Matthew 28

Yesu mwawasega 'itoolo limana

(Maki 16:1-8; Luke 24:1-12; Yoni 20:1-10)

1Sabate mulinaya ni'atu be tomwa 'iulisi wiki auwauna 'ana 'asiyata nugana 'ena, Meli Magidala ma ina waliyesa simai 'ali'aliya sabi ayausa. 2Ta mwani'ini'i sinabwana 'idedela, nate 'Inapwana 'ina anilose 'ebweu galewega 'iebusima ga gulewa 'ali'ali 'awanega 'ipuli ilena ga 'ena 'imiyatowa. 3Anilose nina 'ana 'ita namala nadigega, ta 'ana 'oama wakewakeke 'ai'ailina.

4Ta 'ali'ali 'ana to'ita'i'itao anilose si'itena ga simatauta sinabwana, 'enega sitai, ga sibe'u bale'uya kokowa 'atuwa. 5Ta anilose nina iine nidi 'ieonedi, 'igwae, “Geya'abo wamatamatauta. Yamwalamwalatoni 'omi Yesu tauna ni'atu siloemwawasina wa'ebe'ebese. 6Tauna nigeya bada, manuna ni'atu mwawasega 'itoolo limana, nadigega lowa 'ieonemi. Wamai be 'ina 'ebe'eno kakaena wa'ita, 7be muliyega watauya manini be 'ina tononoyao waeonadi 'aene Yesu mwawasega ni'atu 'itoolo limana, be 'iabe 'inuganugana Galili 'ena, ta 'omi wamuliye be gote 'ena wa'ita. Nate namo.”

8'Enega iine nidi ma idi matauta ta wate ma idi gwausowala 'ali'ali sipilisinena ga sipili manini be 'aene Yesu 'ina tononoyao 'ediya yage gete sida simana. 9Ta Yesu 'edaya 'ilobedi ga 'ilokagutokiyedi, ta simai ga 'aena sigitoodi ta sibwagobwago 'enaya. 10'Enega Yesu 'ieonedi, 'igwae, “Geya'abo wamatamatauta, ta esi watauya be gosegwao waemataluwedi be sitatauya Galili 'ena, be nada sida 'itagu.”

To'ita'i'itao 'idi simana

11Iine nidi ma'etamo 'edaya sitautauya ta 'ali'ali 'ana to'ita'i'itao 'aidi sitauya 'asa Yelusalema 'enaya, ga to'ase siapwesa nadigega sisimanena totaliyao sinabwadi 'ediya. 12'Enega totaliyao nidi ta 'inapwanao ma'ediyao sideli egogona ga siloina, ga mani to'ita'i'itao nidi si'ebwa'edi 13be 'aene tomota 'ediya sida simana dadana be 'aene sida gwae, “Boiboiya 'a'eno'eno ta Yesu 'ina tononoyao simai ga kokowana si'ipwalina.” 14Wate sieonedi, sigwae, “'Eguma toloina sinabwana ale gete 'inonoi 'etamo 'akaboe be 'enega geya'abo 'igamwagamwasowala 'emiya.”

15'Enega 'idi mani si'ewena ga totaliyao be 'inapwanao 'idi nuwanuwa nina siematamatanena. Ta 'idi emwasala gete 'i'elelewana me Yudia 'ediya, ga batuwa wate nadigega sionaona.

Yesu 'ina tononoyao 'idi paisewa 'i'ebwa'edi

(Maki 16:14-18; Luke 24:36-49; Yoni 20:19-23; Guinuwa 1:9-11)

16'Enega Yesu 'ina tononoyao site ilebeni sitauya Galili ga situ'e 'oya nina Yesu 'isimanena 'enaya, 17ga Yesu si'itena ga 'ena sibwagobwago. Ta 'aidi 'ediyega 'etamo ma idi enuwanaluwa. 18'Enega Yesu 'imai 'ediya ta 'ieonedi, 'igwae, “Tamagu loina maibo'ana galewaya ta bale'uya ni'atu 'i'ebwa'egu. 19'Enega watatauya be sena maibo'adi 'ediya waloguguya, be 'enega tomota sida emisegu, be wate wagiebapitaisoedi Tamagu 'ana esanega be Natuna 'abo'agu 'agu esanega be wate Yaluyaluwa Tabuna 'ana esanega. 20Ta loina maibo'ana ni'atu ya'ebwa'emi wae'itadi be taudi wate sida muliyedi. Ona'ai'aila, 'abo'agu ma'emiya yada miyami tuta yauyauna, batuwa ga 'ana laba bale'u 'ana 'ebe losalowa 'enaya.” Yo 14:23; Ib 13:8

Copyright information for `DOB