1 John 3

Tamada yana velau imwalaꞌi alidai ainaena iꞌawa natunaegita. Ta nigele yana walo aꞌava na natumohimohilinao ita. Ainaena taumiya baleꞌu nigele hiyaꞌita lobaigita wuwuna Yaubada nigele hiyahanapui. Augeluwo, teina hauga Yaubada iꞌawa natunaegita, na mulitai, hava imahalava alidai? Neta tahanahanapui haugana yana mahalava ainai ana oleya mata taꞌita, na imwaugwaipilegita ta ana oleya dova ita wuwuna iya taꞌita lobaiyaꞌo moiha. Yada nuwatuwuhae ginauli teina vehabana ainaena ebeha taꞌabiye maseledi dova Besinana.

Na hesi ebe teya alidaena yababa ipaihowai neta Yaubada yana loina hihoꞌehoꞌe, wuwuna teina mumuga yababana. Hinage tahanahanapui ebeha Besinana ilaoma yada mumuga yababadi ivaivehuludi, wuwuna iya nigele teya yana lauhapuliwo. Ainaena ebe ita Besinana baidada tamiyamiya havena yababa tapaipaihowaidi. Na hesi hiya tauyababao nigele Besinana hiyaꞌita ta hinage nigele hiyahanapui.

Natuguwao, havena teya iꞌoyaꞌoyamaegomiu, na hesi nuwamiu himasele ebe yaiyadiwo hiya yadi mumuga hidumwalu, hiya neta taudumwalu dova Besinana mumugana. Na tauyababao neta hiya Tomodulele yana bodao, wuwuna hauga mugamugaina ainaena ta wau Tomodulele iya tauyababa. Eeta Yaubada Natuna ivetamalenama ta baleꞌuwai ilaoma Tomodulele yana paihowa habi oipeiyedi. Na hinage ebe Yaubada ilabahigita havena tapaipaihowa yababa, wuwuna mumuga vauvauna atedai imwauwiyaꞌo, ainaena ita Yaubada natunao nigele howahowana yo yababana tapaihowai.

10 Eeta ebeha tomowa taꞌita lobaidi yaiyadiwo Yaubada natunao, na yaiyadiwo Tomodulele natunao, wuwuna hiya Tomodulele natunao nigele hiyapaipaihowa dumwalu, na nigele hiyavelau namwanamwa matahidiyao.

Ada geluwo ta velauwedi

11 Venuwamwau teina mugai ambenalenaꞌo ebeha ada geluwo baidadao ta tavelauyowegita. 12 Na havena dova Keni, wuwuna iya Tomodulele yana boda, na tahina iwunui. Na yana oiyemwalowoina wuwuna neta tahina Abeli yana paihowa namwanamwana na Keni yana paihowa yababana. 13 Ainaena tahiguwao, havena amꞌaluꞌaluwagavai ebe taumiya baleꞌu hiveꞌalehaegomiu. 14 Teina ainaena na mata tahanapui mwalowoi yana tupwa bada talaugabainao ta talaoꞌo yawahi vateyai ana tupwa ainai. Wuwuna tahidao tavelau namwanamwaedi. Na ebe yaiya nigele velau atenai tahinao vehabadi, iya howola mwalowoi yana tupwa ainai imiyamiya.

15 Walo moiha, ebe yaiya tahina iveꞌalehaei, iya taulauwunu taꞌi na tahanapuiyaꞌo iya mata nigele yawahi vateyai iyalobai. 16 Eeta teina ainaena velau tahanapuiyaꞌo, neta ebeha Besinana yawahina italamwenaꞌo vehabada imwalowoi, ainaena ilowoinanegita ebeha yawahida tatalamwei tahidao vehabadi.

17 Amnuwatuwu avivini neta ebe yaiya mayana tobwatobwa imiyamiya na ana gelu teya iꞌabiye ahubali, ta nigele teya hagu iyamohemohei, vedova mata Yaubada yana velau atenai imiyamiyane? Nigele. 18 Natuguwao, havena yada velau walo aꞌava ainaena, na hesi yada paihowaena tavelau moiha. 19 Teina ainaena tahanahanapui neta walomoiha ainai tamiyamiya, na havena tamehemeheuhi Yaubada mehenai. 20 Na ebe mayada atehawawali ebeha yababa howola atedai imiyamiya, Yaubada atehawawawaliwone mata ibohoidi, wuwuna Yaubada iya imwalaꞌi alili, na yada nuwatuwuwo maudoina ihanahanapuidi,

21 Augeluwo, ebe nigele yada atehawawaliwo, howahowana taꞌatepatu Yaubada mehenai, 22 na ebe hava taꞌawanoi ainai mata imohegita, wuwuna iya yana loina taꞌawa abiyedi, na yada paihowao vehabadi iyaliyaya. 23 Na loina teina ebeha Natuna Yeisu Besinana yehana tayemidiyei, na hinage ada geluwo tavelau iliꞌilimanidi, dova Besinana ada loina imomohegitawa.

24 Ainaena ebe yana loina tamulitaedi, ita ainai tamiyamiya, na iya alidai imiyamiya. Na vedova yana miyamiya alidai mata tahanapuine? Wuwuna Aluꞌaluwana imohegita, ta alidai imiyamiya.

Copyright information for `KUD