1 Timothy 4

Tuveꞌita oyaꞌoyama vehabadi

Aluꞌaluwa Veꞌahihi bada iwalo mahalavaꞌo neta howola abo hauga yana abaꞌovi ainai tomowa tapwalolo hitaꞌwataꞌwataei, na aluꞌaluwa yababadi yo Tomodulele yadi veꞌita oyaꞌoyama hibenaledi. Mumuga yababadi aidiyena, tauveꞌita oyaꞌoyamao tomowa mata hiveꞌahihiyedi, na yadi yababao nigele vehabadi hiyanuwanuwatuwu. Yadi oyamaone tupwana teina, ebeha tawahola ginauli yababana, na hinage tupwadi aiꞌai adi ai hiꞌauhidi. Na omiu Besinana ana tauyemidiwo veꞌita moiha amhanahanapui ebeha Yaubada aiꞌai maudoina ipaihowaidi ai vehabana, yo ebeha mayada awayauwedo taꞌaidi.

Ginauli maudoina Yaubada ipaihowaidi namwanamwadi ainaena vehabadi taꞌawa yauwedo Yaubada ainai, na tavaidi, wuwuna Yaubada yana walowena yo yada awanoiyena bada iꞌabiye maselediꞌo.

Yaubada yana taupaihowa mumugadi

Venuwamwau teina ebe ada geluwo aidiyai uveꞌitaei neta owa Besinana yana taupaihowa namwanamwana, wuwuna veꞌita dumwaludi Yeisu ana yemidi vehabana umulimulitaedi, na aidiyena aluꞌaluwam iwahiwahiyala. Na aubabada awaꞌawawa bagibagilidi nigele Yaubada ainaena. Eeta havena ubenabenaledi, na hesi utowolo wahiyala hauga maudoina na umumuga namwanamwa Yaubada mehenai. Ebeha ulautowotowoi taum yana wahiyala vehabana, neta hauga ahuꞌahubalina ainai, na aluꞌaluwam vehabana neta iya inamanamwa alili wuwuna iya mata ihaguigita yawahida baleꞌuwai vehabana, na hinage hauga ilalaoma ainai.

Walo teina walo moiha, ainaena tatalamwegita ainai, 10 eeta hauga teina ainai mayada paihowa yo mayada tuluhahegoya, wuwuna Yaubada miyamiyavateyaina tomowa maudoida ada Taulivahi ebe tayemidiyei, Ta yada nuwatuwu hae ainai bada tamwauwiyaꞌo.

11 Ginauliwone teina uguguyaedi, na uveꞌitaedi tomowa aidiyai.

12 Tomowa havena hihinahinaligo wuwuna ebeha owa hevahevali na hesi yam walo namwanamwana yo yam paihowa namwanamwana, yo yam velau yo yam yemidi, yo yam mumuga masemaselena aidiyena neta abaꞌita hiya aidiyai.

13 Na hinage tapwalolo holanai Buki Veꞌahihi uvahili, yo uguguya, na uveꞌita, ana higa yamahalavawa.

14 Mwalona tapwalolo ana babadao hiꞌabivahuigo, ainaena paihowanane vehabana Yaubada iꞌabiye wahiyalago. Na unuwatuwu avivini 15 ta paihowadine aidiyai havena uꞌabiꞌabitauꞌwata, eeta ebe tomowa yam paihowa vehabana hiwalo, ‘Moiha taꞌi, Timoti taudagelahegoya’.

16 Timoti, uꞌita avivinigo, na uveꞌita iliꞌilimani, na ainaena owa na yam taubenaliwo Yaubada ihaguigomiu.

Copyright information for `KUD