Acts 6

Tauveꞌitao hitau 7 hivesinuwaidi

Haugana tenem ainai Yeisu yana boda imwalamwalaꞌi, ta Gilisiwone Yudeyaone baidadiyao hivetaꞌetaꞌe. Gilisiwone hiwalo aiꞌai ana aiyauya ahubena ehebo ehebo aidiyai yadi hiwahiwapewo hiꞌitaꞌita diꞌwadiꞌwaidi.

Ainaena Yeisu yana tauyewasao hitau 12 tauyemidiwo maudoidi hiyogaedima na hiwalo, ‘Nigele howahowana Yaubada yana walo ana guguya alaumwauwi na ebeha aiꞌai aꞌaiyauya. Eeta tahimaiyao, omiu alimiyena towatowaho hitau 7 amvesinuwaidi, yaiyadiwo maꞌadi veꞌahihi, na hanahanapudi, na hinage ebeha Aluꞌaluwa Veꞌahihi yana wahiyala aidiyai, ta paihowa teina aiꞌai ana aiyauya vehabana tavetowolodi. Na ai aꞌaipate awanoi vehabana, na hinage Yaubada yana walo ana veꞌita vehabana.’

Boda maudoidi hiyaliyaya yadi loina teina vehabana, eeta hitau 7 hivesinuwadi neta, Sitiveni, ibom yana yemidi mwalaꞌina Yeisu ainai, na Aluꞌaluwa Veꞌahihi yana wahiyala ainai, yo Pilipi yo Pilikolasi yo Nikano yo Timoni yo Pamenasi yo hinage Nikolasi, ibom towaho Anitiyoki na bada Yudeya yadi tapwalolo ainai iluwuꞌo. Ainaena tomowaone teina hiꞌabihinidi Yeisu yana tauyewasao mehediyai, na hiꞌabidebaidi na vehabadi hiꞌawaꞌawanoi Yaubada ainai, na paihowane hiveꞌavalaidi.

Eeta Yaubada yana walo idabalala tomowa aidiyai, na tauyemidi adi boda imwalaꞌi iꞌalili tupwa Yelusalem ainai, na taupwaoliwo bodadi hinage walone hibenalei, na Yeisu hiyemidiyei.

Sitiveni hiꞌabi avivini

Sitiveni Yaubada yana alaꞌalawowoli yo yana atemuyamuya iꞌoiye mwau, na paihowa abanuwapwanopwano yo veꞌiveꞌilalao ipaihowaidi tomowa ahiꞌahipudiyai.

Na tupwana tomowa hilaoma na Sitiveni baidadi hiꞌawa paꞌipaꞌi hiya tupwana Yudeya yadi tapwalolo yehana himwauwi ‘Talatalamdi’, na tupwana Sailini ainaena, na tupwana Alekisanidiliya ainaena, na tupwana Silisiya yo Esiya aidiyena. 10 Na nigele howahowana hiwahiyala, wuwuna Sitiveni yana walo hanahanapu Aluꞌaluwa Veꞌahihi ainaena.

11 Eeta dawaniyena tomowa hiyemaihadi na hivetowolodi ta hiya hiwalo, ‘Abenabenali na Mosese yo Yaubada iꞌawaꞌawa yababaedi’. 12 Ta tomowa nuwadiyai himwauwi na Sitiveni hiveꞌalehaei, ainaena maudoidi yo babadao yo tauloinao yo hinage loina ana tauveꞌitao hilaoma, na hiꞌabi avivini, na hilauvai tauꞌulewahiwo yadi abamiya gogoi ainai. 13 Na tauꞌawa oyaꞌoyamaone hilauvaidima na hiwalo, ‘Towaho teina, hauga maudoina aidiyai, Mosese yana loinao yo vada tapwalolo masemaselena hinage ihinalidi. 14 Na hinage yana walo abenalei iwalo, “Yeisu ibom towaho Nasaleti howola abo vada tapwalolo teina iloꞌe vehulu, na yada mumuga Mosese ainaena ivetuwuni na ilalaomawa imwaubuidi, na vagadi imwauwidi”.’

15 Tauꞌulewahiwone maudoidi Sitiveni maninane hivinuvinunui, ana ita dova Tauwalo mahalava manina.

Copyright information for `KUD