Colossians 3

Yaubada Besinana baidamiu bada mwalowoiyena iꞌabiye towolouyoigomiuꞌo eeta howahowana galewa ana nuwatuwu ambehaedi, wuwuna Besinana Yaubada nima tautuwanai imiyamiya galewai. Hinage yami nuwatuwuwo ammwauwidi galewai, havena baleꞌu ainai. Wuwuna bada ammwalowoiꞌo na teina hauga yawahimiu Besinana baidamiu Yaubada ainai. Eeta yawahida namwanamwana Besinana ainaena tavaiyaꞌo, ta ebe haugana Besinana ilaoma omiu hinage Besinana baidamiu ammahalava yana wasawasa masemaselena ainai.

Ainaena baleꞌu mumugana atemiyai amyemwalowoidi, dova ainatole yo paihowa yababadi yo nuwatuwu dawani yo aiduma yo vetobwatobwa neta vali abayemidi pwanowo. Na ginauliwone teina vehabadi mata Yaubada imodiꞌini alidai.

Mumugaone yababadine teina mwalona bada ampaihowaidiꞌo, ta teina taꞌi amtaꞌwataꞌwataedi, neta modiꞌini, aleha, alomagigili yo hinali yo awayabayababa.

Hinage havena amꞌoyaꞌoyama ami geluwo aidiyai, wuwuna mumuga baleꞌu bada amtaꞌwataꞌwataenaꞌo. 10 Ainaena mumuga vauvauna amlobaiyaꞌo, ta ada tauꞌabiye masele hauga maudoina iꞌabiꞌabiye vauvaugomiu, ebeha amhanapui ta ami lautowoi ana ita dova iya. 11 Eeta nigele teya wahei iyamiyamiya, na amwalo, ‘Yudeya vali boda bo hiya nigele Yudeya vali boda’, bo nuwana amwalo, ‘Hiya ꞌwapidi hihapidi boda vagana, na hiya nigele hiyahapidi boda vagana’, bo ‘Taumanao yo dalava tanitaniwagadi’, bo ‘Taupaihowao mohili yo tauloinao’, na hesi boda teina maudoina Besinana yana boda, eeta iya atedai imiyamiya na ibom taꞌi ilaulau ahaigita.

12 Omiu Yaubada yana velauwena ivesinuwaigomiu ta ebe veꞌaveꞌahihimiu ibom vehabana, ainaena amꞌatemuyamuya yo amvelauyoigomiu yo amnuwadobi mayami atetalam yo mayami alamaꞌiꞌita. 13 Na amvehaguhagu ehebo ehebo ainai, ta havena ami geluwo amꞌawaꞌawa yaliyedi, na hesi hiya yadi pwanoliwone amnuwahamuidi, wuwuna yada Bada hinage yami pwanoliwo inuwahamuidiꞌo.

14 Na velau amliꞌwa wuwuna velau mumuga haehae alilina na mumuga maudoidi iꞌuinidi. 15 Na hinage Besinana yana nuwadaumwali atemiu iloinaei, wuwuna Yaubada maudoida iyogaegita ta tayeboda ehebo eeta taꞌawa yauwedo Yaubada ainai.

16 Hinage Besinana yana walo namwanamwa alilidi hiꞌiniꞌini iliꞌilimani atemiyai, yo ainaena ehebo ehebo ainai amveꞌita yo amguguya hanapu moiha ainaena; yo yami wali yo Sam walinao aidiyena yo walibui ta ebe Aluꞌaluwa Veꞌahihi ainaena amꞌawa yauwedo Yaubada ainai atemiyena.

17 Na yami paihowao yo yami walowo maudoina aidiyena yada Bada Yeisu yehanaena ampaihowaidi mayami awayauwedo Tamada Yaubada ainai.

Vali boda yo vali boda adi loina

18 Yada Bada yana tomowao ita ada lowainana ebeha waiwaihiu tawatawaholamiu mwanemiyao yadi walo ammulitaedi.

19 Hinage dova omiu towatowaho mwanemiyaone amvelau aidiyai, na havena amwalowalowedi.

20 Hedaheda habulumiu, omiu hauga maudoina tamamiyao yo hinamiyao alinadi ammulitaedi teina yada Bada yana abayaliyaya. 21 Na omiu tama, natumiyao havena amꞌabiꞌabiye modiꞌinidi, mata dova ta taudi hisosomana yo hiꞌwataꞌwata.

22 Omiu hinage taupaihowaone yami tautaubadao baleꞌuwai alinadi ammulitaedi ginauli maudoidi vehabadi, na nigele ebeha hiyaꞌitaꞌitagomiu abo aidiyai ampaihowa mayami tuluha hegoya, na ebeha amꞌabiye yaliyayadi hauga maudoina aidiyai mayami atetalam, ta ebe Bada amveꞌahihiyei.

23 Yami paihowa maudoina aidiyena amtuluhahegoya nigele tomowa vehabadi, na hesi Bada vehabana. 24 Eeta mulitai abo Besinana ainai ami maiha amvai, wuwuna yada Bada Besinana vehabana tapaipaihowa. 25 Na hesi tauyababao iyemaihadi ginauli yababadi aidiyena, wuwuna Bada mata nigele iyaveꞌahadi.

Copyright information for `KUD