James 3

Menamma kwa tom

1Yau bana, nam matabumi tauwai katakatai ko tubutubuḡa, baninama ko noḡoti da tauma aitauḡa tauwai katakatai tokare Bada e etare vavasaḡemaina, nam taumi ḡesaumima maika.

2Tauda matabuda yaba toitoi ḡarodie tà bekubekuna. Be aitau da menanama e tomtomna, tauna banaga verenama, be tokare teneteneḡinama da na yawasanama e rabe kauena. 3Banaga hosi ta gerugeruena raḡanine, taudi hosi mudunama taie ta nigori, be inam tainama ḡaubonama ta sorusoruna ruvane hosi dosinama e voteyateya be nama e naḡonaḡona. 4Be mate waga ko noḡoti, tauna sive dosinama e suvesuve waibabarina. Be yabiyabi ḡaubo ḡominama inam waganama dosinama e boruboru waididimanina, kapena na ḡoanama ruvane e naḡonaḡona. 5Inam kauinama teneḡinama nama mena, mena inam yaba ḡaubo kokonama tunide e kenakenana. Be inam menanama ḡaubonama e voieda da tà seḡaseḡara be piripiri dosidie tà tavatavana. Be kodara ko noḡoti, kodara pakanama inam kai menanama ḡaubonama, be e voie da kodara dosinama e tubuḡa be dobira matabuna noponama e karakaratina. 6Vutuna aubainama mena inam maika kai. Menadama inam gewagewa na dobuma tunide e kenakenana. Mena e kawakawa gewagewada, be e voie, da tauda dà yawasanama matabuna e gabugabu gorudana. Seitan tauna vutuna kai menade ya boru be e karakaratana.

7Banaga tokare teneteneḡinama da musara matabudi, maika kiu, musara daredaredima be iyana tà kawa maraḡamidina, 8be nam aitau teneteneḡina da tokare mena e kawa maraḡami. Mena inam yaba gewagewanama mota sarama maika, banaga e karakaratidi be ta gurigurina.

9Tauda menade dà Badama bo Tamadama isanama tà kaikai suḡusuḡuna, be inam menanama teneḡine dà banagama tawai tara tautauedi be tawai tara mosikedina. Inam banegidima taudi Mamaitua ya voiedina, kitedima tauna maika. Be tauda yaḡoro tà kunukunuredina. 10Yau bana, mududama tenaḡa kavakava, be nopone kaisuḡusuḡu be kunura ta dobidobi tenaḡana. Inam nam nama sibo tè voivoia. 11Bigabiga tenaḡa nopone tokare nam teneteneḡina da upa verena be upa ḡoraḡoranama ta tava tenaḡa. 12Be mate yau bana, uma ko noḡoti: Damaya tokare nam e vota be gobara e tubuḡa, bo gobara tokare nam e vota be niura e tubuḡa. Be inam kauinama teneḡinama egasi nopone, tokare nam upa ḡoma kwa redu be teneteneḡina.

Nuauyauya riuriukauina be kaikaiyovunama

13Ḡaromie aitau da nuanuauyauyanama, be Mamaitua na yawasanama ya kataiena, naumeki da tauna sibo na yawasanae ḡaromie vere yai maḡatarina. Tauna vere sibo ya voivoiedina, be inam kauidie banaga ta kita da tauna voyaḡota be nuauyauya baneginama. 14Be deḡoda tauna nopone unura, nuaḡoraḡora be moraba ta kenana, naumeki da tauna nam sibo ya kawa saḡe munaḡe be ya riuna, “Taugu nuauyauya banegiguma.” Inam matabuna kaiyovu be riukaua ta riuriu tuatuaḡaiena. 15Uma nuauyauyanama inam nam marae be i yovona. Ibewa, inam dobu, tubuḡa be Diaboro adi nuauyauyama. 16Vutuna aubainama deḡoda aitau ḡarodie unura be moraba ta kenakenana, inam banegidima yawasana kedanama nam ti kataiena. Be inam kauidie voia yabayababa be gewagewa ya moḡavuna.

17Be nuauyauya marae yovoyovonama inam na tabu. Inam nuauyauyanama e voieda da tauda vere tà votedina, inam suba, miagenuana, voteyateya be raunuatoi. Be mate riukaue tà giuna, be nam tà noḡota raburabui, be nam noḡota miremiredima ḡarode ta kena. 18Suba tauvoiedima taudi adi banagama ta sagusagudina da subae ta miana. Vutuna aubainama taudi adi waikai saguma votanama tokare vere be didimana adi banagama ḡarodie ta banavidina.

Copyright information for `DWW