1 Timothy 4

Tauwai katakatai kaikaiyovudima

1Arua Babau umanama e riuriu yaḡedana, da raḡan damodie tauwai sumaḡa ḡesaudima tokare waisumaḡa ta gosedi be arua kaikaiyovudima tai muriwatanedina. Be mate taudi penama adi waikatakataima tai sumaḡedi be tai muriwatanedina. 2Banaga kaikaiyovudima taudi inam waikatakataidima kaikaiyovudima tawai daberaridina, baninama noḡota veredima taudi ḡarodie matabudi a yanisarana.

3Inam banegidima tawai katakataina da banaga nam sibo ai naḡi. Be mate ta riuriuna da kani ḡesaudima banaga sibo a widinedina. Be inam nam nama. Mamaitua kani matabudi ya voiedina anikani aubainama, be aitauḡa riukaua tawai sumaḡena, taudi Mamaitua tai kaiwe be inam kanidima ta kanidina. 4Yaba matabuna Mamaitua ya voivoiedina inam taudi yaba veredima, be nam sibo tè riutuaḡaiedi. Tauda Mamaitua sibo tèi kaiwe be muriḡa da tè kanina, be Mamaitua matane inam kanidima matabudi veredima, 5baninama inam kanidima Mamaitua riune be moiragie tokare kani babaudima ta tubuḡana.

Ekalesia babadidima nema sibo a mia be a noya bakona

6Deḡoda inam giudima nama tauwai sumaḡa kwai katakataidina, naumeki da tam inam Yesu Keriso na taunoyama veremma. Inam kedane tokare banaga ta kataiem da tam Bada kwawai sumaḡena, be riunama vutuna kwawai muriwatane be kwa kanikani bagibagiena. 7Giu poredima kaikaiyovudima be bua giudima kwa gosedina. Be kwa kita da tam kwa kaigurate be Mamaitua na ḡoane nama kwa miana. 8Be yawasana tubuḡe tà kaiguratena inam naumeki, be tokare damone nam aba. Be yawasana Arue tà kaiguratena, inam ya vere kauana, baninama damone yawasana kenakena nonoḡinama yodi da nokoi tokare tà banavina. 9Riu matabudi è riuriuemna inam riukaua, be inam riudima sibo kuyai aninedi be kuya ragaudina. 10Tauda tà noyanoya guratana da Mamaitua riunama tài daberarina da banaga tài sumaḡe be yawasana tà banavina. Baninama tauda Mamaitua yawayawasaninama tàwai sumaḡena. Tauna vutuna banaga matabudi ei yawasanidina, deḡoda taudi tai sumaḡena.

11Inam kauidima banaga kwa riu vavasaḡedi be kwai katakataidina. 12Tam banaga vaumma, be nam aitau sibo ya kita waiyovoḡem. Tam banaga matedie voia verediḡa kwa voiedina, am giue, am yawasanae, am wainuapaḡoe, am waisumaḡe, yodibe banaga tokare ta kitam be tai muriwatanemna. Be yawasana miremiredima nam kwa voiedi. 13Be girugiruminama poranama be vaunama patara noḡodie kwa siesievidi, kwa rarau guguyedi be banaga kwawai katakataidi be taugu yà verau munaḡana.

14Be puyo Arue Mamaitua ya utemna nam kwa gose. Raḡanine ekalesia babadidima nimedima debame a boru be am noyama awai perovetaena, dabudine inam puyonama kuya paḡona. 15Uma kauidima matabudi è riuriuemna kwa voiedina nuama tabutabune, dabudine banaga tokare ta kita da tam am waisumaḡama e moramorabana. 16Am yawasanama be am waikatakataima raḡan matabuna kwa kita yaḡedina, baninama deḡoda nama kwa voiana, tokare tam be tauwai beavaia mate kwai yawasana tenaḡemina.

Copyright information for `DWW