. Ta 'ina tononoyao esi gogama nidi si'etobodedi. 14Ta Yesu 'igwae, “Geya'abo gogama wa'eto'etobodedi ta esi wada tagwaledi be 'eguya sida mai, manuna gogama getedi nadigega Yaubada 'ina 'ebeloina 'ilobwene 'ai'ailedi.” 15'Enega Yesu gogama nidi 'igitoodi ga muliyega 'ipilisinedi.

Toesaesa 'ebweu Yesu 'iguitoyasena

(Maki 10:17-31; Luke 18:18-30)

16Muliyega 'ebweu tai Yesu 'ena 'imai ga 'igwae, “Toe'ita, to guinuwa bobo'ana yada guinuwe be 'enega yawasigu ataya yada loba?”

17Ta Yesu 'igwae, “To'ase manuna guinuwa bobo'adi manuna 'uenaida 'eguya? Manuna 'ebweuna namo tobobo'ana 'imiyami, 'enega 'abo nuwanuwayo be yawasiyo ataya 'uloba 'ilobweneyo be tauna 'ina loinao 'umuliyedi.”

18Ga tai nina 'ienaida, 'igwae, “To loina?”

Ta Yesu 'igwae, “Geya'abo loemwawasa; geya'abo loelata; geya'abo 'ipwala; geya'abo simana kabokabo;
19ta tamayo be sinayo 'uda 'amayabedi; be wate gosemwao 'uda obobomedi nadigega tauyo 'amu oboboma.”

20Ga tubuwao nina 'igwae, “Loina getedi maibo'adi yamuliya 'ai'ailedi, ta to'ase wate yada guinuwe?”

21Ta Yesu 'igwae, “'Eguma nuwanuwayo be adeliyo maibo'ana bobo'ana, 'uila 'imu 'asaya be 'imu gwegwe maibo'adi 'uegimwaneyedi be 'adi maisa 'ueguyaiyedi togomabeso 'ediya, ta 'enega 'umama be 'umuliyegu, be 'enega ma'etamo esaesa galewaya 'uloba.”

22Tai nina Yesu 'ina ona gete 'inonona ga ma ina nuwamwau 'iila. Tauna 'ana yakwala nigeya yauna ta 'ina gwegwe yau wawasae 'iegagaledi.

23'Enega Yesu 'ina tononoyao 'ieonedi, “Ona'ai'aila, toesaesao 'idi lugu Yaubada 'ina 'ebeloina solanaya mwauna. 24Ta wate yaeonami 'aene yobai kameli 'ina lugu siyaluma 'ana lobwalena 'enega mwauna, ta esi toesaesao 'idi lugu Yaubada 'ina 'ebeloina 'enaya mwau wawasae.”

25Yesu 'ina tononoyao 'ina ona gete sinonona ga nuwadi 'iowana wawasae, ta sigwae, “'Eguma gete nadigega, yaita sana sawesawenaya be 'ebe gwausowala 'iloba?”

26Ga Yesu 'iduneyedi ta 'igwae, “Yage gete mwau wawasae tomota 'ediya, ta esi Yaubada 'enaya yage maibo'ana kapekapeyadi.”

27'Enega Pita 'ilolagata ga 'igwae, “'Inapwana, 'abo'ama mwa'adega? Manuna 'ima gwegweyao maibo'adi ni'atu 'apilisinedi ta 'amuliyemu.”

28Ta Yesu 'ieonedi, “Ona'ai'aila, ma'etamo bale'u 'ana gieauwau 'enaya 'abo'agu Tomota Natuna 'igu 'ebemi esaesa 'ena yada miyatowa, ta wate 'omi 'igu tononoyao wate tuwelo 'imi 'ebemiya tuwelo 'ediya wate wamiyatowa be me Isileli 'idi susuyao tuwelo wada loinedi. 29Be 'eguma yaisigedi 'omi 'imi anuwao nai tasimiyao nai nuumiyao nai tamamiyao be sinamiyao nai natumiyao nai 'imi tanowayao wapilisinedi, ma'etamo yage nidi wapilisinediya 'adi lopa'elu ma 'adi loeposeyana analedi wada lobadi, yawasimi ataya ma'iyana. 30Ta gete tuga tonuganao yaudi ma'etamo sida muliya, ta taudi simulimuliya ma'etamo sida nugana.v21-22 Md 13:22v27 Md 4:18-20v28 Et 3:21

Copyright information for `DOB