Ephesians 3

Paulo yana paihowa nigele Yudeya vehabadi

Teina vehabana yau Paulo yapwagogo na yaꞌawaꞌawanoi Yaubada ainai, iya yagu paihowa imohegau omiu nigele Yudeya alimiyai, na Yeisu yana paihowa vehabana vada paipaiyai himwauwigauꞌo ta yamiyamiya. Mwalona yagu paihowa wasana ambenalenaꞌo, ta yagu paihowane Yaubada imohegau, na ebeha iya yana veꞌiꞌilaena omiu ami hagu amlobai.

Na yagu paihowa teina hanapu mwalona dawadawanina vehabana, na hesi ana nuwamasele Yaubada bada iveꞌitagauꞌo, dova mwalona yaleleyawa yami leta ubwaꞌubwana ainai. Na ebe amvahili mata amꞌita lobai ebeha Besinana ana hanapu dawdawanina bada yahanapuiyaꞌo. Na hanapunane yaso mugamugaidi nigele hiyahanapui, eeta teina taꞌi Aluꞌaluwa Veꞌahihi iꞌabiye mahalava yana tauyewasao yo tauwalo mahalavao alimaiyai. Hanapu dawadawanina ainaena omiu nigele Yudeya howahowana na Yaubada yana livahi amlobai, ai Yudeya dova. Yana livahi mwalona iwalo yemidiyenaꞌo, eeta Yeisu Besinana wasana ainaena talobaiyaꞌo ta taveboda eheboꞌo.

Na Yaubada yana wahiyalaena yo yana velauwena paihowa teina imohegau, ta ebeha wasa namwanamwanane Besinana vehabana yawalo mahalavaei. Na yau dova wewelohe tauyemidiwo holadiyai, na hesi Yaubada yana veꞌiꞌilaena paihowa teina imohegau, na omiu nigele Yudeya alimiyai Besinana wasana yaguguyaei, ta ainaena yana wasawasa mwalaꞌi alilina amꞌita lobaidi. Yo hinage tomowa maudoidi hihanapui ebeha Yaubada iya ginauli maudoina adi tauyemasele, na hauga daodaona aidiyai yana nuwatuwu idawani, ta wau yagu paihowaena iꞌabiye mahalavayaꞌo. 10 Eeta Yaubada yana waloyemidi ebeha ita yana boda alidaena yana hanapu vagana yo vagana iꞌabiye mahalavadi galewa ana tauloinao yo tauwahiyalao dawadawanidi aidiyai.

11 Teina Yaubada yana nuwatuwu mwalona ta ana higa wau, na teina taꞌi iꞌabiye mahalavayaꞌo yada Bada Yeisu Besinana ainaena. 12 Besinana bada tayemidiyenaꞌo eeta taꞌatepatu na baidada taluwu Yaubada mehenai taꞌawaꞌawanoi ainai. 13 Ainaena agu muyao teina vehabamiu havena vehabana atemiu hitapitapiya, na hesi amhanapui ebeha agu muyaone teina omiu yami vewasawasa vehabana.

Besinana yana velau mwalaꞌina

14 Teina wuwuna yau aetutuligu yatauyoudi Tamada mehenai. 15 Iya huhu maudoidi galewai yo baleꞌuwai wuwudi. 16 Na yaꞌawaꞌawanoi ainai ta ebeha yana wasawasa yo yana wahiyala italamwei alimiyai, ta ebe iya Aluꞌaluwana atemiu iꞌabiye wahiyaladi. 17 Na hinage yami yemidiyena Besinana imiyamiya atemiyai, ta mumugamiu yo yami miya maudoina ana wuwu moihana velau taꞌi. 18 Ainaena taumaselewo maudoidi baidamiyao howahowamiu Besinana yana velau amhanapu iliꞌilimani neta ana tabataba, yo ana daodao, yo ana hae, yo ana dobi, nigele ana live. Besinana yana velau imwalaꞌi alili, yo hinage Yaubada iya tauwahiyala moiha yana mumugaena iꞌoiye mwaugomiu.

20 Moiha, yana wahiyala holadai ipaipaihowa, ta ebe hava vehabana taꞌawanoi mayada yemidi, iya howahowana na ipaihowai, maꞌana yemutulai mwalaꞌina vehabada. 21 Ainaena yana boda maudoida Yeisu Besinana yehanaena tanoꞌovateyai, yaso ta yaso hilalaoma hauga maudoina aidiyai. Moiha.

Copyright information for `KUD