1 Timothy 5

Yada paihowa ada geluwo aidiyai

Havena babadao uwalowalowedi, na hesi nuwam hegohegoyanaena uꞌaubabada aidiyai, bada dova taꞌi tamam uꞌawaꞌawanoiyei, na hevahevali uꞌawaꞌawa tahiguwedi; na aiꞌaihalewo aidiyai umumuga dova hinamwao na vahavahala aidiyai yam nuwatuwu masemaselenaena uꞌawa nuhuguwedi.

Hiwahiwapewone nigele yadi huhu amhaguidi. Na ebe natudiyao nuwana tubudiyao himiyamiya, hiya teina ilowoinanedi na hiꞌita avivinidi, ta dova mwalona habuludiyai yadi itaꞌaviviniwa hiyemaiha, vehaguhagu teina dova Yaubada yana abayaliyaya.

Ainaena hiwahiwapewone hiya nigele yadi huhuwo, ebeha yadi yemidi Yaubada ainai himwauwi, na awanoiyena ahubena yo boniyai aidiyai amhaguidi. Na yaiya waihiu yaliyaya awaꞌawawa vehabana inuwayababa, neta iya tauna mayawahina na hesi aluꞌaluwana bada imwalowoiꞌo. Ainaena hiwahiwapewo guguya teina umohedi na himumuga iliꞌilimani, ta ebe havena tomowa hiwahiwapewone hiꞌawaꞌawa yababaedi. Na ebe taunuwabui teya nigele yana huhuwo bo natunao iyaꞌita avivinidi, iya bada Yaubada yana veꞌita itaꞌwataꞌwataenaꞌo, eeta iya ganamuliwone iyababa gabaedi.

Hiwahiwapewone uvahili eheboidi na uveꞌahadi: ebe adi bolimai 60 bo ihae, na mwanediyao mwalona ehebo taꞌi, 10 na tomowa mehediyai yadi mumuga dumwaluna, wuwuna natudiyao adi itaꞌavivini ainai hipaihowa iliꞌilimani, yo taumanao na hinage tauyemidiwo adi italau ainai, yo taumiya vitai hihaguidi neta hiya uvahili eheboidi. 11 Na waiwaihiu vauvaudi hihiwahiwapedi havena hiluwu hiwalowalo yemidi Besinana ainai ta ebeha havena hitawatawaholauyo, wuwuna hiya mata yadi waloyemidine hihoꞌe na hitawaholauyo, 12 ta teina ainaena Yaubada mehenai bada hiyababaꞌo. 13 Eeta waiwaihiu vauvaudi havena uvetovetowolodi, wuwuna mata hiꞌabituluha yaiyai na vada ehebo ehebo aidiyai hivelavelabina na hivetalapili yo tomowa yadi vada alodi ulumiyaidi himodemodeyedi na hiwalowalo awaꞌawawauhi. 14 Ainaena yagu nuwatuwu ebeha waiwaihiu vauvaudi ilowoinaedi na hitawaholauyo, ta hilabalaba, yo hibom natudiyao hiꞌita avivinidi, eeta ainaena adi alehao nigele howahowana na hiꞌawa yababaedi, yadi mumuga vehabana. 15 Wuwuna tupwadi hiwahiwapewone bada hitapiyaꞌo, ta Tomodulele yana amwaha ainai hilaulau.

16 Ebe tauyemidi waihiuna, na yana huhu ainai teya ihiwape, ilowoinanei yo iꞌita avivinidi. Na Besinana yana boda ita havena iyemoyemodegita. Na hesi hiwahiwape nigele adi gelu, ita yada boda mata hiꞌita avivinidi.

17 Ami taumugaiwo hipaipaihowa iliꞌilimani omiu hinage amveꞌahihiyedi moiha yo amꞌita avivinidi, neta yadi guguya yo yadi veꞌita ana mutulai. 18 Teina vehabana Buki Veꞌahihi ainai Yaubada iloina, iwalo:

‘Ebe bulumakau ipaipaihowa witi patuna ainai, howahowana yo tupwana witi iꞌai’.
Na hinage iwalo:

‘Taupaihowa adi maiha ilowoinanedi na hiꞌai’.
19 Timoti, ebe yaiya tomowa taumugai teya iveꞌewai na iwalo, ‘Teina taumugaine yababana ipaihowaiyaꞌo’, na nigele tauwalo haguina, neta walone havena ubenabenalei. Na ebe tomowa bwau bo tonuga yadi walo ana benali ehebo, taumugaine ulauvetalaei. 20 Ebe taumugai yana yababa amꞌita lobai, amwalowei tomowa bagibagilidi mehediyai, ta ebe tupwadi tomowa pwanolinane havena hipaipaihowai.

21 Teina amvenuwamwau aliguwena Yaubada yo Yeisu Besinana mehediyai, yo hinage tausagenawasao masemaseledi mehediyai, ebeha loina teina umulitaedi moiha. Tomowa maudoidi uloinaedi loina ehebo taꞌi ainaena, na havena tupwadi aꞌava aidiyai uloiloina yaiyai, na tupwadi aidiyai nigele.

22 Taumugai ana vesinuwa ainai havena utotototoya, mata dova ta mayana yababa dawadawanina vesinuwa ilobai, ta neta ana ita dova yana yababao aidiyai uhaguhagui. Mata maumaudoina ulauvehulu.

23 Havena bwahi aꞌavana unumanuma, wuwuna hauga bagibagilina ulovalovala na diyam imuyamuya, ainaena ilowoinanego na tupwana waini unumanuma.

24 Tupwadi tomowa yadi yababao miyamiya mahalavadi vehabadi adi loina hilobai. Na tupwadi yadi yababao miyamiya dawanidi, na mulitai abo himiya mahalava. 25 Dova hinage paihowa namwanamwadi tupwadi miyamiya mahalavadi, na tupwadi mulitai abo himiya mahalava, wuwuna nigele howahowana na himiya mahalava.

Copyright information for `KUD