1 Corinthians 6

Lauvetala vehabana

Ehebo ginauli alimiyai imiyamiya, neta yami lauvetala aidiyai omiu amlaulau hiya nigele tautapwalolo yadi tauloinao aidiyai, na ana dumwalu ebeha amlau hiya taumaselewo aidiyai. Amnuwatuwu avivini ebeha ita Yeisu ana tauyemidiwo howola abo taumiya baleꞌu maudoina taloinaedi, ainaena howahowamiu na ginauli habuhabuludi lauvetala aidiyai amloinaedi. Howola galewai tausagenawasa hinage taloinaedi, eeta teina taꞌi howahowada na paihowa baleꞌuwai taloinaedi. Ainaena havena amlaulau tauloinao hiya nigele tauyemidiwo aidiyai. Neta ginauli abahinimaya. Na ebe yaiya alimiyena nuwanuwana ana gelu baidana hilauvetala, ilowoinanedi na ehebo taunuwamasele boda tautapwalolo ainaena hibehaei, na iya lauvetalane vehabana iloina. Na hesi omiu yami paihowa nigele dumwaludi, wuwuna hiya nigele Besinana ana tauyemidiwo mehediyai amlaulauvetala.

Omiu tauyemidiwo ebe amlauvetala, ana ita nigele namwanamwana, na hesi ebe vitai alimiyai himahamahalava, ilowoinanegomiu na ami tauꞌoyamaone vehabadi amꞌalamaꞌiꞌitanedi na havena amlaulauvetalaedi. Hinage nigele ebeha teina haugane omiu tauyemidiwo tahimiyao amꞌoyamaedi na aidiyena amꞌaivavali.

Ebe mumugamiu dova havena amꞌoyaꞌoyamaeuyoigomiu wuwuna Yaubada yana Abaloina ainai tauyababa maudoidi iꞌauhidi, dova tauꞌobaone yo taupwanoliwone na pwanoliwone waiwaihiu aꞌava hibom baidadiyao hipaipaihowai na hinage towatowaho aꞌava hibom maꞌadi geluwo hipaipaihowai. 10 Na tauꞌaivavaliwone yo tauꞌaidumao yo taunuma yauyaulewo yo tauwalo yabayababao yo tauꞌoyamao hiya mata nigele hiyaluwu Yaubada yana Abaloina ainai. 11 Mwalona amumuga dova, na hesi teina haugane Yaubada iwuwagomiuꞌo na ammaseleꞌo, wuwuna yada Bada Yeisu Besinana yehanaena, na Aluꞌaluwa Veꞌahihi yana paihowaena, bada iꞌabiye dumwalugomiuꞌo.

Pwanoli vehabana

12 Ehebo walo yabenalei, wuwuna tupwana tomowa hiwalo, “Mumuga maudoina howahowagu.” Moiha, howahowada ginauli maudoina tapaihowaidi, na hesi tupwana mumuga nigele hiyahaguigita, wuwuna yadi wahiyalaena na howahowana hipaigita. 13 Amnuwatuwu avivini aiꞌai vehabana, moiha, aiꞌai diyada vehabana, na hinage diyada aiꞌai vehabana, na hesi howola aiꞌai yo diyada Yaubada imutudi, na tauda Yaubada imohegita nigele pwanoli vehabana, na iya hesi vehabana, yo iya ita vehabada. 14 Yo hinage iya yana wahiyalaena mwalowoiyena iꞌabiye towologita, dova yada Bada Yeisu mwalowoiyena iꞌabiye towolouyoi. 15 Tauda neta Besinana yaunao, ainaena havena yaiya owa taumeheꞌayo baidam ammumuga yababa. 16 Wuwuna ebe yaiya towaho taumeheꞌayo baidana hiꞌenogwau neta bada hiveꞌehebo, dova Buki Veꞌahihi yana walomahalava, iwalo, “Hitaubwau hiveꞌehebo, dova taudi ehebo”. 17 Na hesi ebeha yada Bada baidam amveꞌehebo aluꞌaluwamiu ainaina.

18 Eeta ilowoinanegomiu na pwanoli amtaꞌwataꞌwataedi, wuwuna pwanoli nigele dova vali mumuga yababadi. Moiha, vali mumuga yababadi nigele tauda hiyaꞌabiꞌabiye yababadi, na pwanoli hesi tauda iꞌabiꞌabiye yababadi. 19 Eena amnuwatuwu avivini ebeha tauda Aluꞌaluwa Veꞌahihi yana vada, wuwuna Aluꞌaluwa Veꞌahihi Yaubada ainaena ilaoma na holadai imiyamiya, eeta ita nigele alidaena na Yaubada ainaena. 20 Wuwuna bada iyemaihagitaꞌo, eeta ilowoinanegita na tauda aidiyena yehana taꞌabiye mwalaꞌi.

Copyright information for `KUD