1 John 4

Aluꞌaluwao moihadi na oyaꞌoyamadi

Augeluwo, havena aluꞌaluwa maudoidi amyemiyemidiyedi, na hesi amtowoidi Yaubada Aluꞌaluwana ainena bo alawai ainaena, wuwuna teina hauga tauwalo mahalava oyaꞌoyamao bagibagilidi aluꞌaluwadi nigele Yaubada ainaena. Teina ainaena tahanapui Yaubada Aluꞌaluwana: ebe yaiyadiwo hiwalo mahalava neta Yeisu Besinana ilaoma baleꞌuwai ta iyemala tomowa, neta Yaubada Aluꞌaluwana ainaena. Na ebe yaiyadiwo Yeisu hiuvalaei, hiya nigele Yaubada ainaena, na hesi hiya neta Besinana ana alehao. Na tauꞌalehane yana laoma bada mugai ambenalenaꞌo, ta hauga teina baleꞌuwai imiyamiya.

Natuguwao, omiu Yaubada ilabahigomiu, ainaena vali aluꞌaluwaone bada amwahiyala gabaediꞌo, wuwuna Aluꞌaluwane alidai imiyamiya iya iwahiyala alili, na hesi aluꞌaluwa taumiya baleꞌu aidiyai himiyamiya yadi wahiyala nigele iyamwalaꞌi.

Na hiya taumiya baleꞌu mumuga baleꞌu ainaena hiꞌauꞌaubabada, ainaena taumiya baleꞌu bahudi alinadi hibenabenaledi. Na ita hesi Yaubada ilabahigita, ainaena mata hiya Yaubada tauhanapuina alinada hibenalei, na hiya nigele Yaubada hiyahanahanapui alinada mata nigele hiyabenalei. Ainaena tahanapui aiteya aluꞌaluwa moihadi na aiteya aluꞌaluwa oyaꞌoyamadi.

Yaubada yana velau

Augeluwo, maudoida tavevelavelauyowegita, wuwuna Yaubada velau wuwuna, ainaena yaiyadiwo hiya tauvelau bada Yaubada iꞌawa natuguwediꞌo, na hiya Yaubada ana tauhanapuwo. Na hesi hiya nigele tauvelau, hiya nigele Yaubada ana tauhanapuwo, wuwuna Yaubada tauvelau. Na yana velau iꞌabiye mahalava alidai natuna ainaena, ta natu eheꞌehebona ivetamalenama, na baleꞌuwai ilaoma, ta ebe yawahi moihana ainaena tavai.

10 Teina velau moiha, nigele ebeha ita Yaubada tavelauwei, na Yaubada hesi ivelauwegita, ta natuna italamwei yo ipwaoliyei ita yada pwanoliwo vehabadi. 11 Augeluwo, ebe teina dova Yaubada yana velau alidai, ainaena ita tavevelavelauyowegita.

12 Nigele teya hauga taumiya baleꞌu Yaubada hiyaꞌita, na ita hesi tavevelavelauyowegita, neta ainaena Yaubada alidai, na hinage yana velau ainona alidai imwalaꞌi. 13 Teina ainaena tahanapui ebeha ita ainai tamiyamiya na iya alidai imiyamiya? Wuwuna Aluꞌaluwana bada imohegitaꞌo.

14 Na ai mehemaiyena Yaubada Natuna aꞌitayaꞌo, ta vehabana awalowalo mahalava ebeha Tamana baleꞌuwai ivetamalenama ta ebeha tomowa maudoida ada Taulivahi.

15 Ainaena ebe yaiya iꞌawa moiha neta Yeisu iya Yaubada Natuna, Yaubada ainai imiyamiya na iya Yaubada ainai imiyamiya.

16 Eeta Yaubada yana velau alidai bada tahanapuiyaꞌo ta tayemidiyenao. Walo moiha, Yaubada velau wuwuna, ainaena ebe yaiya velau ainai imiyamiya, iya Yaubada ainai imiyamiya, na Yaubada iya hinage ainai imiyamiya.

17 Ainaena ebeha velau mumugana alidai imwalaꞌi alili ta lauvetala ana ahubena ainai havena tamehemeheuhi, na hesi taꞌatepatu. Wuwuna hauga teina baleꞌuwai tamiyamiya ita dova Besinana. 18 Na yada velau ainaena havena tamehemeheuhi, wuwuna velau moiha yada meheuhi ivai vehuluyaꞌo. Walo moiha, lauvetala ainai tameheuhi, ebe velau moiha nigele alidai.

19 Na tavelauwei wuwuna iya ivelau mugaiyegita.

20 Ebe yaiya iwalo, ‘Yaubada ivelauwei’, na tahina iveꞌalehaei, iya tauꞌoyama, wuwuna tahina iꞌitayaꞌo, na nigele iyavelauwei, ainaena nigele howahowana ta Yaubada ivelauwei wuwuna nigele iyaꞌita.

21 Na ada loina Yaubada ainaena ta ebeha iya tavelauwei, na hinage tahidao tavelauwedi.

Copyright information for `KUD