1 Timothy 3

Taumugai yadi paihowa

Walo moiha ebe yaiya nuwanuwana na ivetau mugai, neta paihowa namwanamwana, Tauloina amvevetowolo tomowa namwanamwana, yo yana mumuga dumwadumwaluna na mwanena ehebo taꞌi, na yana nuwatuwu wahiwahiyalana yo tuluhana hegohegoyana na yana nuwatuwu hunana na taumana yana vada alonai ivelauwedi yo tauveꞌita hinage namwanamwana. Havena bwahi wahiwahiyalana inumanuma yauyaule, yo hinage havena imanimanini, na hesi mumugana hegohegoyana, na nigele iyaꞌawa paꞌipaꞌiꞌi yo havena wasawasa ainai yana yemidi imwaumwauwi. Ilowoinanei na iya yana vada ana taumiyao imugaiyedi mumuga namwanamwana ainaena, ta natunao walo hibenalei mayadi veꞌahihi. Na ebe towaho nigele howahowana natunao iloina dumwaluwedi, iya nigele howahowana Yaubada yana boda imugaiyedi na iloina dumwalu aidiyai, awa? Havena tauyemidi vauvauna amvesivesinuwaidi ta ebeha hivetaumugai mata yadi nuwahaehae ainaena na hibeꞌu dova Tomodulele nuwahaehae ainaena mwalona ibebeꞌune. Taumugaiwone ilowoinanedi yo maꞌadi awanamwanamwa hiya ganamuli mehediyai, wuwuna mata tomowa yadi itayababa vehabana, na hibeꞌu Tomodulele hipwahipwa himwamwauwiwa ainai.

Vada tapwalolo adi tauꞌita avivini hinage ilowoinanedi yo himumuga namwanamwa mayadi nuwatuwu dumwadumwaluna, na havena bwahi wahiwahiyalana hinumanuma aliliyedi yo hinage havena wasawasa ainai yadi yemidi himwaumwauwi, na yadi nuwatuwu dawadawanina hiꞌabi avivini nuwatuwu namwanamwaena. 10 Ainaena amtowoi mugaiyedi ta hiwahiyala yemidi ainai na abo amvetowolodi ta vada tapwalolo hiꞌita avivinidi.

11 Mwanediyaone hinage yadi nuwatuwu dumwadumwaluna, yo havena adi geluwo hiꞌawaꞌawa yababaedi, na havena bwahi wahiwahiyalana hinumanuma alili, na hesi hituluhahegoya moiha. 12 Vada tapwalolo ana tauꞌita avivini mwanena ehebo taꞌi, na natudiyao yo yadi huhuwo himugai iliꞌilimaniyedi.

13 Vada tapwalolo adi tauꞌita aviviniwo ebe hituluhahegoya, mata tomowa hiꞌawa namwanamwaedi, na hinage Yeisu ana yemidi vehabana hitowolo wahiyala.

14 Yanuwatuwuiyaꞌo ebeha hauga iuꞌiuna na yalaowa alimwai, na mugai yam leta teina yaleleyawa. 15 Na ebe yabwedabweda, leta teina ainaena uhanapui aiteya mumuga ita tauyemidi ilowoinanegita iya yada Yaubada Mayawahina yana boda holanai, wuwuna ita tauyemidi yana veꞌita moiha ana tauꞌita aviviniwo. 16 Moiha taꞌi, yada tapwalolo ana hanapu dawadawanina, na ginauli mwalaꞌina Besinana vehabana teina:

Bada ivetomowa,
na Aluꞌaluwana ainaena iwahiyala,
na tausagenawasa hiꞌitayaꞌo,
na wasana tupwa bagibagilidi hibenaledi,
ta taumiya baleꞌu tupwadi hiyemidiyei,
na mulitai ihae tupwa wasawasa ainai.
Copyright information for `KUD