1 John 2

Besinana iya ada tauhagu

Ae natuguwao, yami leta teina yaleleyawa ta ainaena havena amlaulau hapuli. Na ebe talaupwanoꞌo, Yeisu Besinana iya ada tauhagu dumwadumwaluna iꞌawanoi vehabada Tamada ainai, yo yada lauhapuliwo inuwahamuidi, wuwuna Yeisu iya ipwaoliyowei yada lauhapuliwo vehabadi, yo hinage taumiya baleꞌu maudoidi yadi lauhapuliwo vehabadi.

Ebe Yaubada yana loina taꞌawaꞌawa abiyei, mata tahanapui neta iya ada gelu moiha. Eeta ebe yaiya iꞌauꞌaubabada na iwalo, “Yau Yaubada augelu” na ebe Yaubada yana loina nigele iyaꞌawa abiyei, neta iꞌoꞌoyama, ta walomoiha nigele ainai. Na ebe Yaubada yana walo tamulimulita iliꞌilimani, mata yada velauwo Yaubada vehabana iꞌoiye mwaugita ta hanahanapui ebeha Yaubada baidada tamiyamiya. Ta mata tawalo, ‘Yau Yaubada baidagu amiyamiya,’ eeta ebeha yada miya dova Yeisu yana miya.

Loina vauvauna

Tahiguwao, teina loinane yalelelelene nigele loina vauvauna, na loina miyamiyana neta mugai wasana ambenalenaꞌo, ta bada amhanapuiyaꞌo.

Na loina teina yaleleuyoi ta dova loina vauvauna, velau namwanamwa walomoiha vehabana, wuwuna walomoiha neta Besinana ainai, yo omiu alimiyai hinage. Ta ainaena guguyou isawasawali, na masele moiha bada ihaemaꞌo.

Eeta ebe yaiya tahina iveꞌalehaei na iwalo ebeha iya masele ainai imiyamiya, neta iꞌoꞌoyama, wuwuna iya howola taꞌi guguyou ainai imiyamiya. 10 Na ebe yaiya owa tahim uveꞌilahi namwanamwaei, owa masele ainai umiyamiya, ainaena mata nigele uyabeꞌu. 11 Na ebe tahim uveꞌalehaei, owa howola guguyou yana tupwa ainai umiyamiya, na hinage guguyoi ainai ulaulau, ta ainaena nigele uyahanapui havaidova ulalau, wuwuna mehem ihoga.

12 Hedaheda, walo teina yaleleyawa wuwuna yami lauhapuliwo Yaubada inuwahamuidiꞌo Besinana yehanaena.

13 Tama, walo teina yaleleyawa wuwuna iya hauga vetuwuni ta wau imiyamiya bada amhanapuiyaꞌo.

Hevahevaliwo, walo teina yaleleyawa, wuwuna iya tauyababa bada amwahiyala gabaenaꞌo.

Hedaheda mwalamwalaꞌimiu, walo teina yaleleyawa wuwuna Tamada bada amhanapuiyaꞌo.

14 Tama, walo teina yaleleyawa wuwuna iya hauga mugai ta wau imiyamiya bada amhanahanapui.

Hevahevaliwo, walo teina yaleleyawa wuwuna omiu tauwahiyala ta Yaubada yana walo imiyamiya alimiyai, ainaena iya tauyababawa bada amwahiyala gabaenaꞌo.

15 Havena baleꞌu mumugana amnuwanuwaleleyei na baleꞌu ginaulidi havena nuwamiu ivaivaidi. Ebe baleꞌu mumugana amnuwaleleyei mata Tamada yana velau amtaꞌwataꞌwataei 16 neta nuwadawani yo tobwatobwa adi nuwavai yo wasawasa nuwaleledi vehabana, ginauli teina nigele Tamada ainaena hiyalaoma, na hesi baleꞌu ainaena. 17 Na baleꞌu teina mata isawali ta baleꞌu adi nuwalelewo maudoina mata hiꞌovi, na ita hesi ebe Yaubada yana nuwatuwuwo tapaipaihowai mata tamiya vateyai.

Besinana ana aleha

18 Natuguwao, hauga yana abaꞌovi ilaomaꞌo, ta mugai ambenalenaꞌo ebeha Besinana ana alehawa muhamuhana imahalavama, eeta amnuwatuwu avivini Besinana ana alehao bahudi baleꞌuwai himiyamiya, ainaena tahanahanapui hauga yana abaꞌovi teina. 19 Na Besinana ana tauꞌalehao yada boda alonaena hiꞌaꞌaitulune, na hesi nigele yada boda moihana wuwuna ebe yada boda moihana mata baidadao tamiyamiya. Nigele teya yaiya, eeta yadi laune imiya mahalava ebeha neta nigele alidaena.

20 Na omiu Aluꞌaluwa Veꞌahihi ibesinanaigomiuꞌo, eeta hanapu moiha bada amhanapuiyaꞌo. 21 Nigele yami nuwapwanopwano vehabana leta teina yayavetamalenawa, wuwuna veꞌita dumwaluna bada amhanapuiyaꞌo, yo hinage amhanapui ebeha nigele teya oyama iyamahamahalavama mumuga dumwaluna ainaena.

22 Na hiya tauꞌoyamaone Yeisu hiuvalaei, na hiwalo, ‘Yeisu iya nigele Besinana towahona’. Ebe yaiyadiwo hiwalowalo dova, hiya Besinana ana alehao, eeta Besinana Tamana baidana hitaꞌwataꞌwataedi.

23 Na ebe yaiya owa Yaubada Natuna utaꞌwataꞌwataei, Tamana nigele baidam amyamiyamiya. Na hesi ebe utalam Natuna ainai, iya yo Tamana baidamwao ammiyamiya.

24 Omiu mugai wasadi ambenalenaꞌo, ainaena ebe wasane alimiyai imiyamiya mata Besinana na Tamana baidamiyao ammiyamiya,. 25 Teina waloyemidine iwalo yemidiyeiwa neta yawahi vateyai.

26 Besinana ana tauꞌalehao vehabadi yalalaulelewa ta ainaena havena hiꞌoyaꞌoyamaegomiu. 27 Na hanapunane bada amhanapuiyaꞌo, wuwuna Besinana bada ibesinanaigomiuꞌo, ta alimiyai imiyamiya, yo iveꞌiveꞌitagomiu. Eeta havena amnuwanuwapwanopwano ebeha tomowa teya iveꞌitagomiu, na hesi Yaubada Aluꞌaluwana iveꞌitagomiu. Neta besinana moihana, na nigele oyama. Ainaena yana veꞌitaꞌo ammulitaedi, ta Besinana baidamiu ammiyamiya.

Yaubada natunao ita

28 Ainaena natuguwao, ilowoinanegomiu ta Besinana ainai ammiya vateyai, eeta haugana ebe imahalavama, havena amhinihinimaya, na hesi mayami atepatu yana laoma vehabana.

29 Na Yaubada hinage amhanapui iya taudumwalu, ainaena yaiyadiwo hiya hipaihowa dumwalu, hiya Yaubada natunao.

Copyright information for `KUD