Matthew 14

Yoni tauꞌabiye bapitaiso yana mwalowoi

(Maki 6:14-29; Luke 9:7-9)

Hauga tenem ainai Helodi iya Galili ana Tauwasawasa, Yeisu yana paihowa wasana ibenalei, na yana taupaihowao iwalo aulidi, iwalo, ‘Nuwana towahone iya Yoni tauꞌabiye bapitaiso bada ebeha mwalowoiyena itowolouyo ta wahiyala teina ipaipaihowaine’.

Wuwuna mwalona Helodi Yoni iꞌabi avivini na ipai ta vada abapai ainai imwamwauwine. Na Yoni ana abimomohi ehebo waihiu yehana Helodiyasa neta Helodi tahina Pilipi asolena, na Helodi ihaloi ta itatawaholaine, na Yoni Helodi iwalo auline, iwalo, ‘Neta nigele mumuga namwanmawana wuwuna tahim mwanena utatawaholaine’. Neta wuwuna Helodi nuwanuwana Yoni iꞌoiye mwalowoi, na hesi tomowa bagibagilidi Yoni hiꞌawa tauwalo mahalavaei, eeta Helodi imeheuhi ta nigele Yoni iyaꞌoiye mwalowoi.

Mulitai Helodi yana ahubena abalabahina ana abanuwatuwu avivini guyauna ainai tomowa bagibagilidi hitauꞌahaiyama, na Helodiyasa natuna waihiuna boda mehediyai iselo na Helodi iꞌabiye yaliyaya. Na Helodi vahalane ainai iwalovelau yo ebeha hava nuwanuwana imohei taꞌi, na hinage iꞌawa tamada. Eeta hinanane iwalo vahalawa ainai ta ainaena vahalawa Helodi iwalo auline, iwalo, ‘Nuwanuwagu Yoni tauꞌabiye bapitaiso uluꞌuluna gaeba ainai umwauwi na umohegau’. Eeta Helodi nuwana iyababa mwalaꞌina. Na hesi yana awatamadawa vehabana inuwatuwu avivini, na boda bada yana walo hibenalenaꞌo, eeta italam, 10 na yana taupaihowao ivetamaledi vada abapaiyai, ta Yoni gadona hitotomne, 11 na uluꞌuluna gaebai hidoꞌoi ta hilawenama, na vahalawa himomoheine. Na vahalawa ivai ta ilalaweine hinanane ainai. 12 Na Yoni ana taumulitao hilaoma ta Yoni tauna hivai ta himamagaiyeine, na mulitai hilau Yeisu ainai na ginauli teina hiwalo mahalavaei.

Boda mwalaꞌina Yeisu iveꞌaidi

(Maki 6:30-44; Luke 9:10-17; Yoni 6:1-14)

13 Na Yeisu ginauli teina ibenaledi, ainaena imahalava ta wagai igelu ta ilalaune balabala awawai. Na bodaone Yeisu yana lau wasana hibenalei, eeta yadi dalava aidiyena himahalava ta amwahaena hilalaune Yeisu ainai.

14 Na hauganane Yeisu wagaena iꞌaitulu maguwai boda mwalaꞌina iꞌiꞌitadine, na atemuyamuyaena tauꞌasiꞌasiyebwao iꞌabiye namwanamwadi.

15 Na lavilaviyena ana taumulitaone Yeisu hiwalo auline, hiwalo, ‘Taubada, tupwa teina balabala awawa na mata iguguyou. Na boda teina uvetamaledi ta hilau, na adi higimwala dalava vahalidiyai.’

16 Na Yeisu iwalo, ‘Havena hilaulau, omiu hesi aiꞌai ammohedi ta hiꞌai’.

17 Eena hiwalo, ‘Ya! Amaine nigele bahuna, neta bada beledi nima eheꞌehebo na yama bwau.’

18 Na Yeisu iwalo, ‘Beledine yo yamane ammohegau’.

19 Na bodaowa iloinaedi ta awahine ainai himimiyane na beledi nima eheꞌehebo yo yama bwau ivaidi, na iꞌita hae galewai, ta aiꞌaiwone vehabadi iꞌawa yauwedo, na mulitai itomwahidi, na ana taumulitao imohedi ta hiya tomowa aidiyai higuguyauwedine. 20 Eena maudoidi hiꞌai na hiꞌai iꞌiwahi moiha, na aiꞌai hiꞌai yetupwa hitano ahaidi, neta boha 12 hiꞌoiye mwaudi. 21 Tauꞌaiwone towatowaho aꞌava adi bagibagili 5,000 dova, na waiwaihiu yo hedaheda maudoidi nigele hiyavahilidi.

Yeisu niꞌu ewanaena ilau

(Maki 6:45-52; Yoni 6:15-21)

22 Tenem ainaena ana taumulitao iloinaedi ta wagaena higelu yo ebeha himugai vali tupwai. Na iya ebeha tomowa maudoidi ivetamaledi hiwuyo yadi dalavai. 23 Eeta higelu, na Yeisu boda ivetamaledi, na mulitai ibom oyai ihae habi awanoi Yaubada ainai. Ta bada iboniꞌo, na Yeisu ibom imiyamiya.

24 Na ana taumulitaowowa yadi wagane hiwohedobiyei niꞌu awawai, na bagodu mwalaꞌina hilobai ta yadi wagawa igohagoha buibuiyei na hinage yaumai mehediyena ilaolaoma. 25 Na ahubena yana tupwa ainai Yeisu niꞌu ewanaena ilaolaoma ana taumulitao vahalidiyai. 26 Tenem ainai ana taumulitaowa Yeisu hiꞌiꞌitane niꞌu ewanaena ilaolaoma, ta himeheuhi mwalaꞌina, eeta hilomaꞌayaꞌaya, yadi nuwatuwu ebeha alawai hiꞌiꞌitane.

27 Na Yeisu iwalo, ‘Havena ammehemeheuhi! Yau taꞌi, bada yami Taubada.’

28 Na Pita iꞌaubabada, iwalo, ‘Taubada, uwalo auligau ta niꞌu ewanaena yalaowa alimwai’.

29 Na Yeisu iwalo, ‘Ulaoma!’ Eeta Pita wagaena iꞌaitulu na niꞌu ewanaena ilaulau Yeisu ainai. 30 Hauganane ilaulau yaumai malaꞌina iꞌita, na imeheuhi, ta niꞌuwai ihahanenene, na iwui, ‘Taubada, uyayovigau!’.

31 Na Yeisu ilomwayamwayau ta Pita iꞌabi avivini na iwalo, ‘Yam yemidi iuꞌiuna, hava vehabana unuwanuwatuwu bwaubwau?’

32 Eena hitau bwauwowa higegelune wagai, na yaumai idaumwali. 33 Na hiya wagane ana taumiyaone hipwagogo Yeisu ainai, na hiwalo, ‘Moiha taꞌi, owa Yaubada Natuna’.

Tauꞌasiyebwao iꞌabiye namwanamwadi tupwa Genesaleta ainai

(Maki 6:55-56)

34 Ainaena higeyoꞌawa tupwa Genesaleta ainai ta hiꞌaꞌaitulune leꞌawai. 35 Na tupwane ana taumiyaone Yeisu hiꞌataiyaꞌo, eeta wasa hivetamaledi dalavaone maudoidi aidiyai ta yadi taulovalovalao maudoidi hilawedi Yeisu ainai, 36 na hiꞌawanoiyei, hiwalo, ‘Taubada, howahowana na taulovalovalaone teina am aleꞌo papali aꞌavana hiꞌabitowoi?’ Na Yeisu italam, ta yaiyadiwo hiya ana aleꞌo hiꞌabitowoine hinanamwanamwane.

Copyright information for `KUD