Ephesians 6

Hedaheda adi loina

Omiu hedaheda ilowoinanegomiu na hinamiyao yo tamamiyao yadi walo amꞌawa abiyedi, yada Bada mehenai, wuwuna teina ainaena ebeha ammumuga namwanamwa. Hinage, “Tamam yo hinam uveꞌahihiyedi”. Teina loina mugamugaina maꞌana waloyemidi ana tauꞌawa abiwo vehabadi. Teina dova iwalo, “Aba yaliyaya ulobai na baleꞌuwai umiya daodao”. Omiu tama hinage havena natumiyao adi tauꞌwataꞌwata amwaumwauwi ta mata himodiꞌiniyegomiu, na hesi yada Bada yana loinao yo yana veꞌitao amguguyaedi.

Babadao yo taupaihowao adi loina

Omiu taupaihowa mohili yami babadao baleꞌuwai yadi walo mayami meheuhi amveꞌahihiyedi, yo yadi walo amꞌawa abiyedi, dova Besinana yana walo amꞌawa abiyei, na havena hinage yami nuwatuwu bwau. Nigele ebeha hauganane yami babadaone hivinuvinunuigomiu na abo aidiyai ampaihowa iliꞌilimani, na hesi Yaubada vehabana amtuluhahegoya atemiyena na Besinana vehabana ampaipaihowa iliꞌilimani. Omiu Besinana yana bodao, ilowoinanegomiu na yami babadao aidiyai amꞌatetalam, dova Bada ainai amꞌateꞌatetalamne, na vehabadi ampaihowa iliꞌilimani. Ta amnuwatuwu avivini ebeha babadao yo yadi taupaihowao maudoidi yadi paihowa namwanamwadi adi maiha Bada ainaena hilobai eheꞌehebona.

Omiu babadao hinage ammumuga iliꞌilimani yami taupaihowao aidiyai, na havena amwalowalo yagaidi, na hesi amnuwatuwu avivini ebeha omiu na hiya yami Bada galewai imiyamiya, eeta yana loina alimiyai eheꞌehebona maudoimiu vehabamiu, nigele vagana yo vagana.

Yaubada yana abaꞌaleha tobwatobwana

10 Tahiguwao, yana abaꞌovi teina, Bada yana ꞌalaꞌalawowoli ainaena amwahiyala. 11 Yo Yaubada yana abaꞌaleha maudoina aidiyena amlauliꞌwa, na ainaena havena amtapitapiya hauganane ebe Tomodulele iꞌoyamaegomiu. 12 Wuwuna yada alehane nigele tomowa baidadao, na hesi tauloina yababadi aidiyai, hiya guguyou teina taꞌi baleꞌuwai adi tauloinao, yo galewa ana aluꞌaluwao yababadi.

13 Teina vehabana Yaubada yana abaꞌaleha maudoina amliꞌwadi, na ebe havena amtapitapiya howola hauga yababana ainai, na ainaena mayami wahiyala ana higa hauga ilalaoma amtowolo wahiyala. 14 Eeta amtowolo na walomoihana amlau tulituliyei, na nuwaꞌepomiu amlau auꞌauhidi mumuga dumwaluna ainaena. 15 Yo ami aehumahuma amliꞌwadi neta nuwadaumwali, wasa namwanamwana ainaena amlauliꞌwa. 16 Na hinage yami yemidi dova yami ꞌwapeya ainaena amlau auꞌauhigomiu, neta howahowana Tomodulele yana gita hawahawawalina ilau auꞌauhidi. 17 Uluꞌulumiu ana oiꞌauꞌauhi Yaubada yana livahi amvai, yo Aluꞌaluwa Veꞌahihi yana elepa aleꞌaleha amvai, neta Yaubada yana walo.

18 Hauga maudoina Aluꞌaluwa Veꞌahihi yana hagu ainaena amꞌawaꞌawanoi Yaubada ainai awanoi bagibagilidi aidiyena. Havena amtapitapiya na hesi amtowolo wahiyala na amꞌita avivinigomiu na amꞌawanoi Yaubada yana tomowao maudoidi vehabadi. 19 Yo yau hinage vehabagu, ta ebe mayagu atepatu wasa namwanamwana ana nuwamasele dawadawanina yawalowalo mahalavaei. 20 Wasa teina ana paihowa vehabana vada paipaiyai himwauwigau, ainaena amꞌawaꞌawanoi Yaubada ainai ta ebe wasanane yawalo mahalavaei mayagu atepatu, wuwuna ana lowoinana teina dova.

Abaꞌovi

21 Tikiko, iya tahida namwanamwana, ta iꞌaiꞌaipate yada Bada yana paihowa ainai, na yavetamalenawaꞌo ta ebe wasagu maudoina iꞌaubabadaei alimiyai, na ebeha yagu miya yo yagu paihowa vehabadi amhanapuidi, eena yama miya vehabana ivenuwamwauwegomiu, yo hinage iꞌabiye wahiyalagomiu. 23 Velau yo yemidi yo nuwadaumwali Tamada Yaubada yo Bada Yeisu Besinana aidiyena omiu tahiguwao moiha alimiyai. 24 Yo hinage yaiyadiwo baidamiyao, ebe yada Bada Yeisu Besinana ainai hivelau vateyai, iya yana veꞌiꞌilaena hinage ivelauwedi.

Copyright information for `KUD