Philippians 2

Nuwamwa'uta

1Mwa'adega, Keliso sawesawenaya 'igie 'atepatuda, nai 'ina oboboma 'igie etapeweda? Mwa'adega, Yaluyaluwa Tabuna sawesawenaya 'iegosigosiyaneda, be 'enega taeoboobobomeda be ta'atenuwa 'ole'oleyeda? 2'Eguma nadigega, 'ilobwenemi be wanuwanuwa leleleya, be waeoboobobomemi 'omi, yaluyaluwami be 'atemi 'idi e'ebweu 'enega, be 'imi oboboma gete manuna yada gwausowala 'ai'aila. 3Geya'abo wanuwanuwa tu'e nai wae'ipi'ipi, ta esi wanuwa mwa'uta, be gosemiyao 'adi esanao wagilagasidi. 4Ta geya'abo taumimo 'imi guinuwa manuna wanuwanuwa, ta esi gosemiyao 'idi miya bobo'ana manuna wada nuwanuwa.

5'Ilobwenemi be 'imi nuwanuwao Yesu Keliso 'ina nuwanuwa nadigega. 6Yesu nina Yaubada, ta geya nuwana be 'ietoloina, 7ta esi Yaubada 'ina esaesa 'ipilisinena, ga 'itubuwa bale'uya, ga 'ie'ali'ei tomota 'abo'ada 'atuwa. 8'Enega wate 'ina nuwamwa'uta 'enega, taunamo 'itagwalena ga 'imwawasa kelose 'enaya.

9'Enega Yaubada Yesu 'igitu'eyena ta 'ana esana wate 'igitu'eyena esana maibo'ana etanidiya, 10be 'enega 'ana esana manuna me galewa be me bale'u ta tomwawasao wate, maibo'ada tada bwagobwago, 11be tada 'awa'ai'aila 'aene Yesu Keliso tauna 'Inapwana nina, be wate Tamada Yaubada tatupui.

Maedana me bale'u manudi

12Gosegwao 'omi ematamatana 'alemi. Lowa mataguya waematamatana, ta gete tuga 'emiyega yamiya 'edasola, ta tuga ma'etamo waematamatana 'ai'aila. 'Enega 'ilobwenemi be Yaubada wamataute be wate watoo waiwai be 'ina 'etoseyana waloba, 13manuna Yaubada nina 'atemiya 'ietaetapewa, be 'aene tauna 'ina nuwenuwega 'omi wanuwanuwa be waguiguinuwa. 14Ta 'imi paisewa 'ediya ma imi 'atetagwala wada guinuwa, ta geya'abo ma imi logwautoyasa walomulomugi, 15be 'aene 'omi Yaubada natunao bobo'ami ta 'esasemi, ta nigeya 'ebweu wate 'imi to'umalinamo, be me bale'u 'idi mayale 'omi. Manuna taudi 'idi bubuna guguyoi ta taudi adelidi toto'umalidi.

16Gosegwao, tetela bobo'ana wagiyai 'i'isi be 'enega yawasi ataya waloba, be tuta nina 'iilama yada gwausowala manumi, manuna geya nuwagu be 'igu paisewao 'emiya 'adi mudala.

17Wate 'eguma 'iabe 'agu talauwalao siloemwawasigu, 'atuwa nadigega sitaliyaegu, yada gwausowala tuga, be 'omi wate wada gwausowala. 'Omi lowa wataliya Yaubada matanaya, tuta nina Yesu waemisena; ta 'igu mwawasa 'imi taliyao 'ida loeposeyanedi. 18'Enega 'ilobwenena be 'omi ma'egwao tada egwausowala leleleya.

19Yanuwayaina 'aene 'Inapwana Yesu 'ina lemega sawesawenaya be muliyega tuta gidalina 'ena Timoti yaetunenawa, be tetelimi 'ida me'e 'eguya, be 'enega yada gwausowala. 20Timoti namo 'imi miya bobo'ana manuna 'inuwanuwa sinabwana, 21ta 'agu tolemao yaudi taudimo manudi sinuwanuwa, ta nigeya Yesu Keliso 'ina guinuwa manuna sida nuwanuwa. 22Ta Timoti wamwalatonina 'aene tai bobo'ana, ta 'atuwa nadigega natugu ma'iyagu tetela bobo'ana manuna 'aetaetapewa. 23'Enega 'abo tuta nina 'agu loina yanonoi, nuwanuwagu be Timoti nina yaetunenawa 'emiya. 24Ta wate yaemisa 'aene 'Inapwana 'ina lemega tuta gidalina be 'abo'agu wate yawawa 'emiya.

25Ta gete tuga 'igu nuwanuwa 'aene 'ilobwenena be Epapilodito yaetune ilenawa 'emiya, tauna tasigu ta ma'iyagu 'apaipaisewa, 'atuwa nadigega 'alosalosaiya Yesu Keliso manuna. Epapilodito nina lowa 'agu lema 'emiyega 'ime'ena, 26ga gete tuga nuwanuwana 'omi, ga tuta nina 'ina le'oasa alena 'iwai ga wanononaya, bada tauna 'inuwamwau 'aene geya'abo 'omi wa'ate'ate sa'ala 'ina le'oasa manuna. 27Ona'ai'aila, ni'atu 'ile'oasa sinabwana, ta sa'i Yaubada 'i'atenuwa 'ole'oleyena, ta wate 'abo'agu 'i'atenuwa 'ole'oleyegu, 'abona nai Epapilodito 'ina mwawasa 'enega yada nuwamwau 'ai'aila.

28Gete manuna nuwanuwagu sinabwana be yaetunenawa, be wa'ita limai 'aene ma ina bobo'ana, be tauna manuna wada gwausowala, be wate 'aene 'abo'agu 'igu 'atesa'ala 'igugumwala. 29'Enega 'abo to tuta 'iapwesa 'imi senaya, ma imi gwausowala 'Inapwana 'ana esanega wada bwauye 'imi anuwaya. Be wate 'aina 'Inapwana 'ina toguinuwao, 'abo siwawai 'emiya, wa'amayabedi nadigega Epapilodito. 30Ona'ai'aila, Epapilodito nina Keliso 'ina paisewa 'enaya le'oasega selabenaya be 'imwamwawasa, manuna 'omi nigeya sawesawenaya be walemegu, ta Epapilodito nina 'ipasima ga 'ilemegu, ga 'enega le'oasa nina 'ilobena.

Copyright information for `DOB