1 Corinthians 5

Kolinita yadi lauhapuli

Yami yababa yabenalei wuwuna ehebo tomowa alimiyena tamana mwanena baidana hipwanoli. Pwanoli neta iyababa alili. Hiya nigele Yudeya tupwa maudoidi aidiyai nigele dova yadi mumuga. Eena havena amnuwahaehae, na hesi mumuga teina vehabana amdou, yo towahonane yababana yami boda ainaena amvai vehulu. Teina hauga yau yamiya amwaha daodaowai, na hesi yagu nuwatuwu alimiyai imiyamiya, dova yau baidamiu, ainaena yababanane ana loina alimiyai yawalo mahalavaenawa, neta yada Bada Yeisu yehanaena. Ana loinane teina dova, ammiya ahaigomiu, yada Bada Yeisu yana wahiyalaena, tauyababane ammohe gabaei Tomodulele ainai na ebe tauna iꞌabiye yababa, na ainaena howola yada Bada yana ahubena ainai tomowanane aluꞌaluwana ihagui.

Havena amnuwahaehae, na hesi amnuwatuwu avivini ebe yababana habuluna alimiyai imiyamiya, mata maudoimiu iveyababagomiu. Eeta yababanane alimiyena amvaivehulu na amveboda ehebo namwanamwana, wuwuna Besinana yana mwalowoiyena iꞌabiye maselegomiu, na Besinananane iya dova yada buidiꞌwa guyauna puhomana, wuwuna bada vehabada hiꞌoiye mwalowoiyaꞌo. Na yada guyaune tapaihowaidi, nigele mayada mumuga yababa aidiyena, na hesi mayada mumuga masemaseledi yo dumwaluna aidiyena.

Mwalona yami leta ehebo ainai yawalo mahalava ebeha havena taumeheꞌayowo baidamiyao amꞌawaꞌawa auꞌaugelu. 10 Na hesi nigele yayaloiloina na ebeha taumeheꞌayo yo tobwatobwa nuwanuwadi yo tauꞌaivavaliwo yo tauꞌoba amsosomanaedi, wuwuna baleꞌu teina ainai hiya, hibagibagili alili, ainaena nigele howahowana talaugabaidi. 11 Na hesi yagu loina alimiyai teina hauga ebe yaiya tauyemidi imeheꞌayo, bo tobwatobwa nuwanuwana bo iꞌobaꞌoba, yo imanimanini, yo weꞌaha wahiwahiyalana inumanuma, yo iꞌaivavali, havena amꞌawaꞌawa auꞌaugeluwei yo baidamiu amꞌaiꞌai.

12 Na hesi yau yagu abaloinao tauyemidiwo aidiyai, na havena vali bodao aidiyai. 13 Wuwuna hiya howola abo Yaubada iloinaedi, na hesi taupwanoline ehebo yami boda, ainaena ilowoinanei na amloinaei, yo alimiyena amheusili.

Copyright information for `KUD