1 John 5

Yada yemidi iwahiyala mumuga baleꞌu ainaena

Ebe maudoida Yeisu tayemidiyei na tawalo, ‘Iya Besinana towahona’ ita Yaubada natunao. Na ebe Tamada tavelauwei, natunao hinage tavelauwedi. Haugana Yaubada tavelauwei, na yana loina taꞌawa abiyedi, teina ainaena mata tahanapui ebeha Yaubada natunao hinage tavelauwedi. Wuwuna Yaubada yana velau ainona ebeha yana loina taꞌawa abiyei. Ta yana loinao nigele hiyavitai. Eeta ebe Yaubada ilabahigita mata mumuga baleꞌu tawahiyala gabaei. Hava ainaena tawahiwahiyalane? Yada yemidiyena. Wuwuna ebe Yeisu tayemidiyei ebeha Yaubada Natuna, teina ainaena mumuga baleꞌu tawahiyala gabaenaꞌo.

Yaubada Natuna ana walomahalava vehabana

Na Natuna yana laoma alidai neta weꞌahaena na ꞌwahinanaena neta iya Yeisu Besinana. Nigele weꞌaha aꞌavana ainaena, na hesi weꞌaha yo ꞌwahina aidiyena. Teina vehabana Yaubada Aluꞌaluwana iwalo mahalava moiha wuwuna Aluꞌaluwana mumugana dumwadumwaluna. Na Besinana ana tauwalo moiha tonuga himiyamiya, neta Aluꞌaluwa, weꞌaha, na ꞌwahina, na yadi veꞌita eheꞌehebonane.

Ebe tomowa yadi walo moihao tayemidiyedi, howahowana na Yaubada yana walo moiha tayemidiyei, wuwuna Yaubada iya tauwahiyala, na Natuna vehabana iwalo moiha alidai. 10 Ainaena ebe iya tayemidiyei, atedai talautowoi ebeha iya Yaubada Natuna. Na hesi ebe Yaubada nigele tayayemidiyei, tenem ainaena mata taꞌawa oyaꞌoyamaei, wuwuna yana walo moiha Natuna vehabana nigele tayayemidiyei. 11 Na yana walo moihane ebeha Natunane ainaena yawahi vateyai imohegita. 12 Eeta ebe yaiya Yaubada Natuna ainai imiyamiya, tomowanane yawahi bada ilobaiyaꞌo, na ebe yaiya nigele Yaubada Natuna baidana, iya nigele yawahi ainai.

Yawahi vateyai vehabana

13 Yami leta teina bada yaleleyawaꞌo ta amhanahanapui ebe Yaubada Natuna yehana amyemidiyei, yawahi vateyai bada amlobaiyaꞌo. 14 Na hinage ebe mehenai taꞌatepatu mata yada awanoi ibenaledi, yo imohegita hava taꞌawanoiyedine vehabana, ebe iya yana nuwatuwu tamulitaedi. 15 Walo moiha, yada awanoiwo maudoidi ibenaledi, ainaena tahanapui ebeha yada awanoiwone ainodi imohemohegita.

16 Tupwadi lauhapuliwo adi maiha mwalowoi na tupwadi nigele, ainaena ebe yaiya owa tahim uꞌita ilauhapuli, na lauhapuline iuꞌiuna neta nigele ana maiha mwalowoi, na hesi taulauhapuline vehabana uꞌawanoi Yaubada ainai, ta Yaubada yam awanoi ibenalei, na tahimne ihagui. Na hesi lauhapuliwone adi maiha mwalowoi, havena vehabadi amꞌawaꞌawanoi Yaubada ainai. 17 Walo moiha, lauhapuli maudoidi yababadi, na tupwadi adi maiha nigele mwalowoi.

18 Na hesi tahanahanapui neta ebe Yaubada ilabahigita havena talaulauhapuli, wuwuna Yaubada Natuna iꞌitaꞌita avivinigita, ta nigele tauyababa iyaꞌabiꞌabisawahigita.

19 Na hinage ita tahanahanapui neta Yaubada ilabahigita, bwagana baleꞌu maudoina tauyababane yana loina elauhanai.

20 Na hinage tahanahanapui neta Yaubada Natuna bada ilaomaꞌo alidai, ta nuwada iꞌabi maselediꞌo ebeha Yaubada iya moiha, na moiha ainai tamiyamiya, wuwuna ita Yaubada Natuna Yeisu Besinana baidada. Yeisu iya Yaubada moiha, na yawahi vateyai wuwuna.

21 Natuguwao, amꞌita avivinigomiu vali abayemidi aidiyena, na amlau vehuludi.

Copyright information for `KUD