Ephesians 2

Mwalowoi ainaena mata yawahi namwanamwana talobai

Omiu mwalona dova mwalomwalowoimiu yami awasewa yo yami yababao aidiyena. Na mwalona baleꞌu mumugana yababadi ampaipaihowaidi, wuwuna aluꞌaluwa yababadi hiya yadi bada yana wahiyala alonai ammiyamiya yo amꞌawaꞌawa abiyei, eeta neta aluꞌaluwane, iya tauwalo sebasebaiwo himulimulitaei ta nuwadiyai imiyamiya. Mwalona hinage ita dova hiya na tauda yana nuwatuwu dawaniwo tamulimulitaedi, ta hava ita yada nuwatuwu tapaipaihowaidi. Ainaena Yaubada imodiꞌiniyegita wuwuna mumugada yababadi, dova taumiya baleꞌu maudoidi.

Ainaena yada lauhapuliwone hiꞌoiꞌoiye mwalowoigita, na hesi Yaubada yana atemuyamuya imwalaꞌi alili yo yana veꞌiꞌila mwalaꞌina alidai na ainaena iꞌabiye towolouyoigita, Besinana baidada. Yaubada iya yana velau ainaena ilivahigita, na hinage Besinana baidada iꞌabihinigita, na galewa yana wahiyala imohegita, ta Yeisu Besinana yana besinanaena taloiloina. Teina ipaihowai na ebeha hauga ilalaoma aidiyai yana veꞌiꞌila mwalaꞌi alilina iveꞌitaei, neta yana atemuyamuya Yeisu Besinana ainaena.

Moiha, yana veꞌiꞌila ainaena ilivahigomiuꞌo yami yemidi vehabana, na nigele ambom yami paihowa aidiyena, na hesi Yaubada yana aiyauya ainaena. Yada abihagune nigele ebeha yada paihowa ainaena tayalobai, mata dova ta tanuwahaehae ebeha ita bada yada wahiyalaena. 10 Na hesi Yaubada iya yana paihowa atedai iꞌatububunidiꞌo Yeisu Besinana ainaena, na ebeha tapaipaihowai paihowaone namwanamwadi Yaubada mugamugaina ivesinuwanediꞌo vehabada.

Besinana yehanaena taveboda ehebo

11 Omiu taumiya ganamuli na nigele Yudeya tomowadiyao na nigele Yudeya, eeta hiya Yudeya yadi veꞌiveꞌilala neta ꞌwapi ana hapi tomowa nimadiyena nigele amyavaivai, ta hihinahinaligomiu. 12 Mwalona omiu nigele Besinana yana boda, ainaena ammiya bala daodao, ta Isileli yana abaloina ammiya tulutuluhaei na Yaubada yana waloyemidi iwawalo mahalavaeiwa, nigele habuluna amyaꞌita lobai. Ainaena nigele amyaꞌita haeyei, wuwuna Yaubada nigele amyahanapui na nigele amyanuwanuwatuwui.

13 Mwalona ammiyawahi, na teina haugane Yeisu Besinana imwalowoi na ꞌwahinana isagena vehabamiu eeta ilauvaigomiu ta amlaomaꞌo vahalinai. 14 Mwalona tamiya tulutuluhauyoigita ta ai Yudeya na omiu nigele Yudeya na teina haugane Besinana yada miyawahei ihoꞌeyaꞌo na imwauwi iliꞌilimanigita daumwali alonai ta ita huhu ehebo. 15 Iya tauna ana ꞌoiyemwalowoi ainaena Mosese yana laugagayowo itauꞌauꞌauhigomiu maudoidi ibohoidi, eeta ilau ahaigita ta taveboda ehebo iya baidada, na nigele dova mwalona boda bwau himiyamiya, na teina hauga tamiya daumwali. 16 Hinage yada wahei aidiyena ilivahigita ta ivaigitama Yaubada ainai yo iya baidada taꞌawa auꞌaugeluyoꞌo, ta yana paihowane, iya tauna ehebo ainaena aiwa lagalaga ainai hiꞌoiye patu, ta veꞌalehaone hiꞌoꞌovine.

17 Ainaena Yeisunane ilaowa na daumwali iguguyaei omiu taumiya amwaha daodao alimiyai, yo ai hinage vahalinai amiyamiya alimaiyai. 18 Eeta iya ainaena, omiu yo ai Aluꞌaluwa ehebo ainaena ilauvaigita Tamada ainai.

19 Omiu mwalona taumanao ammiya wahiꞌo, na hauga teina hesi bada amvetaniwaga toyawaꞌo Yaubada yana bodao baidamiyao, na amveboda ehebo Yaubada yana huhu ainai. 20 Omiu hinage hiꞌabigomiu, eeta ita dova vada, na Yeisu Besinana iya yada wahuwahu, iya ainai logidi mwalaꞌidi neta Yeisu ana tausagenawasao yo tauwalo mahalavao, 21 na ainaena ita maudoida vada ana ginaginauli, na Yeisu iꞌabigita ta tayevada mwalaꞌina na veꞌaveꞌahihida. 22 Na omiu nigele Yudeya ta hesi bada amyemala ginaginauliꞌo, Yaubada Aluꞌaluwana yana abamiya.

Copyright information for `KUD