Ruth 2

Rut-me Boas-na maapu eta asapisa

Boas-re Elimalek-na ruru-para ada aa pirisa. Nipuri Naomi-na abana aanina ruru aa.

Yapi medame Rut-mi Naomi-para goa sa: Niri maapu-para aanumi ponatu amu peme rais balina ini kereta pulu. Kogono aanumida mada temedare gore nimu raapu aawa rais madiaa palua. Gore Rut maapu-para mo kogono aanu ratamea pua rais bali-na ini pua makiroatasa. Go maapuri Elimelek-na ame Boas-na maapu kone na-isa. Boas-me Rut epea pisa.

Boas-me Betlem su gimoa nipuna kogono aanu piri epa pelapaawa go-rupa epe naarepa sa. Adaa Aa nimi raapu pirina sa. Gore nimumi nipuna agaa gorupa abusimi: Adaa Aa-me ne maepeaina.

Go rabu Boas-me surube aa gupa agaa misa: Go ona inumakua-re ane ruru nogo ya?

Surube aame go-rupa abusa: Naomi raapu epape ya pare pa ruru nogo meda yade. Nipu Mopa gimoa epape-ya. Nipumi ni agaamea apo aanu raapu pamua bali ini kiratano la. Nipu ora ribaa reko ripima kogono pua kitu ogesi go epa mealada.

Go rabu Boas-me Rut gupa lakesa: Go nogo, naa agaa paga. Ne wala maapu meda-para napope. Dia pa go maapuna balina ini keraina. Nena kogono ona-repa raapu kogono paina. Kogono pimi-rupa adoa nimu raapu aape. Nina kogono aanu aba lakeloa ne waru surubalepapelo lakelawa. Ipa nala paliare apo no imiga nola pope.

10 Rut-me rumu pegepua suna kubuniaawa Boas-para goa lakesa: Niri pa ada meda ona yadega akepeada neme ni adoa epea pi?

11 Boas-me agaa gupa abusa: Nena aani omenaloa nena aaya-para paeyade-a rayo aba pagawa. Ni makuaayo. Nena ama aapanu-para nena adare page gimaeyade. Goa pua nina onaanu raapu epa aaye. 12 Ne Gote piri epaena Israel-na Adaa Aa nipumi ne surubenalo. Gore nipumi nena pae epe aunu aba ada-pulu ne epe yoto gina.

13 Gore Rut-me Boas-na agaa gupa abusa: Neme ni ora epea waru pi. Niri nena epe kogono onanu nonapida dia pare neme ni epe agaa kuma pi lage rabu go-me nina pu robaa ne piri mea epea.

14 Eta nape raburi Boas-me Rut wala goa lakesa: Ne go-pare ipua bret meda epa mua wain-para pataawa naa.

Go rabu Rut nipu kogono ona meda raapu pirisa. Go rabu Boas-me repena egaana irini bali medaloma kasa. Mea nisa rabu Rut-na robaa rubisada medaloma pa isa.
15 Rut-me eta no kiritua balina ini medaloma kirata isa. Go rabu Boas-me nipuna kogono aanupara goa sa: Nimi apo radala pira ia balina iniri Rut-me mea kirata ina tapape. Nimimi nipu ratu nayawalepape. 16 Nimimi balina rogorogo medaloma ma lopatepape. Nipumi mea kirataina nimimi nipu naratu rubalepape.

Rut-me mo pisa-o rayo Naomi pua lakesa

17 Rut-me rais balina ini amaa kirita amu pala pirina naare pabola popesa. Makiraata suare ini rada rada malaawa napere kirita isa. Nape iniri ten kilo popesa. 18 Rut-me adare-para mea pua aaya pua wasa. Naare-palu nisade etana purapina page aaya pua kasa.

19 Go rabu Naomi-mi Rut gupa agaa misa: Abiare balire aapara meae? Nere kogono akepiane aana maapu-para pae? Ne adoa kone saana aare Adaa Aa-me nipu epea pina.

Go rabu Rut-me agaa gupa abusa: Abiare ni Boas-ne aa-na maapu kogono pawa sa.

20 Gore Naomi-mi lalo: Adaa Aa-me go aa ora ma-epeaina sa Adaa Aa nipuna palua ne-are aba omeme onaa page pa pimi onaa mada page ora pea: Naomi-mi wala goa sa: Go aare niana yapi mada ora niana ruru yade.

21 Gore Rut-me goa sa: Boas-me nipara wala goa la. Nere nipuna kogono onanu raapu kogono pua bali kirata sape kogono dia yalia rabu pua gimaina la.

22 Naomi-mi lalo: Ora lae Aaya. Gore neme aa medana maapu-para kogono pali raburi go aa-na kogono aa-numi ne wae-anu palimi. Goa peaga Boas-na kogono onanu raapu kogono paina.

23 Rut-me Boas-na kogono onanu raapu kogono paama pua bali-para wit lapo po kiritisa. Goa pua Rut nipu aaya raapu pa aasa.

Copyright information for `KEW