Hebrews 6

Veꞌita mugamugaina Besinana vehabana bada ambenalenaꞌo, na amhanapuidiꞌo, ainaena nuwanuwagu hanapu vauvauna Besinana vehabana yaveꞌitagomiu ta yami nuwatuwu aidiyai amvetowaho. Veꞌitadine bada tabenalediꞌo na tahanapuidiꞌo ta havena tabwaubwauyoidi. Veꞌitadine teina: yada mumuga mwalona yababadi taꞌwataꞌwataei na yada Yaubada ainai tayemidi, bapitaiso na abivahu veꞌitadi, na taumwalowoi yadi towolouyo, na yababana ana maiha na muya nigele ana higa. Veꞌitadine bada amhanapuidiꞌo.

Ebe Yaubada italam, hanapu mugamugaidi amꞌabi avivinidi na ana yemutulai hinage yaveꞌitagomiu.

Hiya hitaꞌwataꞌwataei nigele howahowana hinuwabui wuwuna yaiyadiwo mwalona Yaubada vehabana nuwadi himaseleꞌo, ta velaunane galewaena hilautowoiyaꞌo, na Aluꞌaluwa Veꞌahihi hivai, na hinage Yaubada yana walo hilautowoiyaꞌo ebeha namwanamwana, na yana wahiyala hauga ilalaoma vehabana hinage hilausawahiyaꞌo, na ebe mulitai hitaꞌwataꞌwataei, nigele howahowana na hinuwabuiuyo, wuwuna hiya yadi mumugaena Yaubada Natuna bada hiveꞌabahiuyoiyaꞌo na yehanane hiꞌawa ginauli awaꞌawawaenaꞌo.

Na oya vehabana tanuwatuwu, ebe iꞌwesu alaꞌalabili, mata toputopu igwagwama na venuvenu iꞌini iliꞌilimani mayana wahiyala, neta oya taniwagana yana abanamwanamwa wuwuna Yaubada toputopune iꞌawa namwanamwaenaꞌo. Na hesi ebe toputopune ainai awahi yo haihaili womawomalidi hiꞌini, toputopunane Yaubada ivenayaiyaꞌo, ta laumohe aꞌava ilowoinanei.

Eeta augeluwo, yagu walo teina venuwamwau taꞌi, na yanuwatuwu avivini ebeha havena amtaꞌwataꞌwataei na hesi omiu Besinana yana livahi ana tauvaiwo amwahiyala moiha. 10 Yaubada yana loina alimiyai dumwadumwaluna, ainaena yami paihowa namwanamwadi mata nigele iyanuwapwanopwanowedi, neta hauga maudoina yami velau Yaubada yehanaena yami hagu yana tomowao aidiyai. 11 Eena nuwanuwagu ebeha omiu ehebo ehebo ampaihowa wahiyala ta ebe yami yemidine ainona maudoina hauga mulitai amlobai. 12 Havena amꞌabiꞌabitauꞌwata, na hesi tomowaone amveꞌaoꞌaonaedi, wuwuna hiya mayadi alamaꞌiꞌita hiyemiyemidi ta ebe ginauliwone Yaubada iwalowalo yemidiyedine hivaidi.

Yaubada yana waloyemidi

13 Mwalona Yaubada yana waloyemidi Abelaham imohei, ta Yaubada ibom yehanaena iwalo yemidi, wuwuna nigele teya yeha miyamiya haena na ainaena iꞌawa tamada. 14 Na yana waloyemidine teina:

‘Moiha, mata yaꞌawa namwanamwaego na ana higa tubumwao hidabalala’.
15 Na Abelaham iꞌalamaꞌiꞌita hauga daodaona abo waloyemidiwa ainona ilolobaine.
16 Ita tomowa ebe taveꞌawa paꞌipaꞌiꞌi mata ehebo yeha mwalaꞌina ainaena taꞌawa tamada ta ebeha nuwanuwada tomowa hiꞌawa moihaegita. 17 Yaubada dova nuwanuwana yana walomoihana ita iveꞌitagita ebeha hava iwalo yemidiyeiwa alidai mata howola abo talobai, ainaena ibom yehanaena iꞌawa tamadane. 18 Eeta ginauli wahiwahiyaladi bwau miyamiya vateyaidi, neta Yaubada yana waloyemidi na yana awatamada. Ainaena tahanapuiyaꞌo Yaubada nigele howahowana na iꞌoyama. Ainaena ita bada Yaubada ainai tadena lauꞌo ta ihaguigitaꞌo, eeta taꞌatepatu na tanuwatuwu hae ebeha yana waloyemidi alidai mata nigele iyalaugabaigita.

19 Yada nuwatuwuhae dova yada lowom wahiwahiyalana aluꞌaluwada vehabana, ta ebe ainaena aleꞌo biliwutuhi taluwulapai na taluwu Yaubada yana abamiya ainai. 20 Tenem ainai Yeisu bada vehabada iluwu mugaiꞌo, na ivetaupwaoli mwalaꞌina yo miyamiya vateyaina vehabada, dova Melikisedeki mugai.

Copyright information for `KUD