Matthew 14

Jon Bi Ñiŋg Pikñemb Ak Kumak

(Mak 6:14-29; Luk 3:19-20; 9:7-9)

Pen gapman biyomb miñmon Galiyliy kond mindep Herot, Jiysis nuk yerer gak minim ak niŋiy, am binuk gok kuyip aŋgak, “Jiysis tap mageprek gip ak, nuk bi bap key mer; nuk Jon bi ñiŋg pikñemb anep. Nup pikaynik ak pen; tip ak tikjakiy ap mindip rek, niŋind tap mageprek kun gok gisap aŋgak.”

Pen Jon nup kalambis ay, pikyak minim kiñiŋ ak kun giy mindip: Herot nuk tikjakiy numam Piyliyp biyn nup ak di gek, Jon aŋgak, “Ak girep ma gip.” Kun aŋgek nup sen tiwniŋgiy, dam kalambis ay, pisnep pikayen kumaŋ aŋgiy gos niŋak ak pen; biynimb gok Jon nup bi Gor minim aŋgep chin aŋgyak rek, pirikiy kirgak.

Pen kisen Herot nup nonim tikak ñin ak apek, biynimb kuŋaynep ap nan-giy patiy geyak, Herodiyas panuk ak, ap namb kun ak deniys gek, Herot niŋek tep yimb gak. Kun gek, nuk pañ kun anup minim aŋgay aŋgak, “Yand niŋind aspiyn. Nak tap bap aŋgniŋeniŋgamban; monmon ñiniŋgayn aŋgak.” Aŋgek, pañ kun ak, nonim aŋgak rek niŋiy aŋgak, “Jon bi ñiŋg pikñemb jun won ak piler ar ay, dap ñinimin aŋgak.”

Kun aŋgek Herot niŋek simb gak ak pen; biynimb gok niŋmindyakniŋ, pañ kun anup miseŋ minim aŋgay, “Tap bap aŋgniŋeniŋgamban monmon ñiniŋgayn aŋgak” rek niŋiy, bi gunap aŋgyokek, Jon kalambis mindek ak amiy, jun won nup ak timbrikiy, 11 di piler ar ak ay dapiy pañ kun ak nup ñeyak, nuk pen dand amiy, nonim nup yomek niŋiy, ak niŋind apay aŋgiy niŋak.

12 Pen Jon nup kun giy kuŋam timbrikeyak, binuk gok apiy, nup dam komiy, am Jiysis nup aŋgñiyak.

Jiysis Payp Tawsin Biynimb Ak Tap Ñek Ñiŋyak

(Mak 6:31-34; Luk 9:10-17; Jon 6:1-13)

13 Jiysis minim kun ak niŋiy, am miñmon wikan bap key minden aŋgiy bot diy, miñmon kun ak kirgiy saŋdak. Pen biynimb gok, Jiysis amnakniŋ kisen amnun aŋgiy, miñmon kiyk gok kirgiy, lum ar amiy, Jiysis amniŋg gek okok amniyak. 14 Jiysis amjakiy bot ak kirgiy gol okok apiy niŋak: biynimb kuŋaynep mindeyak. Kuyip niŋek simb gek, biynimb tap gak gok gek, suŋ ayak.

15 Pen duŋgek wakniŋ, binuk gok mindek ak apiy nup aŋgyak, “Kisyim asaw. Akniy miñmon nep namb ak; biynimb kuŋaynep guniy aŋgey, korip namb akniy amiy, keñmaŋgiy kiyk gunap tawiy ñiŋyaŋ aŋgyak.” 16 Kun aŋgeyak kuyip aŋgak, “Nimb kuyip tap keñmaŋgiy ñinimimb aŋgak.” 17 Aŋgek aŋgyak, “Chin tap keñmaŋgiy kuŋay ma mindip; yikop biret onep mamind ak, piys omiŋal sek mindip aŋgyak.”

18 Aŋgeyak Jiysis aŋgak, “Tap kun gok dand wim.” 19 Kun aŋgiy, biynimb gok kuyip aŋgek, tap kaskas ar okok bis giyakniŋ, biret kamb ak diy, piys omiŋal ak diy, kuyoŋgiy niŋiy, Gor nup tep aŋgiy, biret ak tipaŋgiy binuk gok kuyip ñakniŋ, kiyk diyiŋg biynimb gok kuyip bilok ñiyak. Piys ak kunep giyak. 20 Kun giy bilok ñeyak, ñimb gey gey tapin ayek day day kirgiyak gok, binuk gok wand onep wimiŋgan ak di yiŋgey pisnep arachakak. 21 Biynimb tap ñiŋyak kun ak, biyn gok sek, ñapan sikoy gok sek mer; bi gok nep mey, payp tawsin rek amnak.

Jiysis Ñiŋg Kas Ar Ak Tawind Wak

(Mak 6:45-52; Jon 6:15-21)

22 Jiysis binuk gok kuyip pis bindoŋ amniyaŋ aŋgiy, aŋgek bot diy saŋdiyakniŋ, biynimb gok kuyip aŋgyokiy, 23 nuk key Gor nup aŋgniŋniŋg, miñmon dum bap amnak. Duŋgek wakniŋ, nuk dum kun ak asiy mindek. 24 Pen binuk gok bot dand ñiŋg namb yomb siŋak amniyakniŋ, yiŋgen yomb sikerek ak apiy, bot ak tuŋgandikniŋg rek gak. 25 Won kun ak miñmon yowniŋg gek ak mey, Jiysis ñiŋg kas ar ak tawind apiy, mindeyak maŋ siŋak apek niŋiy, 26 ak chip kawnan bap asaw aŋgiy, jel pirikiy wal aŋgyak.

27 Jiysis pen kuyip aŋgak, “Ma piriknimimb! Yand nep aswiyn aŋgak.”

28 Aŋgek Piyta aŋgak, “Biyomb! Nand nep apiy ker; yip aŋgey, ñiŋg kas ar ak tawind kayaŋ ak niyn aŋgak.”

29 Aŋgek Jiysis aŋgak, “Kun ak owan aŋgak.”

Aŋgek, Piyta bot ar ak kirgiy, ñiŋg kas ar ak tawind Jiysis mindek siŋak amiy niŋak: yiŋgen yomb sikerek ak apiy, nup ñiŋg namb akyaŋ poŋgek yowniŋg rek gek pirikiy, “Biyomb! Ak-ey aŋgak.”

31 Kun aŋgek, Jiysis kasek nup chichiy diy aŋgak, “Yip gosimb niŋban ak pen, yenen gos omiŋal niŋamban aŋgak.”

32 Kun aŋgiy, bot miŋgan ak amnirikniŋ, yiŋgen yomb dek ak kirgak. 33 Kun gek niŋiy, binuk bot miŋgan biyaŋ bisiŋg mindeyak gok, Jiysis nup lotiw giyiŋg aŋgyak, “Nand Gor Ñinuk yimb aŋgyak!”

Genesaret Biynimb Tap Gak Gok Jiysis Gek Suŋ Ayak

(Mak 6:53-56)

34 Pen kiyk ñiŋg tikiy miñmon Genesaret pis bindoŋ amjakeyak, 35 biynimb kun gok Jiysis nep wip aŋgiy, biynimb maŋ kun okok maŋgiysek suk aŋgey, biynimb tap gak gok dand wiyak. 36 Dand apiy, Jiysis nup nembnemb giyiŋg aŋgyak, “Chinup yaw aŋgey ker, biynimb tap gip guniy, chech nip gol okok nep diniŋey suŋ ayaŋ aŋgyak.” Aŋgeyak yaw aŋgek, biynimb nup diniŋyak gok kuyip maŋgiysek suŋ ayak.

Copyright information for `KMH